Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za formiranje građevne čestice građevine – OPG Snježana Šolčić

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000061
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0007
Bjelovar, 28.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPG SNJEŽANA ŠOLČIĆ, HR-43000 PATKOVAC, PATKOVAC 67
dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • formiranje građevne čestice građevine 
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - staja muznih krava, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - trenč silos, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - dvije nadzemne lagune i plato za kruti gnoj, 2. skupine
  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - dogradnja postojeće staje muznih krava, 2. skupine
  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - dogradnja postojeće gospodarske zgrade - staje i spremišta poljoprivrednih strojeva, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - predjama, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - dezbarijera, 2. skupine
  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - sabirna jama, 2. skupine,

  na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1178/2 (formirana od k.č.br. 1001/29, 1178/2, 1180/1, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/5 (1182), 1189/1 i 1189/2) k.o. Prespa (Patkovac kbr. 67).

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28. 
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

 

 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Anka Mrak Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja - Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak Taritaš posjetila Grad Bjelovar, 24. travnja 2013., ured gradonačelnika Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Miroslav Tuđman, saborski zastupnik - Svečano otkriveno poprsje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u Bjelovaru, 18. studenoga 2013., Poljana dr. Franje Tuđmana, ispred IV. osnovne škole u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Dani Otvorenih vrata HAZU Bjelovar, 12. travnja 2016., prostorije HAZU Bjelovar FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec uručio zahvalnice članovima Bjelovarskog kazališta 013-pcelarski-sajam-2017-najava 10. biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar – Ljubljana povodom Dana državnosti Republike Hrvatske 2012. stigla je u Bjelovar

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf