Akti gradonačelnika (srpanj 2016. – rujan 2016.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara je u srpnju, kolovozu i rujnu 2016. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o sufinanciranju boravka u Hostelu Bjelovar u Novom Vinodolskom;
 • Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. Izmjene i dopune Prostornog uređenja Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 1809/1, zk.ul.br. 4123 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za sanaciju statike i zamjenu parketa na zgradi II. osnovne škole Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potreba Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izgradnju mosta u Prgomelju;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za sklapanje drugog ugovora temeljem okvirnog sporazuma a za prijevoz učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za prijevoz učenika Osnovnih škola Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za nabavu električne energije za potrebe Grada Bjelovara u periodu od jedne godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za najam sustava PAZIGRAD za prometno redarstvo Grada Bjelovara u periodu od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju Ulice Ivana Cankara u Bjelovaru; 
 • Odluka o davanju stana u najam; 
 • Odluka o isplati sredstava spomeničke rente za Program sanacije i obnove pokrova krova građevine u Bjelovaru, F. Supila 10/1, Graditeljstvo-interijeri Lovrić; 
 • Rješenje Ugostiteljskom Caffe bar „Euphoria“ zbog održavanja proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te proslave blagdana Velike Gospe;
 • Rješenje Ugostiteljskom obrtu Caffe bar „Living Room“ zbog održavanja košarkaškog turnira „GO2 BORIK – STREETBALL TURNIR“;
 • Odluka o doznaci sredstava HGK Županijskoj komori Bjelovar (za troškove sufinanciranja izložbe „4. Salona inovacija Bjelovar 2016“);
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (sabiralište mlijeka) u Velikom Korenovu;
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za subvencioniranje kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ u 2016. godini;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (subvenciji) tvrtki Horvat d.o.o. iz Brezovca;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabavu poštanskih usluga (pisma, tiskanice i sl.) za period od dvije godine;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije za uređenje Spomen područja „Barutana 1991“;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade Strateške studije utjecaja na okoliš za Strategiju gospodarskog razvoja Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za izradu obloge stropa i uređenje Glazbenog paviljona u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju Ulice Josipa Kozarca e formiranje i izgradnju produžetka Ulice Josipa Kozarca i spajanje na Križevačku cestu, duljine 1260 m;
 • Odluka o odabiru u postupku bagatelne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete na Trgu E. Kvaternika u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Galovac;
 • Javni natječaj za zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Tomaš;
 • Odluka o izmjeni odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara ( Ulica Tome Bakača) za korist „Vodne usluge d.o.o. Bjelovar“;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar Zagreb;
 • Rješenje Ugostiteljskom objektu Caffe bar „Living Room“;
 • Odluka o davanju suglasnosti za radove na uređenju gradskog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gudovcu;
 • Odluka o davanju suglasnosti za radove na uređenju gradskog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Ulici J.J. Strossmayera 3;
 • Odluka o objavi Informacije o izradi prijedloga Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07.2020. godine;
 • Odluka o objavi Informacije o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje: RS Metali d.d. – ljevaonica Bjelovar;
 • Odluka o radnom vremenu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu;

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Štand Grada Bjelovara na 20. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2012. FOTO: Dubravka Dragičević Učenica Ana Malčić recitirala je poemu Željka Sabola "Kada izgovorim tvoje ime" - Svečano otkriveno poprsje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u Bjelovaru, 18. studenoga 2013., Poljana dr. Franje Tuđmana, ispred IV. osnovne škole u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti Republike Hrvatske 2011. Na konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević obavijestili su javnost o projektu „Djetinjstvo bez gladi“, financiranju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), kojim će se osigurati školski obroci za 496 djece na području Grada Bjelovara 7. rujna 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr A_satnija_25_godina041 Mnoga događanja na Terezijani 2017. u Bjelovaru, 15. - 18. lipnja 2017. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf