Akti gradonačelnika (siječanj 2011. – ožujak 2011.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je u razdoblju siječanj – ožujak 2011. godine, sljedeće akte:

 • Odluka o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju k.č.br. 4948, z.k.ul.br. 6900 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar; KLASA:945-01/11-01/1,
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju dvije neetažirane derutne prostorije na Trgu A.G.Matoša 6;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine u k.o. Prgomelje;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Radne skupine za pregovore sa Gradskim Crvenim križem Bjelovar o uvjetima nagodbe;
 • Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2011. godini, na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje ponuda za vršenje usluga umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2011. godini, na području Grada Bjelovara, koje subvencionira Grad Bjelovar;
 • Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2011. godini na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2011. do 2013. godine na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru zaštitarske službe;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave uredskog materijala;
 • Obvezna uputa za postupanje kod priznavanja ulaganja zakupnika u poslovni prostor u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi „Bilogora“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara „Njemački ovčar“, Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Društvu za zaštitu životinja „Šapa“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Bjelovarskom sajmu d.o.o. Bjelovar;
 • Odluka o davanju u najam stana, Novoseljanska 75 – preseljenje;
 • Odluka o davanju u najam stana , Franjevačka 13 –useljenje temeljem Liste reda prvenstva;
 • Odluka o davanju u najam stana, Franjevačka 13 – ponovni najam,
 • Odluka o davanju u najam stana, Slavonska cesta 1 – useljenje temeljem Liste reda prvenstva;
 • Odluka o davanju u najam stana, Velike Sredice 100 – useljenje temeljem Liste reda prvenstva;
 • Odluka o davanju u najam stana, Bedem ljubavi 1991, 3 – useljenje temeljem Liste reda prvenstva;
 • Odluka o davanju u najam stana, Bedem ljubavi 1991, 3 – preseljenje;
 • Odluka o davanju u najam stana,Matice hrvatske 11 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Franjevačka 13 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Nazorova 12– ponovni najam;
 • Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara;
 • Izmjena Pravilnika o postavljanju reklama;
 • Plan nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini;
 • Odluka o pokretanju postupka prilagodbe dijela Sportsko-rekreacijskog centra osobama s invaliditetom;
 • Odluka o sufinanciranju projekata „Tradicijski obrti“ u 2011. godini;
 • Odluka o sufinanciranju dijela troškova za konzultantske usluge i izdavanje certifikata za norme obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim poduzetnicima za 2011. godinu;
 • Odluka o sufinanciranju projekta „Plasteničke-stakleničke proizvodnje“ u 2011. godini;
 • Odluka o sufinanciranju projekta „Sirari“ u 2011. godini;
 • Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Prgomelje;
 • Odluka o prodaji nekretnine u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevina;
 • Odluka o davanju za zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u najam stana, K. Frankopana 2a – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Garešnička 14 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Franjevačka 14 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stanja, Velike Sredice 100 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Garešnička 14 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Demetrova 3 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, Demetrova 3 – ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana u Ulici matice hrvatske 9 – zaštićeni najam;
 • Odluka o najmu stana u Ulici Slavonska cesta 1 – zaštićeni najam;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Bjelovara;
 • Plan nabave Upravnog odjela za gospodarstvo 2011. godine;
 • Odluka o početku Javne nabave za rekonstrukciju strojarnice javnog bazena;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovne prostorije na drugom katu poslovnog objekta u Bjelovaru, Ulica I. Gundulića 1, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica J. Haulika 14b;
 • Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Galovac;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o javnoj raspravi u postupku donošenja UPU Povijesne jezgre grada Bjelovara, zona A – izmjena i dopuna;
 • Odluka o početku postupka javne nabave za izradu prostorno – programske studije rekreacijskog centra „Mladost“;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi u postupku donošenja DUP Naselja Petra Krešimira IV;
 • Odluka o odabiru ponuditelja za izradu prostorno-programske studije rekreacijskog centra „Mladost“;
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina u vrijeme trajanja Božićnog sajma;
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja o davanju u zakup javnih površina za vrijeme trajanja Božićnog sajma;
 • Rješenje o imenovanju člana i zamjenika člana Skupštine Vatrogasne zajednice grada Bjelovara – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje autotaxi prijevoza na području Grada Bjelovara (koncesionar Dario Borovec);
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice za postojeću stambenu građevinu izgrađenu u Bjelovaru, Trumbićeva 1;
 • Rješenje o utvrđivanju građevne čestice za postojeću stambenu građevinu izgrađenu u Bjelovaru u Gundulićevoj ulici k.br.2,4,6;
 • Odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici A. K. Miošića 2a pod oznakom „A“;
 • Odluka o raskidu ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici A. K. Miošića 2a pod oznakom „B“;
 • Odluka o davanju u zakup Sportsko-rekreacijskog centra (Gradski bazen i ugostiteljski objekt) u Bjelovaru, Trg S.Radića 2;
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po Javnom natječaju za davanje u zakup Sportsko-rekreacijskog centra (Gradski bazen i ugostiteljski objekt);
 • Odluka o davanju na korištenje zemljišta k.o. Grad Bjelovar, Poljana dr. Franje Tuđmana Paintball klubu „SJENE“;
 • Odluka o davanju u najam stana, A. Trumbica 1a;
 • Odluka o davanju u najam stana, V. Nazora 3;
 • Odluka o davanju u najam stana, D. Demetra 2;
 • Odluka o davanju u najam stana, Naselje kralja Zvonimira 2/II;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2011. godini;
 • Odluka o poništenju javnog natječaja za rekonstrukciju strojarnice Gradskog bazena;
 • Odluka o početku postupka javne nabave – deratizacija;
 • Odluka o sufinanciranju projekta Udruženja obrtnika u 2011. godini;
 • Odluka o doznaci sredstava Zrakoplovnom klubu Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava konjogojskoj udruzi „Bilogora“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Društvu za zaštitu životinja „Šapa“;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o određivanju imena ulica na području naselja Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju Učeničkog doma u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola kojima je osnivač Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o nastavku kreditnih linija u 2011. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kupovini dva stana u zgradi broj 1, POS-a u Bjelovaru, Ulica Andrije Hebranga 109;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kreditiranju poduzetnika u 2011. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju svojstva javnog dobra nekretnina u Poslovnoj zoni Jug;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o otplati;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta IV dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta V dodatka Ugovoru o održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta VIII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta VII dodatka Ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta IX dodatka Ugovoru za djelatnost parkiranja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Ugovora o održavanju čistoće bjelovarskih ulica i trgova;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju VII dodatka ugovoru o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Bjelovar – predstavnika Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ovlaštenju za potpis nagodbe između Grada Bjelovara i Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar o izvršenju presude Općinskog suda u Bjelovaru broj P – 1283/07;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre grada Bjelovara – zona A – izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjeni Statuta I. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjeni Statuta II. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjeni Statuta III. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjeni Statuta IV. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta o izmjeni Statuta V. osnovne škole Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za kratkoročni kredit do 1.200.000,00 kuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2011.-2013. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje dijela građevine u Bjelovaru, Trg hrvatskih branitelja 15;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, u Ulici D.Demetra 1;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, Ulica V. Nazora 3;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, privremene oznake P3;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju suglasnosti Bjelovarskom sajmu d.o.o. za zaduživanje kod poslovne banke;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o planu prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content