Saziv 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/17-01/4
URBROJ: 2103/01-02-17-1
Bjelovar, 29. kolovoza 2017.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

SAZIVAM
3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 7. rujna (četvrtak) 2017. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Bjelovara u 2017. godini;
 3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračunu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 4. Donošenje Izmjena i dopuna:
  • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
 5. Donošenje Izmjena i dopuna: 
  • Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  • Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Razmatranje Polugodišnjeg izviješća o radu Gradonačelnika Grada Bjelovara za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine;
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2016. godinu;
 9. Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 11. Donošenje:
  • Pravilnika za provedbu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
  • Odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Grada Bjelovara;
 12. Donošenje Odluke o sudjelovanju Grada Bjelovara u natječaju LIFE, potprogramu Okoliš, prioritetno područje Okoliš i učinkovitost resursa (ENV) (2017);
 13. Izbor Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10. i 11. točku dnevnog reda dostavljaju se vijećnicima Gradskog vijeća Grada Bjelovara uz saziv za sjednicu, dok će materijal za 12. i 13. točku dnevnog reda biti dostavljen naknadno.

Saziv i materijali za sjednicu Gradskog vijeća objavljeni su na službenoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

 

 

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.5 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Tradicionalni posjet čelnika Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije dežurnim službama prvog dana ove godine Obilježavanje 19. obljetnice pogibije branitelja u Pakračkim vinogradima Svečano otvorenje 10. međunarodnog festivala dokumentarnog filma - DOKUart u Bjelovaru, 4. listopada 2015., Kulturni i multimedijski centar u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr Bjelovar obilježio vraćanje skulpture Otvoren novi dnevni boravak za umirovljenike u Bjelovaru, 14. siječnja 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Svečano obilježena 80. obljetnica izgradnje prvog bjelovarskog kupališta Draženovac

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf