UO za financije i javne prihode

Djelatnici
Mirela Bašić dipl.oecc. Pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-009
Snježana Petreković mag. inf. Viši stručni suradnik za financije i javne prihode GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-061
Dražen Grabar dipl. oecc. Viši stručni suradnik za financijsko upravljanje i kontrole GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-090
Antonio Dinjar dipl.oec. Viši stručni suradnik za proračun GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-077
Anka Hrebak Računovodstveni referent financijski knjigovođa GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-059
Martina Šingerberger Računovodstveni referent likvidator GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-068
Dijana Duvnjak Računovodstveni referent za imovinu grada GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-067
Slavica Kralik Računovodstveni referent likvidator i blagajnik GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-069

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Grad Bjelovar posjetili predstavnici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, 27. veljače 2015., zgrada Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr U Bjelovaru provedena akcija Zelena čistka 2013., 20. travnja 2013. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i zamjenica Lidija Novosel sudjelovali na proslavi skorog završetka obnove uništenih kuća i objekata od prošlogodišnjih katastrofalnih poplava, 4. rujna 2015., Gunja FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Dan profesionalnog usmjeravanja 2015., 6. svibnja 2015., Hotel Central u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno spaljivanja Fašnika u dvorištu Gradske uprave nakon prijema malih maškara u Gradu Bjelovaru, 17. veljače 2015., FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno spaljivanja Fašnika u dvorištu Gradske uprave nakon prijema malih maškara u Gradu Bjelovaru, 17. veljače 2015., FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf