Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Sadržaj odluka s 15. sjednice
Gradskog vijeća Grada Bjelovara
Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 15. sjednici održanoj 03. prosinca 2015. godine donijelo sljedeće akte:

 • Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.godinu;
 • Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2016. godini;
 • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara; 
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Program javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu;
 • Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluka o planu razvojnih programa od 2016.-2018. godine;
 • Odluka o projekciji Proračuna za 2017.-2018. godinu;
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Zaključak o davanju odobrenja Gradskom savjetu mladih Grada Bjelovara na Program rad za 2016. godinu;
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Male Sredice“ u Bjelovaru- druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o prihvaćanju Izviješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih zahtjeva u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna;
 • Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bjelovara za razdoblje 2016.-2018. godine; 
 • Odluka o produženju važenja Strategije gospodarskog razvoja Grada Bjelovara 2011.-2015.;
 • Odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ U 2016. godini;
 • Pravilnik o subvencioniranju kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
 • Odluka o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 • Odluka o utvrđivanju teksta ugovora o obavljanju komunalnog posla održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2016. godini;
 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4025/1k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:
  1. Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
  2. Statuta II. osnovne škole Bjelovar:
  3. Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
  4. Statuta IV. osnovne škole Bjelovar:
  5. Statuta V. osnovne škole Bjelovar.

 

Sadržaj odluka s 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.6 MiB /

 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Carusel (dresurno jahanje) - Nizom događanja svečano obilježen Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježavanje Dana Grada Bjelovara i Dana bjelovarskih branitelja 2011. Održana 6. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Bjelovara Na konstituirajućoj sjednici izabran novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, 23. studenoga 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Sastanak s visokim uzvanicima prije 7. večeri nacionalnih manjina u Bjelovaru, 30. studenoga 2013., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Djeca Dječjeg vrtića Bjelovar gradonačelniku čestitala Dan Grada Bjelovara 2013., 30. rujna 2013., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf