Javni poziv za uvid u spis predmeta – Grad Bjelovar – pristupna cesta

Grad Bjelovar - Obavijest
REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000010
URBROJ: 2103/01-06/12-17-0005
Bjelovar, 16.02.2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2
- dostavlja se
 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • formiranje građevne čestice građevine,
  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa produžetak pristupne ceste športskog kompleksa, 3. skupine
  • građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - mješovita odvodnja, 3. skupine,

  na katastarskim česticama k.č.br. 2035 (501/39), 2036 (501/38), 2038/1 (501/2) i 2023/4 (502/40) k.o. Bjelovar u Bjelovaru.

 2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  27.02.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 2. kat, soba 28.
 3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE GRADNJE
Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Bjelovarski Husari sudjelovali na Međunarodnom vojničkom skupu husara u gradu Igalu u Mađarskoj, 23. srpnja 2016. FOTO:Kristina Turković www.bjelovar.hr Sonja Novak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, Antun Korušec, gradonačelnik Grada Bjelovara i Zvonimir Žarec, direktor Komercijalnog centra Bjelovar, Erste & Steiermarkische bank d.d. - Potpisani ugovori o poslovnoj suradnji s pet banaka, 29. svibnja 2013. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Na konferenciji za novinare predstavljen program produženoga boravka u 4. osnovnoj školi, 5. rujna 2016., 4. osnovna škola u Bjelovaru FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti Republike Hrvatske 2012. - spomen obilježje u središnjem gradskom parku na Trgu Eugena Kvaternika, 4. kolovoza 2012. FOTO: Ljiljana Balažin Visoka tehnička škola obilježila svoj treći rođendan Počela jednosmjenska nastava u Područnoj školi Ždralovi, 29. ožujka 2016. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf