Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Sjever I – 1. dio – druga izmjena i dopuna”

Javna rasprava o prijedlogu Detaljnog plana uređenja „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna"

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i
uređenje prostora

KLASA : 350-02/16-01/4
URBROJ : 2103/01-06/1-17-45
Bjelovar , 2.1.2017.

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara, objavljuje :

ODRŽAVANJE JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SJEVER I - 1.DIO - DRUGA IZMJENA I DOPUNA“

 1. Javna rasprava s javnim uvidom u prijedlog DETALJNOG PLANA UREĐENJA „SJEVER I - 1.DIO - DRUGA IZMJENA I DOPUNA“ (dalje : Plan) traje od 10. siječnja do 25. siječnja 2017.
 2. Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2., svaki radni dan u vremenu od 8 do 13 sati.
 3. Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja, smjernica i mjera Plana, održat će se 18. siječnja 2017. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorima Gradske uprave Grada Bjelovara.
 4. Očitovanja, primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, do zaključno 25. siječnja 2017.
 5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi : 
  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na način da : 
   • imaju pravo uvida u prijedlog Plana tijekom trajanja javne rasprave, 
   • mogu postavljati pitanja o predloženim rješenjima za vrijeme javnog izlaganja, 
   • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju, 
   • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijekom javne rasprave. 
  2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu Plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na Plan.
 6. Sva očitovanja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom odnosno ovjereni po pravnoj osobi, s adresom podnositelja i u propisanom roku dostavljeni na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg E. Kvaternika 2, 43.000 Bjelovar. U protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
PROČELNIK :
Ivica Markovinović, dipl.ing.geolog.

 

 

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - tekst / 876.2 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta izmjena / 285.1 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta namjena / 468.5 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - karta prometa / 804.7 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - elektronička komunikacijska infrastruktura / 617.0 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - elektroenergetska mreža i javna rasvjeta / 612.2 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - plinska mreža / 569.9 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - vodovod / 566.2 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - odvodnja otpadnih voda / 589.3 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - uvjeti korištenja / 403.0 KiB /

Prijedlog plana - DPU „Sjever I - 1. dio - druga izmjena i dopuna" - uvjeti gradnje / 552.2 KiB /

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Mnoga događanja na Terezijani 2017. u Bjelovaru, 15. - 18. lipnja 2017. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Mnoga događanja na Terezijani 2017. u Bjelovaru, 15. - 18. lipnja 2017. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Obilježen Dan neovisnosti Republike Hrvatske u Bjelovaru 2014., 7. listopada 2014., spomenik poginulim braniteljima u središnjem gradskom parku na Trgu Eugena Kvaternika FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Kićenje bora 2010. A_satnija_25_godina128 BLS KPR predavanje - Hitna pomoć Bjelovar

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf