Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – stambena, 2. skupine i građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – poslovna – uredski prostor, 2. skupine

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000053
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0003
Bjelovar, 27.06.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
RATKO RADIČEVIĆ, HR-43000 BJELOVAR,
VINKOVAČKA 11
RADOJKA JANKOVIĆ, HR-43000 BJELOVAR,
PAVLEKA MIŠKINE 19

 • dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine stambene namjene - stambena, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - poslovna -uredski prostor, 2. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br.4859 (zk.čest.broj 1653/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Pavleka Miškine 19).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.07.2017. godine od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE 
Tina Pisarek, građ.tehničar

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Glumačka moto alka u sklopu BOK festa 2016., 7. svibnja 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Grad Bjelovar potpisao Ugovore o radu na određeno vrijeme sa šest nezaposlenih žena, 1. travnja 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik održao konferenciju za novinare o utrošku sredstava za potrebe osnovnih škola u 2012. godini, 12. srpnja 2012., 1. osnovna škola Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević 008a-bjelovarski-slavuji-valentinovo Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec sa suradnicima i dekan Visoke tehničke škole prof. dr. sc. Ante Ćikić u četvrtak su, 18. rujna 2014. godine obišli radove na potkrovlju Visokog školskog centra u Ulici Antuna Branka Šimića 1 i radove na Trgu Eugena Kvaternika 6 u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr U Bjelovaru obilježen Međunarodni dan obitelji 2016., 23. svibnja 2016., Trg Stjepana Radića u Bjelovaru FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf