UO za društvene djelatnosti

DjelatniciPoslovi
Mr.sc. Milan Mateković prof. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-006
Jadranka Matašin dipl. oec Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-034
Zdravko Pavec dipl.oec Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/ 622-033
Jasna Grgić Škaurin dipl. socijalna radnica Viša stručna suradnica za socijalnu skrb i zdravstvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-016
Ivica Vrhovnik mag. kineziologije Viši stručni suradnik za zaštitu na radu, zaštitu i spašavanje, sport, tehničku kulturu i vatrogastvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-015
Tvrtko Hopek bacc.oec. Viši referent za kulturu GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-032
Ivana Drljača upravna pravnica Viši referent za društvene djelatnosti GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-036
Ljiljana Strčić Referent za socijalnu skrb i zdravstvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-031
Barica Kresović Referent za administrativne poslove GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-035
Zvonimir Vujić Domar GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 051/244-074

ŠKOLSTVO

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

U predškolskim ustanovama Grada Bjelovara smješteno je 925 djece i to: u Dječjem vrtiću Bjelovar (osnivač Grad) 555 djece, a u privatnim vrtićima Ciciban 210, Pinokio 60 i novoosnovanom vrtiću u 2010. godini Osmijeh 100 djece.

U Proračunu Grada Bjelovara za 2010. godinu, osigurana su sredstva u iznosu od 12.397.111,00 kn za sufinanciranje  smještaja djece u vrtićima (70 % ekonomske cijene smještaja).

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

REALIZIRANI PROJEKT

Grad Bjelovar je osnivač 5 osnovnih škola u koje je tijekom 2010. godine kroz tekuće i investicijsko održavanje te nabavu opreme uloženo je 1.872.600,00 kn.

Završena je rekonstrukcija zgrade II. osnovne škole, tako da je sada u toj školi organiziran jednosmjenski rad. Ukupan iznos ove investicije je 5.710.887,00 kn, a projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti i Grada Bjelovara. Udio Grada Bjelovara  iznosi 3.712.076,55 kn.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

PLANIRANI PROJEKT

Po završetku zgrade 4 srednje škole u koju je Grad Bjelovar uložio oko 11.600.000,00 kn, završena je projektna dokumentacija te izvršene sve potrebne predradnje za početak radova na izgradnji novog učeničkog doma u Bjelovaru.

VISOKOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

REALIZIRANI PROJEKT

Danas u Bjelovaru studira oko 1.400 studenata i to: na Ekonomskom fakultetu Rijeka 780 studenata, Ekonomskom fakultetu Zagreb 230 studenata, a na Visokoj tehničkoj školi, kojoj je osnivač Grad Bjelovar studira na Stručnom studiju mehatronike 250, a na Stručnom studiju sestrinstva 160 studenata. Za financiranje ovih studija Grad Bjelovar je ove godine izdvojio 1.770.000,00 kn.

Za potrebe studiranja u Bjelovaru Grad Bjelovar ustupio je zgradu na Trgu Eugena Kvaternika Visokoj tehničkoj školi. Zgrada je ove godine temeljito obnovljena u što je utrošeno 2.394.711,23 kn., a nabavljena je i adekvatna oprema u iznosu od 618.957,00 kn.

Grad Bjelovar kroz stipendije i kredite pomaže studentima u osiguranju sredstava za školovanje, a za te potrebe u ovoj godini osigurana su sredstva od 910.000,00 kn.

I. osnovna škola
Telefon: 043/246-906 Fax: 043/246-908
II. osnovna škola Ravnateljica Kontakt: Davorka Bačeković Mitrović
Telefon: 043/244-728 Fax: 043/244-728
III. osnovna škola Ravnateljica Kontakt: Ljubica Zečić
Telefon: 043/246-510 Fax: 043/246-610
IV. osnovna škola Ravnatelj Kontakt: Milijan Bojanović
Telefon: 043/213-021 Telefon: 043/213-022
V. osnovna škola Ravnateljica Kontakt: Lucija Dronjak
Telefon: 043/242-644 Fax: 043/242-644
Dječji vrtić "Bjelovar" Ravnatelj
Telefon: 043/246-760
Dječji vrtić "Ciciban" Ravnateljica Kontakt: Senka Ivanušec
Telefon: 043/214-070
Dječji vrtić "Osmijeh" Ravnatelj Kontakt: Danijel Kos
Telefon: 043/492-123
Dječji vrtić "Pinokio" Ravnatelj Kontakt: Stevo Đurđević
Telefon: 043/212-035

KULTURA

Završena je rekonstrukcija zgrade Gradskog muzeja Bjelovar, kojom je dobiven i novi prostor u potkrovlju zgrade oko 750 m2. Cjelokupna investicija iznosila je 14.120.000,00 kn. Rekonstrukcija zgrade financirana  je iz sredstava spomeničke rente, a rekonstrukciju je financiralo i Ministarstvo kulture u iznosu 5.350.000,00 kn. - Realiziran projekt

Grad Bjelovar prepoznatljiv je i kroz nekoliko izuzetno kvalitetnih i prepoznatljivih programa u oblasti kulture kao što su: Međunarodni tjedan udaraljkaša, BOK-fest, Bjelovarski odjeci kazališta, Terezijana, DOKUart.Dani dokumentarnog filma i Božićni koncert.

Važan segment valja spomenuti da od 2005. godine u Bjelovaru djeluju dvije izuzetno značajne institucije a to su: Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru te Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Bjelovaru.

SPORT

Grad Bjelovar je grad bogate sportske tradicije s kojom se izuzetno ponosi, ali i razvijenog sporta danas kojeg financira u 2010. godini s gotovo 6.000.000,00 kn. Posebno treba istaknuti sustavnu skrb o sportskim objektima i njihovo održavanje.

Projekt u realizaciji - Ove godine uloženo je oko 600.000,00 kn kao u 1. fazu rekonstrukcije Gradskog bazena.

Planirani projekt - a izrađena je i projektna dokumentacija budućeg gradskog stadiona čijom bi se izgradnjom riješio problem bjelovarskog nogometnog sporta ali atletike te nastave zdravstvene i tjelesne kulture učenika 4. osnovne škole i učenika četiri srednje škole.

TURIZAM

U cilju poboljšanja turističke ponude Grada Bjelovara i bliže okolice osnovana je Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar i Grad je zajednici ustupio nove prostorije u zgradi Gradske uprave na Trgu Eugena Kvaternika.

Kroz Dječje odmaralište Novi Vinodolski tijekom sezone (svibanj-rujan) prođe svake godine oko 1.200 korisnika. Kroz program Škole u prirodi, ljetovanja djece predškolskog uzrasta, osnovnih škola, sportskih, umirovljeničkih, humanitarnih i ostalih udruga.

Grad Bjelovar sufinancira boravak korisnika u 2010. godini s iznosom cca 400.000,00 kn.

Završena je cjelovita rekonstrukcija objekta, a ove godine izveden je i sustav centralnog grijanja, tako da se odmaralište može koristiti tijekom cijele godine.

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

Program u realizaciji kao stalna stavka tekuće potrošnje

Kroz socijalni program za kojeg je u proračunu za 2010. godinu osigurano  6.655.000,00 kn  financiraju se različiti oblici pomoći te rad ustanova i udruga iz oblasti socijalne politike (novčane pomoći kućanstvima, kupnja ogrijeva, sufinanciranje troškova prijevoza, stanovanja, javnih radova za privremeno nezaposlene, pučka kuhinja, sigurna kuća, Hrvatski crveni križ i dr.).

ZAŠTITA

Planom zaštite od požara Grada Bjelovara 2001. godine donesen je dugoročni plan opremanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara. Ove godine nabavljeno je posljednje vozilo iz ovog plana (kemijsko vozilo za gašenje prahom i ugljičnim dioksidom), a tako da je JVP za dulji niz godina opremljen izuzetno kvalitetnom vatrogasnom  opremom.

Ovim planom nabavljeno je ukupno osam vatrogasnih vozila, za što je utrošeno 15.387.505,00 kn i to iz slijedećih izvora:

  • državni proračun - 7.152.650,00
  • JVP - vlastiti prihod - 4.336.855,00
  • Vatrogasna zajednica grada - 2.240.000,00
  • Proračun Grada Bjelovara - 1.618.000,00

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

10. međunarodni udaraljkaški tjedan u Bjelovaru - Gala završnica, 19. siječnja 2013., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Branka Sobodić Udruga uzgajatelja malih životinja „Mali uzgajatelj“  otvoril 12. državnu izložbu malih životinja na Bjelovarskom sajmu, 30. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Završena obnova Cankareve 23. jesenski  međunarodni bjelovarski sajam, 11. - 13. rujna 2015., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Norijada u Bjelovaru 2014. FOTO: Branka Sobodić Održana svečana sjednica Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara, 27. svibnja 2015., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf