Saziv 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2103/01-02-16-1
Bjelovar, 18. studeni 2016.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 2/13 i 5/14)

S A Z I V A M
20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za 29. studeni (utorak) 2016. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu;
  3. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini;
  4. Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 3. Donošenje:
  1. Plana programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara;
  2. Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  3. Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  4. Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  5. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  6. Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  7. Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  8. Programa javnih potreba socijalno–zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  9. Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu;
 4. Donošenje Plana prioritetnih programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 5. Donošenje Plana programa općih javnih službi Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 6. Donošenje:
  1. Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
  2. Odluke o planu razvojnih programa od 2017.-2019. godine;
  3. Odluke o projekciji Proračuna za 2018.-2019. godinu;
  4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2017. godini;
 8. Odluka o donošenju 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara;
 9. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara;
 10. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na području Grada Bjelovara 2016.-2020. godine;
  2. Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za držanje konja pasmine gidran;
 11. Donošenje:
  1. Izmjena i dopuna Programa o bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara;
  2. Pravilnika o subvencioniranju dopunskih djelatnosti na OPG-u;
 12. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu izgradnje zamjenske zgrade društvenog doma u naselju Kupinovac;
 13. Donošenje Odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2017. godini;
 14. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2017. godinu;
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 16. Donošenje:
  1. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članici Gradskog vijeća;
  2. Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Bjelovara članu Gradskog vijeća;

Materijali za 2., 3., 4., 5., 7..8, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.

NAPOMENA:
Podsjećamo da pitanja i prijedloge za Aktualni sat možete dostaviti u Tajništvo Grada putem pisarnice ili na e-mail vburulic@bjelovar.hr.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043 622-017.

PREDSJEDNICA
Vanja Posavac, dipl. politologinja

 

 

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara / 7.6 MiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Počeo 6. DOKUart Sastanak gradonačelnika Darija Hrebaka s predstavnicima bjelovarskih sportskih udruga, 13. lipnja 2017., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Održana konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Bjelovara, 11. listopada 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Ratimir Đurašević, Marijan Dušek, Nedjeljko Pribanić i Zvonko Jandroković - Obilježena 59. obljetnica osnutka Rukometnog kluba Bjelovar, 19. ožujka 2014., Partizanovo igralište u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Antun Korušec svečano otvorio prodavaonicu Gradske pekare Bjelovar, 12. studenoga 2012., prizemlje Gradske uprave Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević Podjela graha - Proslavljen 1. svibnja, Međunarodni praznik rada 2013., središnji gradski park u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf