ODLUKA o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu

Grad Bjelovar - Obavijest
REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
G R A D O N A Č E L N I K
 
 
Temeljem članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 3a/15), Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2017. godinu (KLASA: 402-08/16-01/200, URBROJ: 2103/01-01-16-3) i Uputa za prijavitelje (KLASA: 402-08/16-01/200, URBROJ: 2103/01-01-16-4) Gradonačelnik Grada Bjelovara donosi
 
ODLUKU
o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih
financijskih potpora udrugama iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara
za 2017. godinu
 
 
 

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

Terry Fox utrka u Bjelovaru 2012., 19. rujna 2012. FOTO: Dubravka Dragičević Dodjela 45 Certifikata poljoprivrednim proizvođačima, 3.srpnja 2014., Gradska tržnica Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Nagrađeni najbolji radovi pristigli na likovni natječaj Dječjeg foruma „Bijeli vitezovi“ pod nazivom „Bjelovar – jučer, danas, sutra", 16. rujna 2016., Kulturni i multimedijski centar Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr 33-Noc_muzeja-34 Rasplesani Bjelovar pridružio se obilježavanju Međunarodnog dana sreće snimanjem video spota, na pjesmu Happy Pharrella Williamsa, 22. ožujka 2014. FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Rukometašice na prijmu u Gradu Bjelovaru FOTO: Kristina Turković Lovrić www.bjelovar.hr

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf