Javni poziv za uvid u spis predmeta – HEP – Brezovac

Grad Bjelovar - Obavijest
REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti
i uređenje prostora
 
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2103/01-06/11-17-0004
Bjelovar, 16. 02. 2017.
 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,
HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
- dostavlja se

 

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
    • - formiranje građevne čestice građevine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - KB 10 (20) kV vodovi, TS 10(20)/0,4 kV Brezovac 1 (402) i KBNN izvodi do postojeće MRNN, na katastarskim česticama k.č.br. 714/2, 710, 247/2, 248, 246, 716, 724, 727/3, 358/1, 362 i 363 k.o. Brezovac (Brezovac), k.č.br.1561, 1560 i 1108 k.o. Bjelovar - Sredice (Brezovac).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  01. 03. 2017. godine, od 11 – 13 sati, u prostorijama Grada Bjelovara – Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora – II kat – soba 28.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Vera Šimek, ing. građ.

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Slučajne fotografije

Visoka tehnička škola u Bjelovaru - obilježena 5. obljetnica, 18. veljače 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec i predsjednik Gradskog vijeća Željko Maletić zajedno s predstavnicima Bjelovarsko-bilogorske županije, obitelji poginulih branitelja, udruga proizašlih iz Domovinskoga rata, Državne uprave, policije, vojske i drugih, u srijedu su, 31. listopada 2012. obilježili blagdan Svih svetih na groblju Sv. Andrije FOTO: Dubravka Dragičević Završna priredba preventivne akcije "Živim život bez nasilja" Otvorena prva izložba dječjih radova „Likovna radionica“, 14. rujna 2016., Gradski muzej Bjelovar FOTO: Kristina Turković www.bjelovar.hr Norijada 2013. u Bjelovaru, 17. svibnja 2013., Igralište kraj Sokolane I (Trg hrvatskog sokola) FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Svečano obilježen Spomendan Zrinskih i Frankopana u povodu čega su predstavnici Grada Bjelovara položili vijenac pokraj kipa Katarine Zrinski, 1. svibnja 2016., Zrinski Topolovac FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf