WiFi Bjelovar – Bežična mreža Grada Bjelovara

Grad Bjelovar razvio je, u suradnji s tvrtkom Image Enter d.o.o. projekt Bežične mreže Grada Bjelovara za sve korisnike koji koriste prijenosna računala, tablete i pametne telefone.

Mreža ima 9 lokacija u užem centru grada na kojima je postavljeno 20 pristupnih točaka za korisnike i 16 spojnih točaka za komunikaciju između lokacija.

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara - lokacije pristupnih točaka

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara - lokacije pristupnih točaka

Područje koje je pokriveno signalom prostire se na području središnjeg gradskog parka (Trg Eugena Kvaternika), zatim duž gradskog korza (ulica Petra Preradovića i ulica Frana Supila), dijela parka na Šetalištu dr. Ivše Lebovića kod dječjeg odjela Narodne knjižnice "Petra Preradovića", te na području Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.

Na mrežu se u istom trenutku može spojiti 400 korisnika, ali ako su idealno raspoređeni po lokacijama.

Pristup Internetu omogućen je putem IT infrastrukture Grada Bjelovara preko stalnog voda brzine do 52 Mbita sinkrono.

Ograničenja koja će se primjenjivati od početka rada su standardna ograničenja sumnjivog i nepoćudnog sadržaja, zabranjenog prijenosa podataka, gledanja video sadržaja, slušanje audio sadržaja itd. Sva ta ograničenja služe održavanju Mreže stabilnom i dostupnom za sve korisnike.

Na adresu elektroničke pošte - wifi@bjelovar.hr korisnici mogu kontaktirati administratore mreže, te davati svoje prijedloge.

Popis lokacija s osnovnim podacima o mreži:

# Lokacija Broj pristupnih točaka Broj korisnika
1 Grad Bjelovar 2 40
2 Poslovna zgrada Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 6 1 20
3 Gradski muzej Bjelovar 4 80
4 Prostor Omladinskog doma 4 80
5 Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar 2 40
6 Hrvatska gospodarska komora 2 40
7 Kulturni i multimedijski centar Bjelovar 2 40
8 Zgrada preko puta Gradske tržnice Bjelovar 1 20
9 Dječji odjel - Narodna knjižnica "Petar Preradović" Bjelovar 2 40
  UKUPNO: 20 400

Powered by WordPress | Mag Design

Certifikati i statusi

Grad Bjelovar dobio status

ISO certifikat 9001:2008

BFC - certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem

Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara 2011.-2015. Proračun Grada Bjelovara za 2017. godinu – Vodič za građane


Strategija razvoja Grada Bjelovara 2016. - 2020.

Pregled realiziranih projekata – investicija Grada Bjelovara u razdoblju 2006. – 2016.

Grad - prijatelj djece

E-Poslovanje - priručnik za poduzetnike

WiFi Bjelovar

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara

GEOPORTAL

Geoforum Grada Bjelovara

Bjelovar Maps - GIS preglednik

Kategorije

Pretraga po kategoriji

Pretraži kategorije

Zadnje objavljeno

Investicije i projekti

Investicije i projekti

Investicije i projekti Grada Bjelovara 2009. - 2012.

Investicijski vodič grada Bjelovara

Suradnje

Fakulteti

Fakulteti

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

EFRI - Nastavni centar Bjelovar

Turizam

Turizam

Turistička zajednica Bilogora - Bjelovar

Pratite nas putem e-maila

Pratite nas putem e-maila

Primajte novosti s www.bjelovar.hr izravno na e-mail! Upišite svoju e-mail adresu:

Brzi izbor

Informacije

Grad Bjelovar - pristup informacijama

Pitajte Gradsku upravu

Pohvale i pritužbe na račun Gradske uprave

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Slučajne fotografije

U Bjelovaru premijerno prikazan film Kristijana Milića Broj 55, 26. rujna 2014., Kulturni i multimedijski centar Bjelovar FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Nastup Grada Bjelovara na 18. jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu Ruski poduzetnici posjetili Grad Bjelovar, 11. rujna 2013., velika vijećnica Grada Bjelovara FOTO: Dubravka Dragičević www.bjelovar.hr Grad Bjelovar promoviran na III. Jadranskom kongresu „Pozicioniranje Jugoistočne Europe kao povoljne poslovne destinacije“, 26. svibnja 2015., Grand Hotel Neum FOTO: Grad Bjelovar www.bjelovar.hr U Bjelovaru održan 6. nogometni kamp nacionalnih manjina Republike Hrvatske, 10. listopada 2016. FOTO: Kristina Turković‡ www.bjelovar.hr Obilježene obljetnice smrti Željka Sabola i Branka Kreštana

Brzi info

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar
Telefon: +38543622000
Fax : +38543244615

Radno vrijeme za stranke:
Upravni odjeli i Tajništvo
8.00 - 13.00 sati
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
7.30 - 12.00 sati

OIB: 18970641692
Matični broj: 02562154
ŽR: 2402006-1802400001
IBAN: HR4324020061802400001

http://goo.gl/maps/wNOxf