Zaštita na radu

IZVJEŠĆE ODBORA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA U GRADU BJELOVARU ZA 2012.g.
U razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012. izvršene i provedene su sljedeće akcije:

 1. AKTI
  1. Usklada pravilnika zaštite od požara za grad Bjelovar izvršena je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br.116/2011.)
  2. Usklada pravilnika zaštite od požara za odmaralište Novi Vinodolski izvršena je sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara NN br. 116/2011.)
  3. Izrađen projekt objedinjavanja vatrodojavnih sustava (zgrada, arhiva, podrum aneks, vijećnica)
  4. Izvršena kategorizacija zgrade odmarališta u Novom Vinodolskom prema zakonu zaštite od požara. Prema zakonu o zaštiti od požara građevine se svrstavaju u četiri kategorije ugroženosti od požara prema kojima se onda i određuju mjere zaštite od požara.

  Nakon izvršenih provedenih ispitivanja i nakon inspekcijskog nadzora protupožarnog inspektora dobiveno je rješenje o svrstavanju zgrade Odmarališta u IV kategoriju.
  Prema odredbi iz Rješenja o kategorizaciji građevine ugovorene su konzultativne usluge iz područja zaštite od požara sa ovlaštenom tvrtkom “ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING“ d.o.o. Rovinj-poslovnica Rijeka.

 2. ISPITIVANJA SREDSTAVA SA POVEĆANIM OPASNOSTIMA I INSTALACIJA
  Prije postupka kategorizacije izvršeni su propisani pregledi koji se periodički obavljaju prema Zakonom propisanim rokovima:
  • ispitivanje elektroinstalacije
  • ispitivanje gromobranske instalacije
  • pregled i servisiranje vatrogasnih aparata
  • pregled i servisiranje ventilacije u kuhinjskom bloku
  • izvršeno je ispitivanje unutarnjih i vanjskih hidranata,
  • izvršeno redovno ispitivanje dizala,
 3. NABAVA VATROGASNIH APARATA I OPREME
  Nabavljeno je 20 vatrogasnih aparata za prostoremjesnih odbora koji su i raspoređeni po mjesnim odborima. Izvršen je pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasnih aparata u zgradi gradske uprave. Također su nabavljene i 2 torbe za pružanje prve pomoći, a postojeće su dopunjene sanitetskim materijalom.
 4. IZVRŠENO SPAJANJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA DIJELA PODRUMA NA CENTRALNI VATRODOJAVNI SUSTAV
  Nakon požara u podrumskom dijeu zgrade koji se koristi kao skladište odlučeno je da se i u tom dijelu instaliraju požarni senzori i spoje na centralni vatrodojavni sustav zgrade. Tako je sada cijela zgrada pokrivena vatrodojavnim sustavom koji je spojen čvrstom telefonskom linijom na JVP Bjelovar. Time je omogućena intervencija u najkraćem roku (cca 4 minute). Izvršeno je izdvajanje vatrodojavnog sustava vijećnice iz sustava Učilišta, a spojena na sustav Gradske uprave. Također je zamjenjena postojeća sirena vatrodojavnog sustava sa glasnijom.
 5. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN I OSPOSOBLJAVANJE ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA
  Tijekom 2012. godine izvršeno je zapošljavanje na određeno vrijeme većeg broja zaposlenika, sezonaca, vježbenika i radnika na javnim radovima . U donjoj tabeli dat je pregled izvršenih osposobljavanja

  RADNA MJESTA BROJ OSPOSOBLJENIH OSOBA
  ZAŠTITA NA RADU ZAŠTITA OD POŽARA
  DOMARI U MJESNIM ODBORIMA 7 7
  OSOBLJE ODMARALIŠTA 4 4
  VJEŽBENICI 22 22
  JAVNI RADOVI 92 92
  UKUPNO: 125 125

 6. VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA U ODMARALIŠTU NOVI VINODOLSKI I ZGRADE GRADSKE UPRAVE
  Po početku rada Odmarališta dana 09.07.2012. provedena je vježba evakuacije i spašavanja pod nazivom “NOVI 2012“. Prema unaprijed sačinjenom scenariju izvanrednog događaja koji je predpostavljao lakši potres, izvršena je evakuacija nastavnog osoblja i djece koja su se nalazila u Odmaralištu.
  U zgradi Gradske uprave Grada Bjelovara dana 21.11.2012. provedena je vježba evakuacije i spašavanja pod nazivom “POŽAR 2012“. Prema unaprijed sačinjenom scenariju koji je predpostavljao manji požar, izvršena je evakuacija djelatnika Gradske uprave.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik primio studente i profesore studija sestrinstva iz francuskog grada Saint Quentin, 24. travnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Bežična mreža Wi-Fi Bjelovar puštena u funkciju, 24. rujna 2014., ispred Dječjeg odjela Narodne knjižnice Petar Preradović FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Mnoga događanja na Terezijani 2017. u Bjelovaru, 15. - 18. lipnja 2017. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 004-udruge-u-kulturi-potpisivanje-ugovora-2017 Na konferenciji za novinare predstavljen projekt Igralica, uređenje dječjeg igrališta i doma Mjesnog odbora Stjepan Radić u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr 23. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, 11. - 13. rujna 2015., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf