Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu

Natječaji

NAPOMENA: Objavljen je Izmijenjeni Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za razdoblje od 2017. do 2020. godine


Grad Bjelovar poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području javnih potreba u kulturi da se prijave na Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu

Javni poziv za financiranje višegodišnjih programa i projekata udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2017. godinu / 90.6 KiB /

Upute za prijavitelje / 102.6 KiB /

Popis priloga / 83.0 KiB /

Obrazac opisa programa i projekata / 98.7 KiB /

Obrazac Proračuna programa i projekata / 176.5 KiB /

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja / 13.8 KiB /

Izjava o financiranim programima i projektima udruge iz javnih sredstava u 2016. godini / 21.0 KiB /

 Zahtjev za isplatu / 84.7 KiB /

 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

017-udruge-u-kulturi-potpisivanje-ugovora-2017 Treći Cvjetni korzo u Bjelovaru Svečano otvoren novouređeni prostor u potkrovlju I. osnovne škole u Bjelovaru, 28. rujna 2012. FOTO: Ljiljana Balažin Konferencijom za novinare najavljena 21. Terezijana, 13. svibnja 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr A_satnija_25_godina024 16. proljetni međunarodni bjelovarski sajam Gudovac 2013., 23. ožujka 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf