Proračun Grada Bjelovara

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. / 1.8 MiB /

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2016.

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2016. / 27.9 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu

Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu / 1.5 MiB /

 Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu / 1.1 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu - Vodič za građane / 1.6 MiB /

 Prijedlog Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu / 1.5 MiB /

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2016. godinu / 1.8 MiB /

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu / 1.9 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu i Vodič za građane

Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu - Vodič za građane / 3.6 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu / 558.4 KiB /

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2015.

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.1.-31.12.2015. / 14.7 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu - Vodič za građane

Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu - Vodič za građane / 2.0 MiB /

Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu / 699.1 KiB /

Polugodišnji izvještaj o izvršenju obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2015. godinu / 533.8 KiB /

Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. - 30.6.2015

Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. - 30.6.2015 / 13.2 MiB /

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenja Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu / 1.5 MiB /

Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. - 31.3.2015.

Financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 1.1.2015. - 31.3.2015. / 6.1 MiB /

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.01.-31.12.2014.

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje 01.01.-31.12.2014. / 3.3 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu

Proračun Grada Bjelovara za 2015. godinu / 495.2 KiB /

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu / 656.1 KiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2014. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2014. godinu / 434.2 KiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2014. godinu / 340.7 KiB /

Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu / 410.6 KiB /

Polugodišnji izvještaj o izvršenju obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju obračuna Proračuna Grada Bjelovara za 2013. godinu / 801.0 KiB /

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu / 4.9 MiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2013. godinu

Proračun Grada Bjelovara za 2013. godinu / 301.0 KiB /

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu / 300.7 KiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu

Proračun Grada Bjelovara za 2012. godinu / 167.3 KiB /

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu / 501.5 KiB /

Plan proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu

Opći dio plana proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu:

Proračun 2011 - Prihodi / 19.1 KiB /


Proračun 2011 - Rashodi / 23.0 KiB /

Posebni dio plana proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu - prema organizacijskoj klasifikaciji:

Proračun 2011 - Predstavnička i izvršna tijela / 17.3 KiB /


Proračun 2011 - Opće javne službe Grada Bjelovara / 14.9 KiB /


Proračun 2011 - Društvene djelatnosti / 53.6 KiB /


Proračun 2011 - Gospodarstvo / 25.8 KiB /


Proračun 2011 - Komunalne djelatnosti i uređenje prostora / 19.4 KiB /

Proračun Grada Bjelovara za 2010. godinu

Godišnji obračun proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara Lidija Novosel, Boris Bradić, v.d. pročelnika UO za društvene djelatnosti Grada Bjelovara Milan Mateković, Željko Seleš i gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec - Obilježena 59. obljetnica osnutka Rukometnog kluba Bjelovar, 19. ožujka 2014.,  Partizanovo igralište u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Završna priredba preventivne akcije "Živim život bez nasilja" U Bjelovaru Nova 2014. godina veselo dočekana u dvorištu Gradske uprave FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Grad Bjelovar nastavlja suradnju sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja – Stanicom Bjelovar Bjelovarski Husari sudjelovali na Međunarodnom vojničkom skupu husara u gradu Igalu u Mađarskoj, 23. srpnja 2016. FOTO:Kristina Turković www.bjelovar.hr Bjelovarski Husari sudjelovali na Međunarodnom vojničkom skupu husara u gradu Igalu u Mađarskoj, 23. srpnja 2016. FOTO:Kristina Turković www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf