Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara

Natječaji
Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara («Službeni glasnik Grada Bjelovara», broj 5/10.) objavljuje se
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje poticaja za dodjelu
javnih priznanja Grada Bjelovara
 
 
                        Pozivamo pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građane Grada Bjelovara na podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svečanoj sjednici povodom Dana Grada za 2017. godinu.
 
                        Poticaje za dodjelu javnih priznanja treba podnositi sukladno kriterijima propisanim Odlukom o javnim priznanjima Grada Bjelovara kojom su utvrđena sljedeća javna priznanja :
 
-       Počasni građanin Grada Bjelovara
-       Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara»
-       Pečat Grada Bjelovara
 
Počasnim građaninom Grada Bjelovara mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Grada Bjelovara ili Republike Hrvatske u cjelini.
 
Zlatna plaketa «Grb Grada Bjelovara» dodjeljuje se građanima, pravnim i fizičkim osobama, za izuzetne uspjehe na području: gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva, tehničke kulture i sporta i za doprinos u «Domovinskom ratu» (po jedna za svako područje).
 
Pečat Grada Bjelovara je odličje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i fizičkim osobama, za značajan doprinos u razvoju Grada.
 
Javna priznanja Grada Bjelovara ne mogu se dodijeliti dužnosnicima Republike Hrvatske, dužnosnicima Bjelovarsko – bilogorske županije i Grada Bjelovara, za uspjehe ostvarene u tijeku njihova mandata.
 
Poticaj za počasnog građanina Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik i radna tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara.
 
Poticaj za dodjelu Zlatne plakete «Grb Grada Bjelovara» i Pečata Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.
 
Poticaji za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu nagrada  i  javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u pisanom obliku.
 
Poticaji moraju sadržavati sljedeće podatke o kandidatima za javno priznanje:
 
a)    za pojedince treba sadržavati:
-       osobne podatke i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
-       odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, natjecateljske rezultate i dr.)
 
b)    za pravnu osobu treba sadržavati:
-       podatke o pravnoj osobi
-       podatke o njenom poslovanju
-       obrazloženje zbog čega se predlaže za dodjelu javnog priznanja
-       odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska)
 
Pored navedenog poticaj mora sadržavati i podatke o podnositelju poticaja.
Na zahtjev Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.
 
Poticaj s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljen izvan roka neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje poticaja je 21. kolovoza 2017. godine.
 
Za sve obavijesti možete se obratiti Tajništvu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 ili na telefon 043/622-039.
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Rukometni turnir u sklopu BOK festa 2016., 8. svibnja 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare najavljena akcija Zelena čistka 2016., 15. travnja 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Nacionalna akcija Kupujmo Hrvatsko 2013. u Bjelovaru, 4. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tribina „Ključ preobrazbe sela“ Svečani doček bjelovarskih Argonauta, prvaka 19. Maratona lađa, 15. kolovoza 2016. FOTO: Štefan Brajković Lijepom našom u Bjelovaru, 24. veljače 2016.,  školsko-sportska dvorana FOTO: Bjelovar Info

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf