Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/17-01/3URBROJ: 2103/01-02-17-1Bjelovar, 19. lipnja 2017. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika …

Više...
Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

U privitku je Saziv 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara:

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA                                      GRAD BJELOVAR GRADSKO VIJEĆE   KLASA  : 021-05/17-01/1 URBROJ: 2103/01-02-17-1 Bjelovar, 28. veljače 2017.   Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/16-01/5URBROJ: 2103/01-02-16-1Bjelovar, 18. studeni 2016. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/16-01/4URBROJ: 2103/01-02-16-1Bjelovar, 4. studeni 2016. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/16-01/3URBROJ: 2103/01-02-16-1Bjelovar, 2. rujna 2016. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA  : 021-05/16-01/2 URBROJ: 2103/01-02-16-1 Bjelovar, 7. lipnja 2016.   Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/16-01/1URBROJ: 2103/01-02-16-1Bjelovar, 1. ožujka 2016. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/15-01/4URBROJ: 2103/01-02-15-1Bjelovar, 23. studeni 2015. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/15-01/3URBROJ: 2103/01-02-15-1Bjelovar, 2. rujna 2015. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/15-01/2URBROJ: 2103/01-02-15-1Bjelovar, 5. lipnja 2015. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/15-01/1URBROJ: 2103/01-02-15-1Bjelovar, 6.ožujka 2015. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA : 021-05/14-01/6URBROJ: 2103/01-02-14-1Bjelovar, 11. prosinca 2014. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAGRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/5URBROJ: 2103/01-02-14-1Bjelovar, 14. studeni 2014. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća ...

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Saziv 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVARGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/4URBROJ: 2103/01-02-14-1Bjelovar, 3. rujna 2014. Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog ...

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Norijada 2015. u Bjelovaru, 20. svibnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i Igor Lešnik, umjetnički ravnatelj festivala te, ispred organizatora Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, Pavao Golubić, najavili su 13. međunarodni tjedan udaraljkaša – IPEW 2016. u Bjelovaru, 13. siječnja 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 10. međunarodni pčelarski sajam u Bjelovaru 2014. - otvaranje 8. veljače 2014., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Ivan Ivančić, predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar i Josip Heged, član Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar - Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija potpisali Sporazum o suradnji na zajedničkim projektima, 5. studenoga 2013., prostori BBŽ FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora 2012. u Bjelovaru, 21. prosinca 2012., Trg Eugena Kvaternika FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, Lidija Novosel, zamjenica gradonačelnika Grada Bjelovara i Nikola Beljan, mali gradonačelnik Grada Bjelovara - Održana konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, 11. listopada 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf