Kontakt

GRAD BJELOVAR - KONTAKT

Slika: GRAD BJELOVAR
GRAD BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 2 Bjelovar 43000 HRVATSKA
Telefon: 043/622-000 Fax: 043/244-615

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

Radno vrijeme: 7.00 – 15.00

Ostali telefonski brojevi:

Centrala: 043/622-000
Prijava kvarova na uličnoj rasvjeti: 043/241-411

GRADONAČELNIK

Antun Korušec Gradonačelnik GRAD BJELOVAR
Telefon: +385(0)43/622000 Fax: +385(0)43/244615

Jasna Višnjević upravni pravnik Zamjenica gradonačelnika GRAD BJELOVAR

Lidija Novosel prof. pedagogije Zamjenica gradonačelnika GRAD BJELOVAR

Dubravka Dragičević Administrativni tajnik GRAD BJELOVARTajništvo
Telefon: 043/622-010

PROČELNICI UPRAVNIH ODJELA

Sonja Novak dr.vet.med. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo GRAD BJELOVARUpravni odjel za gospodarstvo
Telefon: 043/622-008

Ivica Markovinović dipl. ing. geologije Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora GRAD BJELOVARUpravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
Telefon: 043/622-007

Mirela Bašić dipl.oecc. Pročelnica Upravnog odjela za financije i javne prihode GRAD BJELOVARUpravni odjel za financije i javne prihode
Telefon: 043/622-009

Mr.sc. Milan Mateković prof. Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti GRAD BJELOVARUpravni odjel za društvene djelatnosti
Telefon: 043/622-006

Verica Burulic dipl.iur. Tajnica Gradskog vijeća GRAD BJELOVARTajništvo
Telefon: 043/622-005

Nikolina Raknić Ristić dipl.oec. Voditelj Jedinice za unutarnju reviziju GRAD BJELOVARJedinica za unutarnju reviziju
Telefon: 043/622-094

Osoba zadužena za nepravilnosti
Melita Birač, mag.iur.
telefon: 043/622-039
fax: 043/244-615
e-mail: mbirac@bjelovar.hr

Službenica za informiranje
Gabrijela Đokić
Telefon: 043/622-029
Fax: 043/244-615
E-mail: pristup@bjelovar.hr

Službenica za zaštitu osobnih podataka
Ljiljana Balažin
telefon: 043/622-014
fax: 043/244-615
e-mail: ljbalazin@bjelovar.hr

OVDJE SMO

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Obilazak nove prometnice u dijelu poslovne zone Novi Borik-Lepirac, 28. srpnja 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske u Bjelovaru 2014., 7. listopada 2014., groblje Borik FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Mimohod pobjednika Barutana 91, 29. rujna 2012. FOTO: Ljiljana Balažin Humanitarna biciklijada kroz Hrvatsku posjetila  Gradsku upravu Grada Bjelovara, 14. srpnja 2014., dvorište Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konstituirajućoj sjednici izabran novi saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, 23. studenoga 2015., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr A_satnija_25_godina100

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf