Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti – Trgovački centar “KAUFLAND”

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000057
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0009
Bjelovar, 03.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu, HR-10000 Zagreb, Vile Velebita 6

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • rekonstrukciju građevine (dogradnja) gospodarske namjene, pretežito poslovno trgovačke djelatnosti - Trgovački centar "KAUFLAND" - rekonstrukcija i dogradnja zgrade, rekonstrukcija prometnih i zelenih površina, te postavljanje reklamnog totema, 2. skupine,

    na građevnoj čestici k.č.br. 1992/2 (z.k. broj 1003/12) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Vlahe Paljetka 4).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.08.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 41.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

091-zavrsen-mali-fasnik-2017 U Bjelovaru obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja 2016. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr 19. proljetni međunarodni sajam u Gudovcu, 1. – 3. travnja 2016., sajamski prostor u Gudovcu FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Malonogometni_turnir_PAN-5 Na prekrasnom obnovljenom bjelovarskom paviljonu u petak je, 1. srpnja 2016. godine, službeno otvoreno Bjelovarsko kulturno ljeto 2016.  FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 4. salon inovacija u Bjelovaru, 30. rujna 2016., Hotel „Central“ u Bjelovaru FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf