Akti gradonačelnika (travanj 2017. – lipanj 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2017. godine donio sljedeće akte:   • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za nabavu usluge čuvanja …

Više...

Akti gradonačelnika (siječanj 2017. – ožujak 2017.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2017. godine donio sljedeće akte:   • Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade u Bjelovaru Naselje kralja Zvonimira 2; ...

Akti gradonačelnika (listopad 2016. – prosinac 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2016. godine donio sljedeće akte: Konačna Lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i krovova građevina ...

Akti gradonačelnika (srpanj 2016. – rujan 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine donio sljedeće akte: Odluka o sufinanciranju boravka u Hostelu Bjelovar u Novom Vinodolskom; Odluka o početku postupka ocjene o ...

Akti gradonačelnika (travanj 2016. – lipanj 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u travnju, svibnju i lipnju 2016. godine donio sljedeće akte: Odluka o odabiru bagatelne nabave za isporuku voća i povrća, špeceraja, mesa i mesnih prerađevina za ...

Akti gradonačelnika (siječanj 2016. – ožujak 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2016. godine donio sljedeće akte: Odluka o produženju roka za podnošenje Izvješća nadzornog inženjera o izvršenju Programa sanacije pokrova krova građevine ...

Akti gradonačelnika (listopad 2015. – prosinac 2015.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u razdoblju listopad, studeni i prosinac 2015. godine donio sljedeće akte: Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara (Ulice Marina Getaldića, Adalberta ...

Akti gradonačelnika (srpanj 2015. – rujan 2015.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u razdoblju srpanj, kolovoz i rujan 2015. godine donio sljedeće akte: Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara; Odluka o imenovanju osobe odgovorne za ...

Akti gradonačelnika (travanj 2015. – lipanj 2015.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u razdoblju travanj, svibanj i lipanj 2015. godine donio sljedeće akte: Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu ...

Akti gradonačelnika (siječanj 2015. – ožujak 2015.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2015. godine donio sljedeće akte: Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za 2015. godinu; Odluka o imenovanju osobe zadužene za praćenje ...

Akti gradonačelnika (studeni 2014. – prosinac 2014.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u studenom i prosincu 2014. godine donio sljedeće akte: Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnog posla održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara; ...

Akti gradonačelnika (srpanj 2014. – listopad 2014.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je od srpnja do listopada 2014. godine donio sljedeće akte: Odluka o darovanju opreme Kuglačkom klubu Bjelovar; Rješenje o imenovanju članova Narodne knjižnice "Petar Preradović" Bjelovar – ...

Akti gradonačelnika (travanj 2014. – lipanj 2014.)

Gradonačelnik Antun Korušec je, temeljem svojih ovlasti, donio tijekom travnja, svibnja i lipnja 2014. godine sljedeće akte: Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga; Odluka o ...

Akti gradonačelnika (siječanj 2014. – ožujak 2014.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom siječnja, veljače i ožujka 2014. godine sljedeće akte: Zaključak o oslobođenju plaćanja komunalnog doprinosa Gordane Lovrić iz Bjelovara; Odluka o stavljanju ...

Akti gradonačelnika (listopad 2013. – prosinac 2013.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom listopada, studenog i prosinca 2013. godine sljedeće akte: Odluka o izradi i prijavi projekta za natječaj IPA Component II, Cross-Border-Cooperation (Prekogranični ...

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

U Gradskom muzeju Bjelovar otvorena izložba Antona Cetina, 28. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Obilježena 57. obljetnica bjelovarskog rukometnog kluba Partizan Tradicionalna podjela pečenih ribica i posjet pučkoj kuhinji Poslovni susreti gospodarstvenika Grada Bjelovara i Općine Vitez u BiH, 06. studenog 2013. Foto: LORA d.o.o. Odana počast poginulim braniteljima 105. brigade u Slavonskome Brodu, 18. kolovoza 2014. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Sastanak gradonačelnika Darija Hrebaka s predstavnicima osnovnih škola u Bjelovaru, 13. lipnja 2017., ured gradonačelnika Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf