Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva

Natječaji

KLASA: 940-01/17-01/34
URBROJ: 2103/01-01-17-5

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 02/13) i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za prodaju oružja i streljiva KLASA: 940-01/17-01/34, URBROJ: 2103/01-01-17-3 dana 14. kolovoza 2017. godine Grad Bjelovar raspisuje

Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva

Predmet prodaje je oružje i streljivo i to:

 1. puška s užlj. cijevi „MAUSER Werke Gmbh“ lovački karabin, H66 S, call. 7x64, tv.br. SG 50265, po početnoj cijeni od 8.000,00 kn;
 2. puška s glat. cijevi sačmarica, „Zavodi Crvena Zastava“ model 70, call.12/70, tv.br. 88182, po početnoj cijeni od 800,00 kn;
 3. puška s glat. cijevi „BERETTA“, poluautomatska sačmarica, model A 303, call.12/70, tv.br. N01591 E, po početnoj cijeni od 5.000,00 kn;
 4. karabinsko streljivo proizvođača RWS i Sellier & Bellot, call. 7x64 mm, 12 komada, po početnoj cijeni od 120,00 kn;
 5. sačmeno streljivo, marke Rottweil i M-90. 12, 29 komada po početnoj cijeni od 58,00 kn.
 1. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o oružju (“Narodne novine“, broj 63/07, 146/08 i 59/12) zadovoljavaju opće i posebne uvjete i imaju važeće odobrenje za nabavu oružja i to dostavom zapečaćenih pisanih prijava za svako oružje/streljivo pojedinačno, na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s napomenom «ne otvaraj- Javni natječaj za prodaju oružja i streljiva redni broj ….».
 2. Isti Ponuditelj može dati ponudu za kupnju jednog ili više predmeta prodaje. U tom slučaju Ponuditelj podnosi zasebnu ponudu za svaki predmet prodaje.
  Predmeti pod točkom 4. i 5. prodaju se kao jedan predmet, odnosno cjelina.
 3. Oružje i streljivo koje je predmet javnog natječaja čuva se u Policijskoj postaji Bjelovarsko-bilogorskoj, V. Paljetka 2 gdje se može i pregledati.
  Sve ostale informacije oko Javnog natječaja i oružja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, soba 43/II ili na telefon broj: 043/ 622-054 ili 622-056.
 4. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Bjelovara IBAN HR4324020061802400001, model 68, poziv na broj 7242- OIB. Fotokopiju dokaza o uplati potrebno je priložiti uz ponudu.
  Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2017. godine.
 5. Ponuda se podnosi za svako oružje/streljivo pojedinačno i mora sadržavati:
  1. osobne podatke (ime, prezime, adresa, OIB, broj telefona),
  2. iznos ponuđene cijene,
  3. fotokopiju osobne iskaznice ili rješenje o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar,
  4. dokaz o uplati jamčevine,
  5. javna isprava, važeće odobrenje za nabavu oružja na svoje ime,
  6. presliku kartice tekućeg računa ili žiro računa na koji se može vratiti jamčevina. 
 6. Otvaranje prijava obavit će Povjerenstvo Grada Bjelovara u prostorijama Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2, 2. studenog 2017. godine, u 12 sati.
 7. U slučaju da sudionik natječaja s najpovoljnijom ponudom odustane od ponude, kao i od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, nema pravo na povrat jamstvenog pologa, a prednost u natječaju ima slijedeća najpovoljnija ponuda.
 8. Grad Bjelovar zadržava pravo odustati od prodaje pokretnina koje su predmet Javnog natječaja, poništiti Javni natječaj, kao i ne izabrati najpovoljnijeg ponuditelja, bez navođenja razloga.
 9. Najpovoljnijem ponuditelju s kojim Grad Bjelovar sklopi Ugovor o kupoprodaji jamčevina će se uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima koji nisu uspjeli u Javnom natječaju iznos uplaćen na ime jamčevine vratit će se na račun.
GRAD BJELOVAR

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Održana završna konferencija projekta „Djetinjstvo bez gladi“, 28. srpnja 2017., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora na Korzu 2011. Pod pokroviteljstvom Grada Bjelovara održan je četrnaesti po redu Božićni Gala Koncert, 20. prosinca 2016., školsko-sportska dvorana FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Treći Cvjetni korzo u Bjelovaru U Bjelovaru 1. srpnja 2013. godine mališani obilježili ulazak Hrvatske u EU FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare predstavljen program produženoga boravka u 4. osnovnoj školi, 5. rujna 2016., 4. osnovna škola u Bjelovaru FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf