Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara, održanoj 26. lipnja 2017. godine, doneseni su sljedeći akti:

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini;
 3. Odluka o porezima Grada Bjelovara;
 4. Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 5. Odluka o izradi 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
 7. Uputa o provedbi postupka jednostavne nabave (nabava robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00kn (bez PDV-a) i nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00kn (bez PDV-a);
 8. Odluka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 10. Odluku o davanju suglasnosti na Raspodjelu sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2017. godini;
 11. Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za režijske troškove na sportskim objektima za 2017. godinu;
 12. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 13. Izvješće o izvršenju Plana programa javnih potreba upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2016. godinu;
 14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 18. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 19. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara u 2016. godini;
 21. Odluka o pristupanju izradi Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Bjelovara i Programa zaštite divljači na području Grada Bjelovara;
 22. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 23. Odluku o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Bjelovara i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski.

Sadržaj odluka s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 4.3 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak sa svojom zamjenicom za društvene djelatnosti Valnom Bastijančić Erjavec posjetio Drugu osnovnu školu Bjelovar koja je ušla u pilot projekt e-Škole, 13. rujna 2017. FOTO:Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr 16. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 2013., 24. ožujka 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Održan prvi radni sastanak s novoizabranim predsjednicima vijeća mjesnih odbora Grada Bjelovara, 13. ožujka 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Svečani doček bjelovarskih Argonauta, prvaka 19. Maratona lađa, 15. kolovoza 2016. FOTO: Štefan Brajković 24-ruk_turnir-14 Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak potpisao ugovore s bjelovarskim udrugama o dodjeli jednokratnih financijskih potpora, 2. kolovoza 2017., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf