Javni poziv za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

Natječaji

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) i članka 2. Odluke o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara Gradsko vijeće Grada Bjelovara objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova
Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara

 1. Pokreće se postupak izbora članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara (u nastavku teksta Savjet mladih). Savjet mladih Grada Bjelovara savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Bjelovara koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.
 2. Savjet mladih Grada Bjelovara broji 9 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te 9 zamjenika članova.
  U Savjet mladih Grada Bjelovara mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Bjelovara koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina.
  Članove Savjeta mladih Grada Bjelovara bira Gradsko vijeće na vrijeme od tri godine.
 3. Kandidature za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine od najmanje 40 mladih u roku od 15 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.
  Navedeni ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
 4. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihovih zamjenika podnose se u pisanom obliku Tajništvu Grada Bjelovara i obavezno sadrže sljedeće podatke:
  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
  • podaci o kandidatu za člana i zamjenika člana (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište ili boravište, broj mobitela, e-mail adresa)
  • obrazloženje prijedloga.

  Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
  Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovoga poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
  • dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci).
 5. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
 6. Komisija za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Bjelovara obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na mrežnim stranicama Grada Bjelovara.
  Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih bira tajnim glasovanjem članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
 7. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Bjelovara i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, s naznakom «Prijedlog kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara» najkasnije do 25. kolovoza 2017. godine.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA BJELOVARA

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak potpisao ugovore s bjelovarskim udrugama o dodjeli jednokratnih financijskih potpora, 2. kolovoza 2017., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr U Gradskom muzeju Bjelovar otvorena izložba Antona Cetina, 28. rujna 2016. FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Održan 24. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, 9. - 11. rujna 2016., sajamski prostor u Gudovcu kraj Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara, prof. dr. sc. Tajana Krička, dekanica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, prof. dr. sc. Zlatko Janječić, predstojnik Zavoda za hranidbu životinja Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Zvonimir Prpić, viši asistent na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Darija Marković iz Poljoprivredne savjetodavne službe Bjelovarsko-bilogorske županije - Potpisani ugovori za provedbu dva nova projekta u poljoprivredi, 12. ožujka 2013., ured gradonačelnika Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 19. proljetni međunarodni sajam u Gudovcu, 1. – 3. travnja 2016., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Scena Gorica predstavom "Pinokio" otvorila 10. Mali BOK

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf