Akti gradonačelnika (rujan 2010. – listopad 2010.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, tijekom rujna i listopada 2010. godine, sljedeće akte:

 • Odluka o odabiru – Javna rasvjeta-Istarska ulica;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave za izgradnju nogostupa u Garešničkoj ulici;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave za M.O.Gudovac-instalacije,
 • Odluka o odabiru – M.O. Gudovac-instalacije;
 • Odluka o odabiru – Poštanske usluge;
 • Odluka o utvrđivanju prijedloga Ugovora – kreditna linija POBA;
 • Odluka o povjeravanju poslova izrade Studije opravdanosti izgradnje Industrijsko-poslovne zone Korenovo Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stana u Bjelovaru, u Ulici Jurja Haulika;
 • Odluka o određivanju lokacija i mjesta za postavljanje pokretnih naprava, obavljanje pokretne prodaje i određivanju mjesta za održavanje manifestacija, skupova i prezentacija;
 • Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 • Odluka po prigovoru Ivana Jurića na Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • 2. Odluka po prigovoru Milice Oravec na Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka po prigovoru Diane Petrinec na Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka po prigovoru Željka Zgonjanina na Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka po prigovoru Savke Cvijanović na Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o utvrđivanju Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam;
 • Odluka o davanju u najam stana temeljem Zaključka povjerenstva u Galovcu, k.br.13;
 • Odluka o prodaji stana u Bjelovaru I.Gundulića 10;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana u Bjelovaru u ulici Jurja Haulika 27;
 • Odluka o prodaji stana u Bjelovaru, J.Haulika 27;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Prgomelje;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Bjelovar-Sredice;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o izmjeni Odluke o produženju roka Trgovačkom društvu „Masiva“ d.o.o.iz Bjelovara, za izgradnju poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine k.č.br.403/15, z.k.ul.br.892 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2010. godini od 29.10.2010.
 • Odluka o odabiru Javnog natječaja – dogradnja doma MO Obrovnica;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave- Rekonstrukcija i nadogradnja stambeno poslovne zgrade Đurđevačka cesta 159;
 • Odluka o poništenju postupka Javne nabave- Rekonstrukcija i nadogradnja stambeno poslovne zgrade Đurđevačka cesta 159;
 • Odluka o odabiru-Izgradnja nogostupa u Garešničkoj ulici;
 • Odluka o početku postupka – Rekonstrukcija Istarske ulice;
 • Odluka o odabiru – Rekonstrukcija Istarske ulice;
 • Odluka o raspisivanju dopunskog natječaja za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje;
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje Grada Bjelovara;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora pod oznakom „A“ u Bjelovaru u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Andrije Kačića Miošića 2a;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora pod oznakom „B“ u Bjelovaru u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Andrije Kačića Miošića 2a;    
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti dimnjačarima – koncesionarima Grada Bjelovara na cjenik dimnjačarskih usluga;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-6, P-2, P-1, P-12, i P-15 u k.o. Grad Bjelovar u korist trgovačkog društva Poslovni park Bjelovar d.o.o.;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnina u ko.o. Korenovo;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odustajanju od prodaje nekretnina i djelomičnom poništenju Javnog natječaja licitacijom;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju zamjene prostorija u poslovnoj zgradi u Bjelovaru u Ulici ivana Gundulića 1;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Poduzetnički krediti 2010“ za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za razdoblje od 2010.-2015.godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju cijene zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik Lepirac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac radi izgradnje benzinske postaje;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Matice hrvatske 5, površine 57,91 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Vladimira Nazora 3, površine 69,60 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Andrije Kačića Miošića 2a, površine 46,99 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Andrije Kačiša Miošića 2a, površine 49,58 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Vladimira Nazora 3, površine 143 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica J.J. Strossmayera 3, površine 130,53 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru , Ulica Ivana Mažuranića broj 4, površine 169,11 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Frana Supila 8a, površine 96,45 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica Alojzija Stepinca 20a, površine 75 m2;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara – II izmjene i dopune;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ovlaštenju za potpisivanje Ugovora o izgradnji i korištenju budućeg županijskog Centra za gospodarenje otpadom;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content