Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – rekonstrukcija ceste, pješačka staza, biciklistička staza i rekonstrukcija kolektora mješovite kanalizacije

Grad Bjelovar - Obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000076
URBROJ: 2103/01-06/22-17-0005
Bjelovar, 30.08.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR , HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

  • dostavlja se 
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  2. rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija ceste, pješačka staza, biciklistička staza i rekonstrukcija kolektora mješovite kanalizacije, 2. skupine,
  3. na k.č.br.5915/1 (zk.čest. broj 3266/3), 5915/3 (zk.čest. broj 3018/2), 5914 (zk.čest. broj 3241), 5910 (zk.čest. broj 612/3), 5918 (zk.čest. broj 3022), k.o. Bjelovar (Bjelovar, Zagorska i Ferde livadića).
  4. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.09.2017. godine od od 8:30 do 9:30 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar- Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat
  5. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  6. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENT ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Gradonačelnik Dario Hrebak sa zamjenicom Valnom Bastijančić Erjavec obišao 4. osnovnu školu Bjelovar povodom izvrsnih, višegodišnjih rezultata malih robotičara te škole, 16. kolovoza 2017. FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr Gradonačelnici Bjelovara i Daruvara potpisali Povelju o pristupačnosti javnih prostora osobama s invaliditetom Predsjednik Pčelarske udruge "Bilogora" Bjelovar Milan Jantolek, Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, gradonačelnik Grada Bjelovara Antun KoruÅ¡ec i direktor Turističke zajednice Bilogora-Bjelovar Antun Turčić - Najavljeni 6. dani meda u Bjelovaru "Pčelari gradu Bjelovaru", 23. listopada 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i njegove zamjenice Lidija Novosel i Jasna Višnjević obavijestili su javnost o projektu „Djetinjstvo bez gladi“, financiranju iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), kojim će se osigurati školski obroci za 496 djece na području Grada Bjelovara 7. rujna 2016., mala vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 007-udruga-za-autizam-dani-otvorenih-vrata-2017 Gradonačelnik potpisao ugovore o subvencioniranju uređenja fasada i stolarije

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf