Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 20. sjednici održanoj 29. studenoga 2016. godine donijelo sljedeće akte:

 1. Plan programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
 4. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 5. Plan programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
 6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Program javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 8. Program javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 9. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 10. Program javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 11. Program socijalno zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 12. Program raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 13. Plan prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 14. Plan programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 15. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 16. Odluka o planu razvojnih programa od 2017.-2019. godine;
 17. Odluka o projekciji Proračuna za 2018.-2019. godinu;
 18. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 19. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 20. Odluka o donošenju 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 21. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 22. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara od 2016.-2020. godine;
 23. Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 24. Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara; 
 25. Pravilnik o subvencioniranju dopunskih djelatnosti na OPG-u;
 26. Odluka o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;
 27. Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 28. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 29. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članici Gradskog vijeća;
 30. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članu Gradskog vijeća;

Sadržaj odluka s 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 6.6 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

U Bjelovaru održan VII. seminar za žene koordinatorice za žene u športu, 9. lipnja 2015., Hotel Central FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Konferencija za novinare o završenom postupku reakreditacije Visoke tehničke škole u Bjelovaru, 27. kolovoza 2013., ured gradonačelnika Grada Bjelovara Ljiljana Balažin i Anamarija Zglavnik www.bjelovar.hr Obilježena 61 godina od osnutka ORK „Partizan“, 19.ožujka 2016., staro rukometno igralište u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Deseti put zaredom u Školsko-sportskoj dvorani je održana Večer nacionalnih manjina u organizaciji Češke obeci Bjelovar, 26. studenoga 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Mijo Stipić, vlasnik obrta "Građevinarstvo" iz Svetoga Ivana Zeline - potpisani ugovori za izgradnju kina i rekonstrukciju školsko-sportske dvorane, 25. rujna 2012. FOTO: Dubravka Dragičević Obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske 2012., 8. listopada 2012., FOTO: Ljiljana Balažin

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf