Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Akti Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 21. sjednici održanoj 14. ožujka 2017. godine donijelo sljedeće akte:

 • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Odluku o donošenju „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020. godine“ 
 • Odluku o donošenju Strateške studije utjecaja „Strategije razvoja Grada Bjelovara 2016.-2020.“na okoliš;
 • Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za ulaganja u zemljišta;
 • Odluku o zaduženju za dugoročni financijski kredit za financiranje izgradnje kotlovnice i ostale infrastrukture na Poljani dr. Franje Tuđmana;
 • Odluku o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu;
 • Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2016. godini;
 • Odluku o donošenju DPU Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o prihvaćaju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Nacrta prijedloga Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna (ciljanih) GUP-a Grada Bjelovara; 
 • Zaključak o prihvaćanju Studije prostornog razvoja Grada Bjelovara; 
 • Odluku o komunalnom redu;
 • Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 • Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskih promjenama Grada Bjelovara za razdoblje od 01.07.2016. do 01.07.2020. godine;
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom grada Bjelovara za 2016. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Informacije o razlogu nepodnošenja Izvješća o gospodarenju otpadom Grada Bjelovara za 2016. godinu; 
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine;
 • Oduku o suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac; 
 • Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju i opremanje biciklističke staze Dionica Lepirac – Gornje Plavnice u naselju Gornje Plavnice;
 • Odluku o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 4028 k.o. Grad Bjelovar na Bjelovarsko-križevačku biskupiju bez naknade; 
 • Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta:
  1. I. osnovne škole Bjelovar;
  2. II. osnovne škole Bjelovar;
  3. III. osnovne škole Bjelovar;
  4. IV. osnovne škole Bjelovar;
  5. V. osnovne škole Bjelovar; 
 • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovar za 2016. godinu;

Sadržaj odluka s 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 29.4 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Svečano otvorenje 10. međunarodnog festivala dokumentarnog filma - DOKUart u Bjelovaru, 4. listopada 2015., Kulturni i multimedijski centar u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Dječji vrtić „Bubamara“ proslavio drugi rođendan, 3. ožujka 2016. Foto: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Sastanak o financiranju i radu Caritasa Župe sv. Antuna Padovanskog i Pučke kuhinje u Bjelovaru Proglašeni najbolji sportaši Grada Bjelovara za 2015. godinu, 28. siječnja 2016., Hotel Central u Bjelovaru FOTO: Jozo Lovrić Obilježena 57. obljetnica bjelovarskog rukometnog kluba Partizan 004-potpisivanje-udruge-jednogodisnji-ugovori-2017

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf