Grb i zastava

Grb Grada Bjelovara

Grb Grada Bjelovara povijesni je grb u obliku srebrnog/bijelog štita. Na zelenom brijegu sa tri smeđa panja bijela četverouglasta utvrda sa kruništem, puškarnicama i otvorenim oblim vratima pred kojima s lijeva stoji serežan s puškom. Na utvrdi zgrada s puškarnicama i prozorima crveno natkrivena.

Grb Grada Bjelovara

Grb Grada Bjelovara

Zastava Grada Bjelovara

Zastava Grada Bjelovara bijele je boje s grbom Grada Bjelovara.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2. Grb se nalazi u sredini zastave i zaprema 2/5 širine zastave.

Zastava Grada Bjelovara

Zastava Grada Bjelovara

Zastava Grada ističe se:

  • na zgradi u kojoj je sjedište Grada Bjelovara i u njezinim prostorijama,
  • u dane blagdana Republike Hrvatske i Grada Bjelovara na trgovina, ulicama i zgradama na području Grada Bjelovara,
  • prigodom javnih skupova (kulturno-umjetničkih, političkih, sportskih i dr.) na području Grada Bjelovara,
  • prigodom održavanja svečanih sjednica Gradskog vijeća, te svečanih sjednica drugih pravnih osoba na području Grada Bjelovara,
  • u drugim prilikama ako njezina uporaba nije u suprotnosti s odredbama ove odluke.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano sa ulice prema zastavama.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Županije tada zastava Grada dolazi s lijeve strane gledano s ulice prema zastavama.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Županije, tada zastava Republike Hrvatske dolazi u sredinu, zastava Županije sa desne strane, a zastava Grada s lijeve strane, gledano s ulice prema zastavama.

Uporaba grba i zastave Grada Bjelovara

Uporaba grba i zastave Grada Bjelovara slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe pod uvjetom da se time ne vrijeđa ugled i dostojanstvo Grada Bjelovara.

Pravne osobe zamolbu za uporabu grba i zastave podnose na adresu:

GRAD BJELOVAR
Gradonačelniku
43000 Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2

 Zamolba treba biti obrazložena i dokumentirana.

Uz zamolbu treba obavezno priložiti:

  • akt o registraciji pravne osobe
  • opis namjene za koju će se grb i zastava koristiti i idejno likovno rješenje uporabe grba i zastave za koji se traži odobrenje

Rješenje o odobrenju uporabe grba i zastave pravnim osobama donosi gradonačelnik Grada Bjelovara.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Obilazak uređene Ulice Grgura Ninskog Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec posjetio Tehno-drvo d.o.o. Poslovni centar Bjelovar, 28. listopada 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Antun Korušec uručio Ugovore za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara, 19. svibnja 2014., Centar udruga u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Nizom događanja svečano obilježen Dan Grada Bjelovara i Dan bjelovarskih branitelja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Održan edukativno-pokazni Moto poligon ispred Gradske uprave u Bjelovaru, 25. travnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik primio studente i profesore studija sestrinstva iz francuskog grada Saint Quentin, 24. travnja 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf