Akti za gradnju

Zakonom o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13) i Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13)  koji su stupili na snagu 01.01.2014. godine uređen je sustav gradnje u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi za izdavanje akata za gradnju građevina na području Grada Bjelovara podnose se u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Lokacijska dozvola
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnose investitori za zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2; zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 600 m2 i za ostale zahvate.

Detaljan postupak izdavanja Lokacijske dozvole / 67.4 KiB /

(čl. 11. - 25. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, "Narodne novine", br. 86/12)

Rješenje o uvjetima građenja
Investitori koji grade zgradu čija je građevinska (bruto) površina manja ili jednaka 400 m2 i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina manja ili jednaka 600 m2 podnose zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja.

Detaljan postupak izdavanja Rješenja o uvjetima građenja / 103.1 KiB /

(čl. 213.-222. Zakona o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine", br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)

Zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta
Za zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 600 m2 izdaje se potvrda glavnog projekta. Prije podnošenja zahtjeva za potvrdu glavnog projekta investitor mora ishoditi lokacijsku dozvolu.

Zahtjev za uporabnu dozvolu
Uporabna dozvola izdaje se za zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2; zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 600 m2 i za ostale građevine,a za koje se izdaje potvrda glavnog projekta, odnosno rješenje za građenje.

Rješenje za građenje

Rješenje za građenje donosi se temeljem odredbi Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja ("Narodne novine", broj 69/09, 128/10 i 136/12.) koji je donijet sa svrhom poticanja ulaganja u području gradnje. Zahtjev za donošenje rješenja za građenje mogu podnijeti investitori (umjesto zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i zahtjeva za izdavanje Potvrde glavnog projekta) koji grade zgrade čija je površina veća od 400,00 m2 i ostale građevine.

Detaljan postupak izdavanja Rješenja za građenje / 98.6 KiB /

(čl. 6. – 35. Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja 69/09, 128/10)

Popis pravnih osoba koje izdaju uvjete za gradnju / 54.7 KiB /

Akti za gradnju rješavaju se u Zakonom propisanom roku.

Aktualne i detaljne obavijesti vezane uz gradnju nalaze se na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Husari - Održana petnaesta Terezijana FOTO: Dubravka Dragičević 17. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 2014.,  28. – 30. ožujka 2014., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata iz Solina u Bjelovaru Posjet ministra Željka Jovanovića gradilištu Učeničkog doma u Bjelovaru, 22. travnja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Četvrti susret esperantista u Bjelovaru, 22. i 23. listopada 2016. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Sastanak predstavnika Grada Bjelovara sa zamjenikom generalnog direktora Hrvatskih voda dr. sc. Sinišom Šircem

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf