Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akti gradonačelnika (listopad 2019. – prosinac 2019.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u listopadu, studenom i prosincu 2019. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženju obrtnika Bjelovar, Franjevačka 6., Bjelovar za pokriće dijela troškova za sudjelovanje obrtnice Katarine Kovač na seminaru „2. FESTIVAL KOSE – ADVENT U KOSI“ koji se održava 8. prosinca 2019. godine u Zagrebu;
 • Ugovori o djelu MO domari – (6 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. GUDOVAC – (1 ugovor);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. GUDOVAC– (5 ugovora)
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TROJSTVENI MARKOVAC – (9 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO — (1 ugovor);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. VELIKO KORENOVO – (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. HRGOVLJANI – (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. HRGOVLJANI – (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. S. RADIĆ – (11 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. S. RADIĆ – (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. STARE PLAVNICE – (3 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. STARE PLAVNICE – (5 ugovor);
 • Ugovor o dvorane u M.O. GORNJE PLAVNICE – (14 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. CIGLENA – (5 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u O. CIGLENA – (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. TOMAŠ – (2 ugovora);
 • Ugovor o korištenju športske dvorane u M.O. PRGOMELJE – (1 ugovor);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. ŽDRALOVI – (3 ugovor);
 • Ugovor o korištenju športske dvorane u M.O. GUDOVAC – ( 7 ugovora);
 • Ugovor o korištenju dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA – (3 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. KRIŽEVAČKA CESTA – (1 ugovor);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. BREZOVAC (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. OBROVNICA (2 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. NOVOSELJANI (6 ugovora);
 • Ugovor o uporabi prostora DVD u M.O. GORNJE PLAVNICE;
 • Sporazum o raskidu ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske;
 • Odluka o provedbi postupka revalorizacije zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • Ugovor o provedbi revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu – (11 odobreno, 4 odbijeno);
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini –( 28 odobreno);
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.349 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.343 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.336 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.341 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.342 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.338 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.322 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.344 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Ugovor br. 16-05-U/19 za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu Društvenog centra Barutana;
 • Izjava o partnerstvu na projektu, Natječaj za prijavu programa udruga iz područja psihosocijalne potpore u svrhu traženja financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.325 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.328 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.339 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.324 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.340 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis o dostavi bjanko zadužnice za projekt JPF.2019.-5.323 prema Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Prilog 7. Izjava o nepromijenjenim okolnostima za 7.4.1. za Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
 • Izjava o partnerstvu za Prostore sudjelovanja i razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice;
 • Prijavni obrazac, Nabava opreme za Dom kulture, Ministarstvo kulture;
 • Prijavni obrazac, Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.), FEAD;
 • Izjava prijavitelja, Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.), FEAD;
 • Odluka o davanju stana u najam (5 odluka);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;
 • Odluka o određivanju Renova d. o. o. za obavljanje poslova uprave u stambenom objektu u vlasništvu Grada Bjelovara, u ulici Put žrtvama u Lugu 17 u Bjelovaru;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam;
 • Ugovor br. 17-05-U/19;
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
 • okoliš za Urbanistički plan uređenja ” ZONA CIGLENA”;
 • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na

okoliš za IV Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana  Grada;

 • Zaključak o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obveznika Tehnološki

park Bjelovar d.o.o.;

 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene vrijednosti

nekretnine – poljoprivrednog zemljišta u Brezovcu;

 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene umanjenja

vrijednosti nekretnine – građevinskog zemljišta u Brezovcu radi osnivanja prava služnosti;

 • Ugovor o djelu za obavljanje poslova procjene umanjenja vrijednosti nekretnine –
 • poljoprivrednog zemljišta u Brezovcu radi osnivanja prava služnosti zaključen sa Oslovar Ivanom, dipl. ing. agronomije, stalnim sudskim vještakom za agronomiju i procjenu poljoprivrednog zemljišta;
 • Ugovor o djelu za procjenu vrijednosti zemljišta zaključen sa Križ Sašom, dipl. ing.

arhitekture, stalnim sudskim vještakom graditeljstva i procjene nekretnina;

 • Ugovor br. 31-06-Ra/19 Priprema za uređenje Baranjske ulice u Bjelovaru

zaključen s IP-DRVO d.o.o,. Bjelovar, Vidikovac 150;

 • Ugovor o stručnom nadzoru br. 65-06-U/19 na vršenju stručnog nadzora na rekonstrukciji nogometnog igrališta zaključen s trgovačkim društvom B – PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor o zakupu prodajnih mjesta zaključen s Božidarom Horvatom, vlasnikom Svjećarsko-medičarske radionice iz Bjelovara, Ivana viteza  Trnskog 11;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s Damirom Mlikotićem, vlasnikom obrta za ugostiteljstvo  i trgovinu “Stop 2”  Bjelovar, M. Krleže 26;
 • Ugovor o zakupu prodajnog mjesta zaključen s Nedeljkom Mlikotićem, vlasnikom obrta za pečenje plodina i trgovinu “Corny”  Bjelovar, M. Krleže 26;
 • Ugovor o zakupu prodajnih mjesta zaključen s Igorom Hrpalom iz Bjelovara, Sv.

Leopolda Mandića (upisanim u registar sporednih zanimanja);

 • Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ potpisan između Grada Bjelovara i Erste&Steiermarkische banke d.d.;
 • Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ potpisan između Grada Bjelovara i Zagrebačke banke d.d.;
 • Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ potpisan između Grada Bjelovara i Privredne banke Zagreb d.d.;
 • Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ potpisan između Grada Bjelovara i Podravske banke d.d.;
 • Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2019“ potpisan između Grada Bjelovara i Raiffeisenbak banke d.d.;
 • Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o pokroviteljstvu i partnerstvu na 3. IT konferenciji BITCON 2019. u Bjelovaru;
 • Aneks Ugovora o pokroviteljstvu i partnerstvu na 3. IT konferenciji BITCON 2019. u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja Dodatne Liste reda prvenstva;
 • Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Bjelovara radi utvrđivanja Dodatne Liste reda prvenstva (javni poziv otvoren od 21, studenoga do 23. prosinca 2019.);
 • Konačna Lista prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Bjelovara;
 • Dopis – zahtjev za promjenu za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice“ (Staroplavnička ulica, L 37021);
 • Zahtjev za promjenu, ID 1250353 za projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, L 37021);
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Tablica radnih sati za projekt „Mi to možemo“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 1 – Zdravko Pavec;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 2 – Antonio Dinjar;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja za projekt „Mi to možemo“;
 • Izmjena Plana nabave za projekt „Mi to možemo“;
 • Izmjena Plana nabave za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 2 za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 3 za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2 za projekt „Mi to možemo“;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele besplatnih sredstava i Izjava o partnerstvu u projektu „Šport za sve“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele besplatnih sredstava i Izjava o partnerstvu u projektu „Aktivni u mirovini“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele besplatnih sredstava i Izjava o partnerstvu u projektu „Inkubator ideja“ – partner Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva;
 • Zamolba za pisanim odobrenjem prijenosa vlasništva opreme na projekt „Vrtići po želji roditelja“ prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;
 • Zamolba za pisanim odobrenjem prijenosa vlasništva opreme za projekt „Vrtići po želji roditelja“ prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Zagreb, Ured za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije;
 • Zamolba za pisanim odobrenjem prijenosa vlasništva opreme za projekt „Mi to možemo“ prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Zagreb, Ured za financiranje i ugovaranje projekata europske unije;
 • Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu u projektu „Šport za sve“ – partner Udruga tjelesnih invalida Bjelovar;
 • Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 1 za projekt „Mi to možemo“;
 • Polugodišnji Izvještaj o napretku za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021);
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Vrtići po želji roditelja“ Dječjem vrtiću Bjelovar, Trg Antuna Gustava Matoša 8A, 43000 Bjelovar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Vrtići po želji roditelja“ Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Vrtići po želji roditelja“ Dječjem vrtiću Ciciban, Podravska ulica 13, 43000 Bjelovar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Vrtići po želji roditelja“ Dječjem vrtiću Osmijeh, Bogoslova Šuleka 10, 43000 Bjelovar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Vrtići po želji roditelja“ Dječjem vrtiću Pinokio, Ulica Milana Šufflaya 6, 43000 Bjelovar;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.2.2.08.0029. za projekt „Vrtići po želji roditelja“;
 • Ugovor o sufinanciranju projekta „Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića u Bjelovaru;
 • Odluka o davanju stana u najam (3 odluke);
 • Odluka o izmjeni Odluke o davanju stana u najam;
 • Odluka o zatvaranju Javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini;
 • Ugovor o nadzoru (osiguranje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji oborinske odvodnje u Ulici Vidikovac od kbr. 17.- kbr. 143) zaključen s B-PROJEKT d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor o sufinanciranju projekta primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ (SMART parking – Bjelovar) davanje sredstava pomoći (reg.broj 003813) zaključen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Ugovor o sufinanciranju projekta primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ (Virtualni asistent za građane) davanjem sredstava pomoći (reg. Broj 003813) zaključen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Ugovor broj 3-06-U/19 o pružanju mrežnih usluga geoinformacijskih sustava (GIS) za Grad Bjelovar za 2019./2020. godinu zaključen s Gdi d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor o priključenju broj: 400600-190028-00380107 zaključen s Elektrom Bjelovar;
 • Ugovor o s stručnom nadzoru br. 67-06-U/19 na izgradnji biciklističke staze u Ulici Matije Gupca u Bjelovaru zaključen s B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor br. 68-016-U/19 za izradu projektne dokumentacije za ishođenje Građevinske dozvole za građenje sustava javne odvodnje u odvojku Baranjske ulice u Bjelovaru zaključen s B-PROJEKT d.o.o. Trojstveni Markovac;
 • Ugovor br. 69-06-U/19 za izradu projektne dokumentacije – Konzervatorskog elaborata za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju Ulice P. Preradovića, Trga Eugena Kvaternika, Ulica Frana Supila i Ulica Vatroslava Lisinskog;
 • Ugovor o sudjelovanju  investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno povijesne cjeline zaključen s  Rahle Marijanom iz Bjelovara;
 • Ugovor o korištenju mreže broj 4006-19-004780 zaključen s Elektrom Bjelovar;
 • Ugovor br. 15-06-U-19 za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Bjelovara zaključen s APE d.o.o. Zagreb;
 • Ugovor br. 31-06-U-19 za izradu Urbanističkog plana uređenja ”ZONA CIGLENA”  zaključen s APE d.o.o. Zagreb;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „ZONE CIGLENA“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi IV. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji „Nogometnog stadiona Bjelovar“ na Poljani dr. Franje Tuđmana u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji FAZE 1 „Nogometnog stadiona Bjelovar“;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Raspodjele sredstava za financiranje sportskih udruga Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu i projekcije proračuna za 2021. – 2022.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu razvojnih programa za razdoblje 2020.-2022.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2019. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravno odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2020.-2022. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana davanja koncesija za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o službenoj odori i iskaznici komunalnih redara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnih odjela iz područja društvenih djelatnosti za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u Gradu Bjelovaru za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Bjelovar za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga plana programa Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2019. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o II. izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara u 2020. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o podnesenom prigovoru na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o trećoj izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o oslobađanju Ministarstva pravosuđa od plaćanja naknade za sudjelovanje u osiguranju potrebnog broja parkirališnih mjesta;
 • Odluka o suradnji Grada Bjelovara sa tvrtkom Komunalac d.o.o. Bjelovar vezano za organizaciju manifestacija Grada Bjelovar u 2020. godini;
 • Ugovor o suradnji vezano za organizaciju manifestacija Grada Bjelovara u 2020. godini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • Plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata udruga iz područja gospodarstva grada Bjelovara za 2020.godinu
 • Odluka o primanju na korištenje prostorija u Vatrogasnom domu u Brezi – 1
 • Ugovori o korištenju prostorija u Vatrogasnom domu u Brezi – 1
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva HITTNER d.o.o., za subvencioniranje kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.godine“ u 2019. godini;
 • Odluka o prihvaćanju podnijetog zahtjeva trgovačkog društva KUDUMIJA TRADE d.o.o., za subvencioniranje kamate iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016. godine“ u 2019. godini;
 • Prijavni obrazac, Program ulaganja u zajednicu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Ugovor br. 18-05-U/19 za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu Društvenog doma na adresi Đurđevačka cesta 148;
 • Zahtjev za dodjelu sredstava br. 3, JPF.2017.-3.372, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis za Zahtjev za dodjelu sredstava br. 3, JPF.2017.-3.372, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Zahtjev za dodjelu sredstava br. 3, JPF.2017.-3.159, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Dopis za Zahtjev za dodjelu sredstava br. 3, JPF.2017.-3.159, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Ugovor br. 20-05-Ra/19 za drenažu oko kuće Put žrtvama u Lugu 17, sklopljen sa BARKOP – obrtom za radove u niskogradnji, vl. Dalibor Bartolić;
 • Ugovor 11-05-u/19 za projektantski nadzor na radovima iz projekta „Energetska obnove Društvenog doma na adresi Zvijerci 77A, Zvijerci”, KK.04.2.1.04.0639, sklopljen sa tvrtkom B-PROJEKT d.o.o. iz Bjelovara;
 • Odluka o isplati sredstava za sufinanciranje Programa djelomične sanacije i obnove krova na građevini u Ul. Matice hrvatske 12, u Bjelovaru, KLASA: 360-01/19-01/19, URBROJ: 2103/01-01-19-16, od 06. prosinca 2019.;
 • Dodatak ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. KLASA: 360-01/19-01/21, URBROJ: 2103/01-01-19-13 od 19.12.2019. godine, korisnik Erste&Steiermärkische Bank d.d.;
 • Dodatak ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. KLASA: 360-01/19-01/24, URBROJ: 2103/01-01-19-16 od 19.12.2019. godine, korisnik Javni bilježnik Martina Dujmović;
 • Dodatak ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. KLASA: 360-01/19-01/22, URBROJ: 2103/01-01-19-14 od 19.12.2019. godine, korisnici Živko Đerfi i Vera Djerfi;
 • Dodatak ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. KLASA: 360-01/19-01/20, URBROJ: 2103/01-01-19-15 od 19.12.2019. godine, korisnik INTERPROM d.o.o.;
 • Dodatak ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja građevine za 2019. KLASA: 360-01/19-01/23, URBROJ: 2103/01-01-19-15 od 19.12.2019. godine, korisnici Dragutin Kralik i Krešimira Cepanec;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini Ljubici Herceg;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini Miroslavu Šabiću;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini Marini Roher;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini Jasni Pranić;
 • Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti za zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2019. godini Luki Matiću;
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekata „Caffe bar Kaja“, Kupinovac;ž
 • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme „Adventa u Bjelovaru“, te božićnih i novogodišnjih blagdana;
 • Odluka o davanju stana u najam – (6 odluka);
 • Odluka o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, od 17. prosinca 2019.;
 • Odluka o priznavanju ulaganja za izvedene radove u poslovnom prostoru u prizemlju zgrade na Trgu Eugena Kvaternika 7a u Bjelovaru, od 19. prosinca 2019.;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Tablica radnih sati za projekt „Mi to možemo“ – Voditelj projekta – Ivana Bekavac;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 1 – Zdravko Pavec;
 • Tablica radnih sati za projekt „Vrtići po želji roditelja“ – Administrator 2 – Antonio Dinjar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Mi to možemo“ Udruzi tjelesnih invalida Bjelovar, Gundulićeva 1, 43000 Bjelovar;
 • Odluka o darovanju opreme nabavljene u okviru projekta „Mi to možemo“ Udruzi osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, T.G. Masaryka 8, 43000 Bjelovar;
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora II. osnovne škole Bjelovar;
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora IV. osnovne škole Bjelovar;
 • Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju člana Školskog odbora III. osnovne škole Bjelovar;
 • Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe;
 • Pravilnik o korištenju vozila za službene potrebe Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara,
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu postupaka dodjele stipendija Grada Bjelovara;
 • Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2020. godinu;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis nepokretne imovine, opreme i sitnog inventara u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza, sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, potrošnog materijala i zaliha robe u čajnoj kuhinji Grada Bjelovara;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top