Kapitalna ulaganja

Realizirana ulaganjaUlaganja u izvedbiUlaganja u pripremi

UREĐENJE KUPLJENOG OBJEKTA NA ADRESI BEDEM LJUBAVI 1991. BROJ 1B, BJELOVAR

Objekt u Ulici Bedem Ljubavi 1991.
Objekt na adresi Bedem ljubavi 1991, broj 1b, Bjelovar kupljen za smještaj osoba sa Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam. U objektu je planirano i realizirano pet stambenih jedinica. Tijekom 2009. godine objekt je djelomično uređen, a 2010. godine završeno je kompletno uređenje navedenog objekta i useljeno pet obitelji.
Investitor: Grad Bjelovar
Vrijednost investicije: cca 397.000,00 kn

ADAPTACIJA I PUŠTANJE U RAD SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA (GRADSKIH BAZENA I UGOSTITELJSKOG OBJEKTA) U BJELOVARU, TRG STJEPANA RADIĆA 2, BJELOVAR

Sportsko-rekreacijski centar u Bjelovaru
U prvoj polovici 2011. godine izvršena je adaptacija i uređenje Gradskog bazena uključujući adaptaciju strojarnice, te puštanje u rad i trećeg bazena- bazena za djecu. U sklopu bazena ugovorena je i ugostiteljska usluga u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na istoj lokaciji, te su posjetiteljima ponuđena nova športsko – kulturno - zabavna događanja.
Investitor: Grad Bjelovar
Ukupna vrijednost investicije: cca 1.000.000,00 kn

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA U OBJEKTU MJESNOG DOMA A.G.MATOŠ

Izvršena je rekonstrukcija krovišta u objektu mjesnog doma A.G.Matoš.
Investitor: Grad Bjelovar
Vrijednost investicije: 145.000,00 kn

POTICANA STANOGRADNJA (POS II)

Završena je izgradnja stanova sukladno Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Bjelovaru u naselju Zvijerci. Useljeno je 24 obitelji.
Investitor: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN), Zagreb
Ukupna financijska pomoć od strane Grada Bjelovara u Poticanoj stanogradnji iznosi: 3.701.640,00 kn uključujući:

 • ulaganje Grada u komunalnu infrastrukturu: 1.705.339,00 kn
 • vrijednost darovanog zemljišta (5.943 m2):1.539.273,00 kn
 • rušenje vojnih objekata: 305.402,60 kn
 • geodetski elaborati i ostalo: 112.500,40 kn
 • suglasnosti: 8.887,11 kn

Grad Bjelovar je navedenim ulaganjem utjecao na smanjenje početne prodajne cijene m2 stana u visini 158,48 €.

UREĐENJE FASADA

Grad Bjelovar je 2009. godine krenuo u program sufinanciranja uređenja fasada u zaštićenoj jezgri Grada. U Proračunu za 2011. godinu planirana su sredstva u visini od 414.000,00 kn za uređenje fasada.

IZGRADNJA POSLOVNIH ZONA (Istok, Bjelovar)

POSLOVNA ZONA ISTOK (veličina 6 ha)

 • u potpunosti izgrađena komunalna infrastruktura s uporabnom dozvolom
 • ukupna vrijednost investicije: 65.000.000,00 kn.
 • Odlukom Grada Bjelovara poslovna zona je u postupku prijenosa na Grad Bjelovar.
 • 16 poduzetnika/investitora u zoni
 • broj zaposlenih: 120

SLOBODNA ZONA BJELOVAR

 • u potpunosti realizirana (2006. godine) prva greenfield investicija tvrtke Cormo d.o.o.
 • ukupna vrijednost investicije: 13.000.000,00 kn
 • broj zaposlenih: 65

CENTAR UDRUGA, ULICA T. MASARYKA 8, BJELOVAR

centar_udruga_bjelovar
Završeno je osnovno uređenje objekta u Bjelovaru u Ulici T. Masaryka 8 namijenjenoj za Centar udruga Grada Bjelovara. Unutar objekta je smješteno 28 udruga.
Investitor: Grad Bjelovar
Vrijednost investicije: cca 700.000,00 kn

LEGALIZACIJA SPOMEN PODRUČJA BARUTANA

spomen_podrucje_barutana
Izradom Projekta izvedenog stanja Spomen područja Barutana konačno prelazi u vlasništvo Grada Bjelovara.
Projekt je izrađen, dobivena je potvrda o građenju.

REKONSTRUKCIJA DVORANE U ŠPORTSKU DVORANU U OBJEKTU MJESNOG DOMA GUDOVAC

mjesni_dom_gudovac
Izvršena je rekonstrukcija postojeće dvorane, te opremanje za višenamjensko korištenje. Dvorana je otvorena u srpnju 2011. godine.

 • Investitor: Grad Bjelovar
 • Uloženo: 1.657.211,46 kn

REKONSTRUKCIJA MO OBROVNICA

Dovršena je I faza ulaganja u dvoranu mjesnog odbora Obrovnica
U tijeku je početak II. faze radova u rujnu 2011. godine
Ukupna ulaganja: cca 300.000,00 kn

IZGRADNJA POSLOVNIH ZONA

POSLOVNA ZONA JUG (veličina 22,5 ha)
U završnoj fazi realizacije; izgrađena kanalizacija, u tijeku uređenje izlaska na zaobilaznicu
Ukupna vrijednost dosadašnje investicije: 8.000.000,00 kn
12 poduzetnika u zoni
Broj zaposlenih: 250

POSLOVNA ZONA NOVI BORIK - LEPIRAC (veličina 16 ha)
Zona proširena sa novih 14 ha
Novih 8 parcela veličine 10.000 m2

POSTAVLJANJE ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE U ZONI JUG (Pakračka ulica)

URED ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA BJELOVARA u sklopu Poslovnog parka Bjelovar izradio je projektnu prijavu za natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i podnesen je zahtjev na čiji se odgovor još čeka.
Sufinanciranje projekta bi bilo: 70.000,00 kn od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

INDUSTRIJSKO – POSLOVNA ZONA "VELIKO KORENOVO" (veličina 142 ha)

U tijeku je donošenje Odluke Vlade RH o prijenosu vlasništva zemljišta sa RH na Grad Bjelovar
Namjena buduće zone: proizvodna, prerađivačka, trgovačka i uslužna djelatnost

ZONA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA "VELIKA CIGLENA"

U pripremi je provođenje imovinsko – pravnog postupka i prijenos zemljišta na RH od strane Grada Bjelovara.
Namjena buduće zone: izgradnja staklenika, hladnjača i sušara i drugi pratećih sadržaja koji bi se nadovezali na buduću geotermalnu elektranu.

REKONSTRUKCIJA I PREUREĐENJE STAMBENE ZGRADE U VIŠE STAMBENU, ĐURĐEVAČKA 159, BJELOVAR

Objekt za smještaj osoba s Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam
Izrađena je projektne dokumentacije za rekonstrukciju, nadogradnju i promjenu namjene stambeno - poslovne zgrade u više stambenu u Bjelovaru, Đurđevačka cesta 159.
Očekuje se izmjena (koja je u tijeku) GUP-a, kako bi se krenulo u preuređenje i izgradnju 5 stambenih jedinica namijenjenih građanima slabije imovinske moći.
Investitor: Grad Bjelovar

REKONSTRUKCIJA POSLOVNE ZGRADE – DVORIŠNA DOGRADNJA – ULAZ U PODRUMSKU KUGLANU I CAFFE BAR I REKONSTRUKCIJA ULIČNE OGRADE

ulaz_u_podrumsku_kuglanu
Za rekonstrukciju krova kuglane u dvorištu Omladinskog doma na Trgu E. Kvaternika 7 izdana je lokacijska dozvola te izrađen Glavni projekt kojim će početkom 2012. godine biti raspisan Javni natječaj za izvođača. Drugi dio projekta odnosi se na osnivanje prava građenja za izgradnju ugostiteljskog objekta.
Investitor: Grad Bjelovar
Vrijednost investicije za Grad Bjelovar: cca 1.500.000,00 kn

IZGRADNJA KINO DVORANE

Izrađeno je arhitektonsko - urbanističko rješenje bloka 9 u povijesnoj jezgri grada Bjelovara.
Do kraja 2011. godine planira se izrada glavnog i izvedbenog projekta za čega je osiguran novac u Proračunu Grada Bjelovara.
Izgradnja se planira početkom 2012. godine.
Investitor: Grad Bjelovar

FOTO: Veljko Vrhovnik

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Održana Konferencija otvaranja projekta „Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ!“, 28. travnja 2014., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Otvorena izložba „Od utvrde do grada“, 18. svibnja 2016., Gradski muzej Bjelovar FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Na 13. BOKfestu gostovala i Umjetnička akademija Osijek s predstavom Emigranti, 12. svibnja 2015., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Maja Zelenić www.bjelovar.hr Bjelovarski Husari sudjelovali na Međunarodnom vojničkom skupu husara u gradu Igalu u Mađarskoj, 23. srpnja 2016. FOTO:Kristina Turković www.bjelovar.hr Otvoren 18. susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade - Assitej 2016., 11. travnja 2016., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Svečano otvorena Zimska škola informatike 2016., 30. prosinca 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf