Sastav Gradskog vijeća

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Bira se neposrednim tajnim glasovanjem građana na način određen zakonom.

Gradsko vijeće ima 25 vijećnika, a može imati i više od 25 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Gradskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Na izborima održanim 19. svibnja 2013. godine izabrano je Gradsko vijeće, a konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 27. lipnja 2013. godine na kojoj su izabrani predsjednica i potpredsjednici Gradskog vijeća.

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara je Vanja Posavac, dipl.politolog koja predsjedava sjednicama predstavničkog tijela i zastupa ovo tijelo.

Potpredsjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara su Željko Paun i Marijan Javurek koji pomažu predsjednici u radu, zamjenjuju je u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavljaju druge poslove koje im povjeri Gradsko vijeće i predsjednica.

Članovi Gradskog vijeća Grada Bjelovara

1. BALEN MARINA ORAH
2. HORVATIĆ MIRJANA nezavisna
3. CONER MARIJAN HDZ
4. CRNOJEVIĆ BOJAN HNS
5. HENC ZDENKA ABB
6. HREBAK DARIO HSLS
7. HRGA RUŽA HDZ
8. JAMBRUŠIĆ RADOSLAV SDP
9. JAVUREK MARIJAN HNS
10. JURČEVIĆ IVAN HDZ
11. KUŠTOVIĆ NEDELJKO HSU
12. MALETIĆ ŽELJKO HDZ
13. MARTINOVSKI NENAD HDZ
14. MATIĆ SIMON ABB
15. NEKVAPIL NENAD SDP
16. PAUN ŽELJKO Kandidacijska lista grupe birača Damira Bajsa
17. ŠVUB MARIJA SDP
18. PINJUH NIKO Kandidacijska lista grupe birača Damira Bajsa
19. POSAVAC VANJA SDP
20. SUDAR DRAGUTIN HDZ
21. ŠIROKI ANA HSU
22. TOPALOVIĆ ANTE HDZ
23. URBANEK ANA Kandidacijska lista grupe birača Damira Bajsa
24. VALENTIĆ DRAGICA HDZ
25. VASIĆ DUNJA SDP
26. INGULA VALENTINA HDZ

Kako temeljem članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) na provedenim izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u Gradskom vijeću Grada Bjelovara sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02) i Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", 2/13), povećan je broj članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara za jednog člana tako da Gradsko vijeće Grada Bjelovara u ovom mandatnom razdoblju broji 26 vijećnika.

Financijska izvješća članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Ana Urbanek (Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara) / 2.1 MiB /

 Niko Pinjuh (Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.) / 471.9 KiB /

 Niko Pinjuh - Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. s prilozima / 1.1 MiB /

 Niko Pinjuh - Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. s prilozima / 1.9 MiB /

Ana Urbanek - Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. s prilozima / 1.3 MiB /

Niko Pinjuh - Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. s prilozima / 3.5 MiB /

Ana Urbanek - Godišnje financijsko izvješće člana Gradskog vijeća Grada Bjelovara, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. s prilozima / 1.9 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Na konferenciji za novinare najavljen 12. Božićni Gala Koncert u Bjelovaru 2014., 9. prosinca 2014., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Biciklistička karavana „Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana“ posjetila Bjelovar, 24. lipnja 2016., dvorište Gradske uprave Grada Bjelovara Foto: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 017-pcelarski-sajam-2017 Festival tradicijske glazbe Bilogore i Hrvatske - Bjelovarsko kulturno ljeto 2015. FOTO: Dubravka Dragičević Održana šesta po redu Večer nacionalnih manjina, 24. studenoga 2012., Školsko-športska dvorana u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin BOKfest 2015. - predstava 24 hour play, 9. svibnja 2015. FOTO: Klik Media: Marina Mrkoci

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf