Pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ljiljana Balažin

GRAD BJELOVAR
TRG Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: 043/622-014
Telefax: 043/244-615
szop@bjelovar.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka - dužnosti

Temeljem članka 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne Novine" broj 103/03, 118/06, 41/08 i 130/11, dalje - Zakon) gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka.

Sukladno članku 2. službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

 • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
 • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
 • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
 • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
 • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
 • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenica za informiranje:

Gabrijela Đokić
Telefon: 043/622-029
Fax: 043/244-615
E-mail: pristup@bjelovar.hr

Odluka o određivanju službenice za informiranje / 175.3 KiB /

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Grad Bjelovar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Bjelovaru na jedan od slijedećih načina:

 • neposrednim davanjem informacije,
 • davanje informacije pisanim putem na adresu: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar,
 • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
 • dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

OBRAZAC 1 - Zahtjev za pristup informacijama / 182.9 KiB /

OBRAZAC 2 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / 193.9 KiB /

OBRAZAC 3 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija / 209.3 KiB /

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 - Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Dokumenti:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - Grad Bjelovar (PDF) / 214.6 KiB /

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu - Grad Bjelovar (CSV) / 19.1 KiB /

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu / 225.0 KiB /

 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Otvaranje izložbe braniteljskih radova u organizaciji Udruge HRV - ogranak Bjelovar povodom Uskrsa 2016., 24. ožujka 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 23. jesenski međunarodni bjelovarski sajam, 11. - 13. rujna 2015., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalni prijem malih maškara 4. ožujka 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr BLS KPR predavanje - Hitna pomoć Bjelovar Članovi bjelovarskog Moto kluba White City Riders i ove godine su se pridružili akciji Karavana za život - bikeri na cesti i dočekali četrdesetak motociklista iz sjeverozapadne Hrvatske ispred Gradske uprave u Bjelovaru, 2. svibnja 2015. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Tradicionalno kićenje bora na Korzu 2011.

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf