lokalni-izbori-2017

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihovog korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRADSKO  IZBORNO  POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA                 KLASA: 013-01/17-01/50 URBROJ: 2103/01-17-1 Bjelovar,30.06. 2017.                 Gradsko izborno Povjerenstvo Grada Bjelovara na temelju članka 126. stavka …

Više...
lokalni-izbori-2017

Rezultati izbora za gradonačelnika Grada Bjelovara

  REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA   KLASA: 013-03/17-01/46 URBROJ: 2103/01-17-1 Bjelovar, 04. lipnja 2017.           Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim ...

lokalni-izbori-2017

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Bjelovara 2017.

REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BJELOVARA KLASA: 013-03/17-01/32URBROJ: 2103/01-17-2Bjelovar, 25. svibnja 2017. Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16,) u daljnjem tekstu: Zakon), nakon ...

lokalni-izbori-2017

Objava pravovaljanih kandidacijskih i zbirne liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara i pravovaljanih kandidatura i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor gradonačelnika Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA   KLASA: 013-03/17-01/10 URBROJ: 2103/01-17-3 BJELOVAR, 5. svibnja 2017.                 Na osnovi članka 22. stavak 1. i 2. te članka 53. ...

lokalni-izbori-2017

OBJAVA biračkih mjesta

 REPUBLIKA HRVATSKA   GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA   Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA BJELOVARA objavljuje ...

lokalni-izbori-2017

Radno vrijeme Gradskog izbornog povjerenstva Grada Bjelovara

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA     Sjedište: Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2 / I kat (mala vijećnica)   Kontakt  telefon: 043 622 095  Kontakt mobiteli: 098 377 233; 099 ...

Grad Bjelovar - Obavijest

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bjelovara – Kontakt podaci i radno vrijeme

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Bjelovara Trg Eugena Kvaternika 2 Tel: 622-095Mob: 099/216-0706Fax: 244-615 e-mail: tdrljaca@bjelovar.hr Radno vrijeme: 7-15 sati radnim danom

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Bjelovara

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Bjelovara – Rezultati izbora/Dokumenti

Rezultati izbora za  predstavnicu i članove/ice vijeća nacionalnih manjina Rješenja pravovaljanih lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika i članica/članova vijeća nacionalnih manjina i Izborne liste za izbor predstavnice/predstavnika i članice/članova vijeća ...

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ( u nastavku: Povjerenstvo) na temelju članka  57. stavka  4.  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području ...

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Odluka o objavi rezultata glasovanja za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Na temelju članka 34. stavka 1. alineje 12 i članka 56. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 4/14) Povjerenstvo za ...

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara objavljuje pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara  

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara – radno vrijeme i kontakti

Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovao je Povjerenstvo za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ( dalje: Povjerenstvo) u sastavu: Vladimir Šestak - za predsjednika  Željka Vizi - za ...

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara – Dokumenti

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – poziv političkim strankama i biračima

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARPOVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIHODBORA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA POLITIČKIM STRANKAMA, SVIMA BIRAČIMA POZIV Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara od 24. studenog 2014. godine koja je ...

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Obavijest o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je 24. studenoga 2014. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara.  Za dan provedbe izbora određena je nedjelja ...

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

U Gradskom muzeju Bjelovar otvorena izložba mlade Zagrepčanke, akademske slikarice Katarine Ferek Petrić, 16. studenog 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Dodijeljena priznanja „Prvak dobrote“, 7. listopada 2016., Dom kulture u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Zlatko Kufner, predsjednik Županijske komore Bjelovar, Željko Maletić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Daniela Karagjozoska i Redjep Saliu, ministar savjetnik veleposlanstva Republike Makedonije - Veleposlanica Makedonije posjetila Grad Bjelovar 2013., 19. veljače 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 004-obiljezen-1-svibnja-2017 Ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras u obilasku Visoke tehničke škole u Bjelovaru, 19. studeni 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Stjepan Grula, pročelnik Upravnog odjela za druÅ¡tvene djelatnosti Grada Bjelovara, Antun KoruÅ¡ec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Mladen Medak – Gaga, zamjenik direktora Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar - Najavljen međunarodni retro festival – Terezijana 2013., 28. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf