Saziv 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA : 021-05/16-01/1
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 1. ožujka 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

S A Z I V A M
16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 9. ožujka (srijeda) 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Izvještaj o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 3. Donošenje: 
  1. Izviješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;
  2. Izviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2015. godinu; 
 4. Izviješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2015. godini;
 5. Donošenje:
  1. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja-treće izmjene i dopune-usklađenje sa zakonom,
  2. Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja –Sjever I.-1. dio, druga izmjena i dopuna;
 6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2015. godinu;
 7. Izvješće o gospodarenju otpadom za 2015. godinu;
 8. Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika u razdoblju 1.srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine;
 9. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bjelovara;
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima;
 11. Donošenje:
  1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora;
  2. Odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovne prostore;
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup dvorana u objektima mjesnih odbora;
 14. Donošenje Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama;
 15. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 16. Donošenje:
  1. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara za 2016.-2020. godinu;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za edukaciju stjecanja znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti - Izobrazba o održivoj uporabi pesticida i ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača) na području Grada Bjelovara;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda-umjetno osjemenjivanje plotkinja;
  4. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
  5. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela pčelarima s područja Grada Bjelovara;
  6. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda-simentalac;
  7. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju i zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u voćarstvu na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima;
 17. Donošenje:
  1. Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Bjelovara za 2016. godinu;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
  3. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (Certifikati ISO, HASAP, GLOBAL, GAP, EN ISO 14001);
  4. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije inovatorima;
  5. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za otkup ovčje vune;
  6. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije za izgradnju i opremanje mini sirana, mljekomata i usavršavanja sirara;
  7. Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“;
 18. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za obavljanje komunalnog posla održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 19. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Općinskog suda u Bjelovaru;
  2. Općinskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 20. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za suce porotnike:
  1. Županijskog suda u Bjelovaru;
  2. Županijskog suda u Bjelovaru u predmetima maloljetnika;
 21. Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Bjelovara za prvo tromjesečje 2016. godinu;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,.17., 18. i 21. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu. Materijali za 19. i 20. točku dnevnog reda biti će dostavljeni naknadno.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr..

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 10.0 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

U Gradskom muzeju Bjelovar otvorena izložba Antona Cetina, 28. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Gradonačelnik otvorio prvi Božićni sajam u Bjelovaru Otvoren novi dječji vrtić Bubamara u Bjelovaru, 3. ožujka 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Bjelovaru premijerno prikazan film Kristijana Milića Broj 55, 26. rujna 2014., Kulturni i multimedijski centar Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 8. večer nacionalnih manjina u Bjelovaru, 29. studenoga 2014., Å¡kolsko-sportska dvorana www.bjelovar.hr 021-najava-bok-2017

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf