Akti gradonačelnika (siječanj 2012. – ožujak 2012.)

Gradonačelnik Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti, donio je tijekom siječnja, veljače i ožujka 2012.godine sljedeće akte:

 • Odluka o sufinanciranju karata za Gradski bazen;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita (3 odluke);
 • Odluka o produženju roka Trgovačkom društvu „Masiva d.o.o.“ iz Bjelovara za izgradnju poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene nekretnina;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene nekretnina;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju stana na uglu I.V.Trnskog i A. Starčevića 24;
 • Odluka o odustajanju od prodaje stana i poništenju Javnog natječaja licitacijom;
 • Odluka o odabiru-nabava telekomunikacijskih usluga;
 • Odluka na žalbu- Javna nabava telekomunikacijskih usluga;
 • Odluka o doznaci sredstava Pčelarskoj udruzi „Bilogora“ iz Bjelovara, Masarykova 8;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi uzgajivača njemačkih ovčara „Njemački ovčar Bjelovar“;
 • Odluka o sklapanju ugovora o djelu za obavljanje poslova procjene nekretnina;
 • Odluka o prodaji stana u Bjelovaru, ugao A.Starčevića 24 i I.V.Trnskog 20;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 79873 k.o. Prespa;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta;
 • Odluka o subvencioniranju uzgoja goveda simentalske pasmine u 2012. godini na području grada Bjelovara;
 • Odluka o subvencioniranju umjetnog osjemenjivanja krava i junica u 2012. godini na području grada Bjelovara;
 • Odluka o objavi Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za subvencioniranje uzgoja goveda simentalske pasmine u 2012. godini na području grada Bjelovara;
 • Konačna lista prioriteta za dodjelu subvencija po Projektu „Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i pokrova krovova građevine;
 • Plan nabave za 2012;
 • Odluka o plaćanju telefonske usluge za Klub udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata „Barutana 91“;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovar, radničko naselje, Prilaz II broj 3;
 • Odluka o raskidu Kupoprodajnog ugovora s trgovačkim društvom Čazmatrans NOVA d.o.o.;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u prizemlju i na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Ulica A.B.Šimića 1b;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora, površine 92,81 m2 na katu poslovne zgrade (s dvorišne strane) u Bjelovaru, Ulica A.B.Šimića 1b;
 • Odluka o prestanku zakupa na dijelu poslovnog prostora, pod oznakom ABC, na Trgu E.Kvaternika 2, pod oznakama A, B i C u tri poslovne jedinice;
 • Odluka o prenamjeni poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu E.Kvaternika 2 pod oznakama A, B i C u tri poslovne jedinice;
 • Odluka o doznaci sredstava Društvu za zaštitu životinja „Šapa“ iz Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u gradu Bjelovaru;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava za održavanje i razvoj tradicijskih obrta;
 • Odluka o sufinanciranju projekta „Tradicijski obrti“ za 2012. godinu;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Tradicijski obrti“ za 2012. godinu;
 • Odluka o kreditiranju poduzetnika u 2012.godini;
 • Odluka o povjeravanju poslova predstavljanja programa PoC (Prof of concept) bespovratna sredstva za inovatore i plasman novih proizvoda;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi „Zona kreativa“ iz Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izvođenje završno obrtničkih radova na potkrovlju I. OŠ Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Ulici Janka Draškovića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta podzemnih garaža i sportskih sadržaja na Trgu hrvatskog sokola u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za dvorišnu nadogradnju i rekonstrukciju ulične ograde (Faza I) na Trgu E. Kvaternika 7 u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za najam osobnog automobila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju nogostupa na dijelu križevačke ceste – Faza 2, u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za uslugu deratizacije područja grada Bjelovara u 2012. godini;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup k.č.br. 4462;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 591/28 u k.o. grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta (11 odluka);
 • Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji, koja će se održati na 15. Proljetnom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2012. godine;
 • Plan prijama u službu u upravna tijela Grada Bjelovara za 2012. godinu (kratkoročni);
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada bjelovara i Koordinaciju za provedbu mjera Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine;
 • Odluka o uvjetima postavljanja ugostiteljskih terasa na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta X. dodatka Ugovoru za djelatnost naplate parkiranja;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o realizaciji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju van snage Odluke o prijenosu prava vlasništva;
 • Polugodišnje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac, privremene oznake P3, trgovačkom društvu „Matić promet d.o.o.“ Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja i prodaji k.č.br. 287/1 oranica, K.Frankopana 2, k.o. grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Gradskog muzeja Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi Prostornog plana uređenja – druga izmjena i dopuna;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju početne (najniže) cijene zemljišta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja na k.č.br. 2446/2, zk.ul.br. 5137, k.o. Grad Bjelovar na Trgu E. Kvaternika 7a;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izdavanju Očitovanja o podjeli prava vlasništva na suvlasničke dijelove i uspostavu vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kreditiranju poduzetnika u 2012. godini i Javnog poziva za poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2012“
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o prvoj izmjeni odluke o osnivanju prava građenja na nekretninama privremenih oznaka P-6, P-2, P-1, P-12 i P-15 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sufinanciranju smještaja djece dječjih vrtića u privatnom vlasništvu u gradu Bjelovaru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o kriterijima za određivanje početne zakupnine za poslovni prostor;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju u zakup poslovnog prostora;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content