Malo i srednje poduzetništvo

KreditiranjeSubvencioniranje poduzetnika i obrtnika

Kreditne linije od 2007-2015

Među popularnijim mjerama koje osigurava Grad Bjelovar među lokalnim privrednicima svakako je sufinanciranje kamate prilikom kreditnog zaduživanja za poslovne projekte u poslovnim bankama. Posljednjih nekoliko godina (počevši od 2007. kada je Grad uveo kreditnu liniju kao potporu), Grad je izašao u susret svojim gospodarstvenicima, ponudivši im preuzimanje 2% kamate kod spomenutih kredita.

Na području Grada Bjelovara poduzetnicima je do kraja 2015. godine bila na raspolaganju kreditna linija „Bjelovarski poduzetnik-2013“. čiji je kreditni fond iznosio 30 mil. kn. Grad Bjelovar sufinancirao je 2% kamate na odobrene iznose traženog kredita. Poduzetnicima (gospodarstvenicima) je dodijeljeno ukupno 27.5 mil. kn. Subvencija kamata u 2015.godini iznosila je 1 milijun kuna. Poduzetnici su tražili kreditna sredstva za kupnju i uređenje poslovnih prostora, nabavu osnovnih sredstava, kupnju prijevoznih sredstava, izgradnju proizvodnih pogona, hala i strojeva.

Od 2007. (prve linije kredita) pa do zaključno 2015. (kroz 9 godina poticanja poduzetništva), Grad je sufinancirao 5.1 mil. kn obračunatih kamata po odobrenim kreditima kroz sve kreditne linije. U tom periodu odobren je 121 kredit u iznosu od cca 130,5 mil. kuna kreditnih sredstava.

Od 2007.-2010. Grad je sufinancirao kredite s 1% kamate, a od 2011.-2013. subvencija kamate je bila 2% na odobreni iznos kredita.

Kreditna linija 2016

Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara 3.12.2015. godine donijeta je odluka o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“.

Grad Bjelovar će subvencionirati kamatu (potporu male vrijednosti – de minimis potporu)

  • po stopi od 2% za proizvodne djelatnosti i 
  • po stopi od 1% za uslužne djelatnosti (trgovina, ugostiteljstvo..). 
  • kamatna stopa za vrijeme počeka kredita se ne sufinancira.

Ukupan fond: 30.000,000,00 kn
Planirana subvencija kamate: 1,3 mil. kn

2016. godine Grad Bjelovar je sklopio ugovor sa šest banaka:

  • ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
  • PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
  • RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
  • CROATIA BANKA d.d. ZAGREB
  • PODRAVSKA BANKA d.d. KOPRIVNICA
  • SPLITSKA BANKA d.d.

Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016” do iskorištenja sredstava

Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016″ u 2017. godini

 Proračunom za 2017. godinu planirana su poticajna financijska sredstva za potporu malom i srednjem poduzetništvu kroz potpore male vrijednosti u iznosu od 190.000,00 kuna.

Potpore za malo i srednje poduzetništvo na području Grada Bjelovara na temelju javnog poziva, subvencioniranje u 2017. godini / 229.6 KiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Konferencija za novinare o uključivanju Visoke tehničke škole u sustav subvencionirane prehrane studenata, 21. svibnja 2015., Hotel Central FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Festival tradicijske glazbe Bilogore i Hrvatske - Bjelovarsko kulturno ljeto 2015. FOTO: Dubravka Dragičević Na konferenciji za novinare najavljena 8. večer nacionalnih manjina, 25. studenoga 2014., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Glumačka moto alka u sklopu BOK festa 2016., 7. svibnja 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec potpisao Ugovor o pripremi projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće s predsjednikom Uprave Vodnih usluga d.o.o. Bjelovar Ivanom Ivančićem, 7. studenoga 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 19. proljetni međunarodni sajam u Gudovcu, 1. – 3. travnja 2016., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf