Akti gradonačelnika (srpanj 2016. – rujan 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o sufinanciranju boravka u Hostelu Bjelovar u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjene i dopune Prostornog uređenja Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 1809/1, zk.ul.br. 4123 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju statike i zamjenu parketa na zgradi II. osnovne škole Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potreba Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju mosta u Prgomelju;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje drugog ugovora temeljem okvirnog sporazuma a za prijevoz učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za prijevoz učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam sustava PAZIGRAD za prometno redarstvo Grada Bjelovara u periodu od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru; 
 • Odluka o davanju stana u najam; 
 • Odluka o isplati sredstava spomeničke rente za Program sanacije i obnove pokrova krova građevine u Bjelovaru, F. Supila 10/1, Graditeljstvo-interijeri Lovrić; 
 • Rješenje Ugostiteljskom Caffe bar „Euphoria“ zbog održavanja proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te proslave blagdana Velike Gospe;
 • Rješenje Ugostiteljskom obrtu Caffe bar „Living Room“ zbog održavanja košarkaškog turnira „GO2 BORIK – STREETBALL TURNIR“;
 • Odluka o doznaci sredstava HGK Županijskoj komori Bjelovar (za troškove sufinanciranja izložbe „4. Salona inovacija Bjelovar 2016“);
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (sabiralište mlijeka) u Velikom Korenovu;
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016. godini;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (subvenciji) tvrtki Horvat d.o.o. iz Brezovca;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju gospodarskog razvoja Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu obloge stropa i uređenje Glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice Josipa Kozarca e formiranje i izgradnju produžetka Ulice Josipa Kozarca i spajanje na Križevačku cestu, duljine 1260 m;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete na Trgu E. Kvaternika u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Galovac;
 • Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš;
 • Odluka o izmjeni odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ( Ulica Tome Bakača) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Zagreb;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar „Living Room“;
 • Odluka o davanju suglasnosti za radove na uređenju gradskog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu;
 • Odluka o davanju suglasnosti za radove na uređenju gradskog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Ulici J.J. Strossmayera 3;
 • Odluka o objavi Informacije o izradi prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07.2020. godine;
 • Odluka o objavi Informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: RS Metali d.d. – ljevaonica Bjelovar;
 • Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

12. Božićni Gala Koncert u Bjelovaru 2014., 22. prosinca 2014., školsko-sportska dvorana FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježena 57. obljetnica bjelovarskog rukometnog kluba Partizan Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Snježana Španjol, zamjenica ministra poljoprivrede, Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije i Davorin Posavac, direktor Bjelovarskog sajma - 17. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 2014., 28. – 30. ožujka 2014., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Dječje igralište na Šetalištu dr. Ivše Lebovića Svečana sjednica povodom 23. obljetnice A-satnije ZNG, 10. lipnja 2014. velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 014-ORK-Partizan-druzenje-2017

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf