UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

DjelatniciDokumentiPoslovi
Ivica Markovinović dipl. ing. geologije Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-007
Zvonimir Horn dipl. ing. građevinarstva Viši stručni suradnik za prostorno planiranje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-047
Ruža Urban dipl. ing. geodezije Viši stručni suradnik za geodetske poslove i katastar vodova GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-052
Željko Roksandić dipl. ing. elektrotehnike Viši stručni suradnik za energetiku GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-093
Anamarija Vnouček mag.ing.silv Viša stručna suradnica za zaštitu okoliša i prirode GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-081
Davor Sušak struč. spec. ing. aedif. Viši stručni suradnik za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-046
Eduard Jetelina struč. spec. ing. aedif. Viši stručni suradnik za poslove gradnje i poslove procjene vrijednosti nekretnina GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-042
Zoran Preskočil mag. ing. aedif. i mag. ing. geoing. Viši stručni suradnik za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-037
Vera Šimek ing. građevinarstva Stručni suradnik za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-083
Siniša Kolesarić ing. građevinarstva Stručni suradnik za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-086
Dubravka Golec ing. građevinarstva Stručni suradnik za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-084
Ranka Marić-Balažin Ing. građevinarstva Viši upravni referent za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-012
Tina Pisarek Referent za poslove gradnje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-085
Dragica Kupsjak ing. građevinarstva Stručni suradnik za građenje GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-043
Alica Polović upravna pravnica Stručni suradnik za normativne i druge poslove GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-048
Gordana Posarić ing. građevinarstva Viši referent za komunalne poslove GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-051
Viktor Bulović Viši referent za održavanje komunalne infrastrukture GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-045
Stipe Berić ing. prometa Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-044 Fax: 043/244-615
Leonard Šćuric Viši referent - komunalni i prometni redar GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-088 Mobitel: 098/236-771 Fax: 043/244-615
Jozo Prka Viši referent - komunalni i prometni redar GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-041 Mobitel: 099/3285901 Fax: 043/244-615
Tomica Rakovčan Prometni redar GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-018 Mobitel: 099/626-9119
Mirjana Matković ekonomist za računarstvo i financije Viši referent za komunalnu naknadu za poslovni prostor i spomeničku rentu GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-024
Andrijana Kranjec upravna pravnica Viši referent za komunalnu naknadu za stambeni prostor GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-025
Dijana Glavinić Stručna prvostupnica (Baccalaurea) ekonomije Viši referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-023

Odsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda

Željka Vizi dipl.iur. Voditelj Odsjeka za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-075
Sanjana Šutina Drljača upravna pravnica Viši upravni referent za prisilnu naplatu GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-080
Željka Kučan Viši upravni referent za gradske poreze GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-058
Rolando Pavlinić Viši referent za gradske poreze i ostale prihode GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-079
Sanja Zdunić Upravni referent za prisilnu naplatu GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-076
Iva Kelava Računovodstveni referent za komunalnu naknadu, doprinos i slivnu vodnu naknadu GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-026
Elvira Pauška Računovodstveni referent za komunalnu naknadu, doprinos i slivnu vodnu naknadu GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-087
Ljiljana Tremski Računovodstveni referent za komunalnu naknadu, doprinos i slivnu vodnu naknadu GRAD BJELOVAROdsjek za naplatu komunalnih i drugih gradskih prihoda
Telefon: 043/622-027

Komunalno redarstvo

Stipe Berić ing. prometa Stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-044 Fax: 043/244-615

NADLEŽNOSTI  I  OVLASTI KOMUNALNIH REDARA

Komunalni redari nadziru uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanja javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.

Komunalni redari obavljaju nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu  i drugih Odluka Gradskog vijeća vezanih uz komunalno gospodarstvo.

Temeljem Prekršajnog zakona komunalni redari nadležni su za izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv počinitelja prekršaja vezanih uz područje komunalnog gospodarstva.

Komunalni redari stranke primaju radnim danom od 8,30 - 13,00 sati.

Sve primjedbe i prijave građani mogu javiti na uvodno navedene  brojeve telefona ili mobitela.

Dimnjačarski poslovi
Grad Bjelovar je za obavljanje dimnjačarskih poslova podijeljen na četiri dimnjačarska područja. Obavljanje dimnjačarskih poslova je ugovorom o koncesiji povjereno dimnjačarskim obrtnicima.

Koncesionari Grada Bjelovara za obavljanje dimnjačarskih poslova su:

ZA I DIMNJAČARSKO PODRUČJE
dimnjačarski obrtnik DRAGAN OKRUGIĆ, BJELOVAR, M. KRLEŽE 91
mobitel 098/646067, telefon 043/252150

ZA II DIMNJAČARSKO PODRUČJE
dimnjačarski obrtnik GORAN KRPAN, PRESPA 201a, BJELOVAR
mobitel 091/7925092, telefon 043/882007

ZA III DIMNJAČARSKO PODRUČJE
dimnjačarski obrtnik DRAGAN OKRUGIĆ, BJELOVAR, M. KRLEŽE 91
mobitel 098/646067, telefon 043/252150

ZA IV DIMNJAČARSKO PODRUČJE
dimnjačarski obrtnik ZDRAVKO JANKOVIĆ, CIGLENA 185a, BJELOVAR
mobitel 098/1882482, telefon 043/882385

Popis ulica u pojedinim područjima

I. DIMNJAČARSKO PODRUČJE
obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom ulice Ivana Gundulića, desnom stranom Trga Stanka Vraza, desnom stranom ulice Krste Frankopana, desnom stranom Ulice Velike Sredice, lijevom stranom Ulice Vladimira Nazora, lijevom stranom Zagrebačke ulice, lijeva strana ulica Križevačka cesta i Gudovačke, te naselja: Klokočevac, Gudovac, Prgomelje, Stančić, Rajić i Breza.

POPIS ULICA I DIMNJAČARSKOG PODRUČJA
Adalberta Opitza
Andrije Mohorovčića
Ante Trumbića
Augusta Harambašića
Augusta Šenoe, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
Branimira Markovića
Bosanska
Breza
don Frane Bulića
Đure Sudete
Fausta Vrančića
Franje Kuhača
Gudovac
Gudovačka
Ivana Cankara
Ivana Gundulića - lijeva strana
Ivana Volodera
Ive Tijardovića
Jurja Haulika
Klokočevac
Križevačka cesta - lijeva strana
Ljudevita Gaja
Marina Getaldića
Matice Hrvatske dio, do Trga Stanka Vraza
Nikole Tesle
Niska ulica
Nove Plavnice
Otona Kučere
Odvojak Đure Sudete
Pavleka Miškine
Plavnice Stare
Plavnička
Prgomelje
Prilaz Svete Ane
Rajić
Ruđera Boškovića
Silvije Strahimira Kranjčevića
Stančići
Stanka Hodla
Staroplavnički odvojak
Staroplavnički prilaz
Staroplavnička ulica
Svete Ane
Tina Ujevića
Tome Bakača
Trg Stjepana Radića, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
Trg Stanka Vraza - lijeva strana
Velike Sredice - lijeva strana
Vladimira Nazora - lijeva strana
Vinka Dvoržaka
Zagrebačka - lijeva strana
Željka Markovića

II. DIMNJAČARSKO PODRUČJE
obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom Ulice Ivana Mažuranića, desnom stranom Franjevačke ulice, desnom stranom Ulice Andrije Hebranga, desnom stranom Ulice Zvijerci, lijevom stranom Ulice Josipa Jurja Strossmayera, lijevom stranom Ulice Andrije Medulića, lijevom stranom Ulice Ferde Rusana, lijevom stranom Slavonske ceste, lijevom stranom Daruvarske ulice i naselja Kupinovac, Letičani, Purićani, Prokljuvani, Prespa, Tomaš, Gornji Tomaš, Mala Ciglena, Ciglena, Patkovac i Kokinac.

POPIS ULICA II DIMNJAČARSKOG PODRUČJA
105 brigade
108. puka
Alekse Benigara
Andrije Hebranga - desna strana
Andrije Medulića - lijeva strana do Josipa Jurja Strossmayera
Andrije Kačića Miošića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Andrije Konca
Andrije Medulića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Antuna Mihanovića
Ante Topića Mimare
Antuna Šoljana
Anzelma Canjuge
Baranjska
Bilogorska
Bjelovarska
Blagoja Berse
Blagoja Berse Prilaz I
Blagoja Berse Prilaz II
Blagoja Berse Prilaz III
Blajburških žrtava
Blaženog Gracije Kotorskog
Braće Diviš
Braće Vusić
Brune Bušića
Borisa Papandopula
Ciglena
Cvjetna
Crkvena
Daruvarska - lijeva strana
Dominika Mandića
Dr. Ante Starčevića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Dravska
Drinska
Drinskih mučenica
Đurđevačka cesta
Đure Basaričeka
Egidija Bulešića
Eugena Kolonića
Ferde Gasmana
Fortunata Pintarića
Frana Supila
Franjevačka - desna strana
Ferde Rusana - lijeva strana, od križanja sa A. Medulića
Franje Klvanje
Glogovnička
Gornji Tomaš
Grgura Karlovčana
Hlebinska
Hrvatskog proljeća
Iločka
Ilovska
Istarska
Ivana Dončevića
Ivana Gostomila
Ivana Kozarčanina
Ivana Mažuranića - desna strana
Ivana Merza
Ivana Pernara
Ivana viteza Trnskog, od križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Ivana Zajca
Izvorska
Jakova Gotovca
Jezerska
Johana Sebastijana Bacha
Josipa Jelačića
Josipa Matačića
Josipa Jurja Strossmayera - lijeva strana
Josipa Runjanina
Josipa Štolcera Slavenskoga
Kalnička
Kamila Kolba
Karla Svobode
Katarina Kotromanić Kosače
Kneza Višeslava
Kralja Tomislava
Krste Odaka
Krste Špoljara
Kokinac
Kupinovac
Lavoslava Ružičke
Letičani
Lonjska
Lovre Matačića
Marije Jurić Zagorke
Marije Petković
Mala Ciglena
Milke Trnine
Naselje kralja Petra Krešimira IV
Novoseljanska
Osječka
Osvalda Totha
Patkovac
Petra Zoranića
Podravska
Poljana dr Franje Tuđmana
Put žrtvama u Lugu
Prespa
Prilaz Andrije Hebranga
Prilaz Ulici dr. Josipa Jagodića
Prokljuvani
Puričani
Radničko naselje Prilaz I
Radničko naselje Prilaz II
Rudolfa Vagnera
Rudolfa Vimera
Savska
Sebastijana Šantalaba
Slavonska cesta - lijeva strana
Srijemska
Svetog Antuna
Sv. Ćirila i Metoda
Šarengradska
Šetalište dr. Ivše Lebovića, od križanja sa Franjevačkom ulicom
Tomaš
Trg hrvatskog sokola
Trojstvena ulica
Ulica dr. Josipa Jagodića
Ulica Jasmina
Ulica patera Stanka Banića
Unska
Viktora Bubnja
Vladimira Jurčića
Vlahe Paljetka
Vijenac
Vinkovačka
Vinka Žganeca
Vjenceslava Novaka
Vukovarska
Zvijerci - desna strana
Zvonka Lovrenčevića
Ždralovska

III. DIMNJAČARSKO PODRUČJE
obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom Ulice Vladimira Nazora, desnom stranom Zagrebačke ulice, desnom stranom Križevačke ceste, lijevom stranom Ivana Mažuranića, lijevom stranom Franjevačke ulice, lijevom stranom Ulice Andrije Hebranga, lijevom stranom Ulice Zvijerci i naselje Plavnice Gornje.

POPIS ULICA III DIMNJAČARSKOG PODRUČJA

Alojzija Stepinca
Andrije Hebranga - lijeva strana
Ante Antića
Antuna Branka Šimića
Augusta Cesarca
Ante Gabrića
Antuna Matije Reljkovića
Antuna Radića
Augusta Šenoe, od Ulice Vladimira Nazora
Augustina Kažotića
Banovine Hrvatske
Barutanska
Bedem ljubavi 1991
Bogoslava Šuleka
Bokokotorska
Brijunska ulica
Dinka Šimunovića
Dobriše Cesarića
dr. Luke Starčevića
Eugena Kumičića
Ferde Livadića
Florijana Andrašeca
Franjevačka ulica - lijeva strana
Graničarska
Ilirska
Ivana Granđe
Ivana Mažuranića - lijeva strana
Ivana viteza Trnskog, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Ivanovčanska
Jakova Zadranina
Josipa Filipovića
Josipa Langa
Josipa Kozarca
Jurja Šuteja
Križevačka cesta - desna strana
Kokinačkih žrtava
Kralja Petra Svačića
Kralja Tvrtka
Krste Frankopana - lijeva strana
Ljudevita Jonkea
Marka Križevčanina
Marice Stanković
Matije Gupca
Matije Divkovića
Mate Lovraka
Međimurska
Milana Šufflaya
Mirka Bogovića
Miroslava Krleže
Naselje kralja Zvonimira
Nikole Jurišića
Odvojak P. Biškupa Vene
Ozane Kotorske
Pavla Radića
Petra Barbarića
Petra Biškupa Vene
Petra Hektorovića
Petra Zrinskog
Plavnice Gornje
Prolaz Pavla Radića
Roberta Frangeša Mihanovića
Slavka Kolara
Slobodna zona Lepirac
Stipe Javora
Svetog Nikole Tavelića
Svetog Leopolda Mandića
Svetog Jeronima
Svetozora Borojevića
Stanislave Šubić
Šetalište dr. Ivše Lebovića, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Šiška Menčetića
Tome Stantića
Trakošćanska ulica
Trg hrvatskih branitelja
Većeslava Holjevca
Vendelina Vošnjaka
Vladimira Frajtića
Vladimira Nazora - desna strana
Vlatka Mačeka
Zagorska
Zagrebačka - desna strana
Zvijerci - lijeva strana
Željka Sabola

IV. DIMNJAČARSKO PODRUČJE

[/toggle] [toggle title="IV. DIMNJAČARSKO PODRUČJE"]obuhvaća sve ulice omeđene lijevom stranom Ulice Ivana Gundulića, lijevom stranom Trga Stanka Vraza, lijevom stranom Ulice Krste Frankopana, lijevom stranom Ulice Velike Sredice, desnom stranom Ulice Josipa Jurja Strossmayera, desnom stranom Ulice Andrije Medulića, desnom stranom Ulice F. Rusana, desnom stranom Slavonske ceste, desnom stranom Daruvarske ulice i naselja: Veliko Korenovo, Malo Korenovo, Galovac, Obrovnica, Stari Pavljani i Novi Pavljani.

POPIS ULICA IV DIMNJAČARSKOG PODRUČJA
1. svibnja
Andrije Kačića Miošića - do križanja sa J. J. Strossmayera
Andrije Medulića - desna strana, do križanja sa J. J. Strossmayera
Ante Kovačića
Branka Ivankovića
Celestina Medovića
Daruvarska - desna strana
Dimitrija Demetra
Dr Ante Starčevića - do križanja sa J. J. Strossmayera
Dragutina Domjanića
Dragutina Grganića
Frana Galovića
Ferde Rusana - desna strana, od križanja sa A. Medulića
Franca Prešerna
Galovac
Garešnička ulica
Grgura Ninskog
Ivana Gundulića - desna strana
Ivana Gorana Kovačića
Ivana Gregurića
Ivana Česmičkog
Ivana Meštrović
Janka Draškovića
Josipa Jurja Strossmayera - desna strana
Josipa Pupačića
Joze Kljakovića
Julija Tomića
Junija Palmotića
Jurja Haulika - od križanja I. Gundulića
Jurja Dalmatinca
Jure Kaštelana
Julija Makanca
Krste Frankopana - desna strana
Ksavera Šandora Đalskog
Livadska ulica
Ljube Babića
Male Sredice
Matice Hrvatske, od križanja sa Trgom Stanka Vraza
Malo Korenovo
Marina Držića
Marka Marulića
Matka Dizdara
Matka Laginje
Milana i Naste Rojc
Mije Bobetka
Mišinačka ulica
Mišinački prilaz
Mlinovac
Mlinska ulica
Moslavačka
Nikole Šopa
Novi Pavljani
Obrovnica
Pakračka ulica
Prilaz Ante Kovačića
Prilaz Jurja Dalmatinca
Prilaz Marka Marulića
Prilaz Garešničkoj
Prolaz A. Kačića Miošića
Petra Preradovića
Slavonska cesta, desna strana i prilazi Slavonskoj cesti
Stari Pavljani
Športska ulica
Tomaša G. Massaryka
Tome Bakača
Trg A. G. Matoša
Trg Eugena Kvaternika - desna strana
Trg kralja Tomislava
Trg Stanka Vraza - desna strana
Vatroslava Lisinskog
Velike Sredice - desna strana
Veliko Korenovo
Vidikovac
Vlahe Bukovca
Vladana Desnice
Vladimira Vidrića
Zona Jug i građevine uz južnu obilaznicu

Prijevoz pokojnika

Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

Koncesionari Grada Bjelovara koji obavljaju poslove prijevoza pokojnika temeljem ugovora o koncesiji su dva trgovačka društva i obrtnik.

Trgovačka društva:

IKEBANA d.o.o.
Milana Šufflaya bb Bjelovar 43000 Hrvatska
Telefon: 043/245-532 Telefon: 043/244-880 Mobitel: 098/174-0344
POGREBNO PAŽUR d.o.o.
Josipa Jelačića 11 Bjelovar 43000 Hrvatska
Telefon: 043/242-071 Telefon: 043/213-030 Mobitel: 098/239-145

Obrtnik:
Željko Kranjčec
Antuna Mihanovića 2 Bjelovar 43000 Hrvatska
Telefon: 043/241-990 Telefon: 043/461-515 Mobitel: 098/240-852

Željko Kranjčec je vlasnik Pogrebne opreme iz Velikog Grđevca, Kralja Zvonimira 57 koji u Bjelovaru posluje u izdvojenom pogonu.


Osim koncesionara Grada Bjelovara poslove prijevoza pokojnika obavlja i trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar
Slika: Komunalac d.o.o. Bjelovar
Komunalac d.o.o. Bjelovar
Ferde Livadića 14a Bjelovar 43000
Telefon: 043/622-100 Fax: 043/622-122 Web stranica: Visit Website

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Grad Bjelovar darivao djecu povodom uskrsnih blagdana Udruga žena liječenih od karcinoma dojke – Biser Bjelovar proslavila deset godina svoga postojanja, 24. listopada 2015. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr 001-strategija-razvoja-grada-bjelovara Svečano otvorena prva javna garaža u Bjelovaru, 10. siječnja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Odana počast hrvatskim žrtvama pogubljenim u poraću 1945. godine u šumi Lug u Bjelovaru, 12. lipnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Mladen Pravica dobio gradski stan u najam, 23. travnja 2013., zgrada u Ulici Bedem ljubavi 1991. u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf