Mjesni odbori

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad, građani Grada Bjelovara osnovali su mjesne odbore.

Na području Grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su 18. siječnja 2015. godine.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeće mjesnog odbora traje četiri godine.

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

Sredstva za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u Proračunu Grada.

PREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Red broj MJESNI ODBOR IME PREZIME
1.  KNEZ DOMAGOJ Petar Kanešić
2. DR. ANTE STARČEVIĆ Matko Miličić, dipl.ing.stroj.
3. ANTUN GUSTAV MATOŠ Radoslav Česarov
4. KRALJ PETAR KREŠIMIR IV. Hrvoje Pokos
5. BAN JOSIP JELAČIĆ Igor Brajdić, Struč.spec.oec
6. STJEPAN RADIĆ Željko Pavleković
7. HRGOVLJANI Dragica Valentić
8. KRIŽEVAČKA CESTA Marijan Radoš
9. VELIKE SREDICE Antun Mlinarić
10. BREZA Ivan Ivanović
11. BREZOVAC Goran Sabljić
12. CIGLENA Davor Sabolović
13. GALOVAC Marijan Kovačević
14. GORNJI TOMAŠ Tihomir Knapić
15. GUDOVAC Zvonko Belošević
16. KLOKOČEVAC Nikola Čović
17. KOKINAC Saša Karlovac
18. KUPINOVAC Mirjana Horvatić
19. LETIČANI Nada Smiljanec
20. MALA CIGLENA Marijana Havliček
21. MALO KORENOVO Mladen Grubor
22. NOVI PAVLJANI Mirko Horvat
23. NOVOSELJANI Željko Kudumija
24. OBROVNICA Rade Lukač
25. PATKOVAC Marija Birt
26. PLAVNICE GORNJE Slobodan Žganjer
27. PRESPA Stjepan Hršak
28. PRGOMELJE Krista Dejković
29. PROKLJUVANI Ivan Jurčević
30. RAJIĆ Vlado Vlašić
31. STANČIĆI Katarina Bukovac
32. STARE  PLAVNICE Branko Roksandić
33. STARI  PAVLJANI Vitomir Krčelić
34. TOMAŠ Slaven Klobučar
35. TROJSTVENI MARKOVAC Nenad Nekvapil
36. VELIKO KORENOVO Milan Štokić
37. ZVIJERCI Davor Somljačan
38. ŽDRALOVI Milan Glavinić

 

POTPREDSJEDNICI VIJEĆA MJESNIH ODBORA

Red broj MJESNI ODBOR IME PREZIME
1. KNEZ DOMAGOJ Alen Cvjetičanin
2. DR. ANTE STARČEVIĆ Marija Šoš
3. ANTUN GUSTAV MATOŠ Goran Deželić
4. KRALJ PETAR KREŠIMIR IV. Nedeljko Kuštović
5. BAN JOSIP JELAČIĆ Đurđa Haić
6. STJEPAN RADIĆ Stjepan Kos
7. HRGOVLJANI Drago  Markovinović
8. KRIŽEVAČKA CESTA Božo Gelo
9. VELIKE SREDICE Đurđica Ćesar
10. BREZA Mateja Špoljarić
11. BREZOVAC Branko  Radanović
12. CIGLENA Vinko Mrak
13. GALOVAC Ankica Ilić
14. GORNJI TOMAŠ Stjepan Kraljić
15. GUDOVAC Ivo Gavranović
16. KLOKOČEVAC Valentina Vlainić
17. KOKINAC Nikola Valentić
18. KUPINOVAC Dražen Navijalić
19. LETIČANI Branko Sajčić
20. MALA CIGLENA Đurđica Keres
21. MALO KORENOVO Mario Buban
22. NOVI PAVLJANI Mario Vresk
23. NOVOSELJANI Zdravko Tirić
24. OBROVNICA Lucija Vindić
25. PATKOVAC Vedran Smešnjak
26. PLAVNICE GORNJE Nenad Mrzlečki
27. PRESPA Marin Fusić
28. PRGOMELJE Ivana Horvatek
29. PROKLJUVANI Ljiljana Pavec
30. RAJIĆ Ante Pušić
31. STANČIĆI Mirjana Matak
32. STARE  PLAVNICE Dinko Klasan
33. STARI  PAVLJANI Silvana Tominac
34. TOMAŠ Alen Predavac
35. TROJSTVENI MARKOVAC Mario Popović
36. VELIKO KORENOVO Zlatko Kunić
37. ZVIJERCI Miljenka Jakupčević Maglajlija
38. ŽDRALOVI Stevo Hebratović

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Nagrađeni najbolji radovi pristigli na likovni natječaj Dječjeg foruma „Bijeli vitezovi“ pod nazivom „Bjelovar – jučer, danas, sutra", 16. rujna 2016., Kulturni i multimedijski centar Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Učenici II. osnovne škole u posjeti Gradskoj upravi, 22. studenog 2012., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević 13. karavana biciklista Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana 2015., 26. lipnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Konferencija za novinare o trajnoj Dopusnici za Stručni studij Sestrinstva  i drugim dobrim vijestima Visoke tehničke škole, o usklađenosti studijskog programa s odredbama Direktive 2005/36 EC Europskog 	parlamenta i Vijeća i Zakona o reguliranim profesijama, te o uključivanju u sustav subvencionirane prehrane studenata od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 25. veljače 2015., prostori Visoke tehničke škole u Bjelovaru  FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Simboličnim presijecanjem vrpce bjelovarski gradonačelnik Antun Korušec je svečano otvorio novi most u Prgomelju, 7. prosinca 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora u Bjelovaru 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf