Akti gradonačelnika (siječanj 2018. – ožujak 2018.)

Gradonačelnik grada Bjelovara je u siječnju, veljači i ožujku 2018. godine donio sljedeće akte:

 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za sudjelovanje u  postupku izlaganja na javni uvid podataka  prikupljenih  katastarskom izmjerom i postupku obnove zemljišnih knjiga  u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru u ulici Frana Supila 8a;
 • Odluka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana;
 • Odluka o dodjeli sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine Grada Bjelovara;
 • Ugovor o privremenom korištenju poslovnog prostora potpisan između Grada Bjelovara i Bjelovarskog sajma d.o.o.;
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Ugovor o izradi elaborata natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno-likovnog natječaja za izradu idejnog rješenja spomen područja „Barutana 1991“, MK projekt d.o.o.;
 • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: UP.02.1.1.05.0089 za projekt „Wheel of change“ – Kotač promjena, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, OPUČLJP 2014.-2020. U OKVIRU Programa zapošljavanja žena – Zaželi, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava;
 • Dodatak br. 1 Ugovora br. 8-07/16-U za promidžbu i vidljivost projekta Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar (na adresi A. Stepinca) sa Studio Redizjan d.o.o. iz Zagreba, KK.04.2.1.02.0126;
 • Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, Ref.br. JPF.2017.-3.372 sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar“, KLASA: 900-01/17-01/39, URBROJ: 2103/01-01-18-11;
 • Ugovor o sufinanciranju projekta „Uređivanje turističke infrastrukture općine Veliko Trojstvo“ za prijavu na Javni poziv Hrvatske turističke zajednice;
 • Odluka o prihvaćanju partnerstva na projektu „Pješači sigurno“ u okviru Poziva Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa na području Republike Hrvatske za 2018. godinu;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za nabavu motornog benzina i diesel goriva;
 • Ugovor INA-UG-00596/17, br. 3 – 04/17-Ro za nabavu motornog benzina i diesel goriva;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
 • Ugovor br. 3 – 04/17-U za nabavu poštanskih usluga (poštarina, pisma, tiskanice i sl.) za razdoblje od jedne godine;
 • Ugovor br. 14 – 07/17-Ra za sanaciju vlage na zgradi II. OŠ Bjelovar – PŠ CENTAR – faza III u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade II. Osnovne škole Bjelovar – Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40,Ždralovi;
 • Ugovor br. 14-07/17-U za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade II. Osnovne škole Bjelovar – Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi;
 • Ugovor br. 14-07/17-U za izradu projektne dokumentacije energetske obnove zgrade II. Osnovne škole Bjelovar – Područne škole Ždralovi, na adresi Daruvarska 40, Ždralovi;
 • izmjene i dopune Plana nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2017. godini;
 • ODLUKU O ODABIRU u  postupku jednostavne  nabave za rekonstrukciju i izgradnju sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u Školsko-sportskoj dvorani;
 • Ugovor br. 5 – 07/18-Ra za rekonstrukciju i izgradnju sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom u Školsko-sportskoj dvorani;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za isporuku i implementaciju integriranog računovodstvenog informacijskog sustava za potrebe Grada Bjelovara;
 • Ugovor o isporuci i implementaciji Integriranog računovodstvenog informacijskog sustava broj  1-08/18-U;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za definiranje detaljnih specifikacija zahtjeva za izradu aplikativnih rješenja kojima će se omogućiti izradu integralnog informacijskog rješenja e-Bjelovar/Smart City;
 • Ugovor br. 1-05/18-U za definiranje detaljnih specifikacija zahtjeva za izradu aplikativnih rješenja kojima će se omogućiti izradu integralnog informacijskog rješenja e-Bjelovar/Smart City;
 • Plan nabave roba, usluga i radova Grada Bjelovara u 2018. godini;
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženje obrtnika (za edukaciju vlasnice frizerskog salona Lotos);
 • Odluka o doznaci financijskih sredstava Udruženje obrtnika (za edukaciju vlasnice frizerskog salona Femy);
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, tijekom 2016. – 2020. godine;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, tijekom 2016. – 2020. godine.;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine – simentalac na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova prihrane pčela, pčelarima s područja Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova ekološke proizvodnje proizvođačima s područja Grada Bjelovara;
 • Ugovor o međusobnoj suradnji na izradi studije „Unapređenje svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara“;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj i držanje rasplodnih goveda – umjetno osjemenjivanje plotkinja na području Grada Bjelovara, tijekom 2016. – 2020. godine.;
 • Odluka o dodjeli de minimis potpore za uzgoj i držanje goveda autohtone pasmine – simentalac na području Grada Bjelovara;
 • Odluka Ugostiteljskom objektu, „Caffe bar 92“, Trg Stjepana Radića 11., Bjelovar o produljenom radu.;
 • Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga;
 • Dodatak br. 1. Ugovoru br. 2-06/17-Ro za isporuku i postavljanje sustava videonadzora Starog rukometnog igrališta u Bjelovaru zaključen s trgovačkim društvom Rotor d.o.o. Bjelovar;
 • Ugovor o sudjelovanju investitora u izgradnji javnih parkirališta na području zaštićeno kulturno-povijesne cjeline;
 • Evidencija radnih sati za studeni i prosinac 2017. te siječanj 2018 za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar, KK:04.2.1.03.0077;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava 1 za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar, KK:04.2.1.03.0077;
 • Završno i financijsko izvješće za projekt „Izgradnja biciklističkog stajališta s pratećim sadržajima u naselju Gornje Plavnice“, PPRR153, 06-F-I-0327/17/07, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije;
 • Ugovor o financiranju Mjera 07, šifra: L2_PYD_01_7 za projekt „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“ za nerazvrstanu cestu Staroplavnička ulica u naselju Stare Plavnice, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju;
 • Izvješće o izvedenim radovima na obnovi-restauraciji brončanog spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata u Bjelovaru, Ministarstvo hrvatskih branitelja;
 • Izjava o partnerstvu na projektu „Bjelovarski heroji u obrani Domovine“, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Promicanje vrijednosti Domovinskog rata;
 • Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 5 za projekt „Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar“ na adresi A. Stepinca, KK.04.2.1.02.0216;
 • Izrada Idejnog projekta za Gradski stadion na lokaciji Poljana dr. F. Tuđmana;
 • Izrada Glavnog projekta i druge dokumentacije za energetsku obnovu i sanaciju i obnovu krovišta za Društveni dom Zvijerci;
 • Odluka o partnerstvu na manifestaciji „FLORES- Sajam cvijeća Bjelovar“;
 • Ugovor o partnerstvu manifestaciji „Flores – sajam cvijeća Bjelovar“;
 • Odluka o doznaci sredstava za pokriće dijela troškova održavanja 13. savjetovanja hrvatskih voćara u Daruvaru, 01. – 03. ožujka 2018. godine;
 • Rješenje ugostiteljskom objektu, Caffe bar KA 2, Dr. Ivše Lebovića 22a, Bjelovar za  produljeni rad;
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Trojstveni Markovac (17 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stjepan Radić (11 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Stare Plavnice  (7 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Gudovac (8 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Hrgovljani (11 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Dr.A.Starčević (6 ugovora);
 • Ugovor o zakupu sportske dvorane u M.O. Gudovac (56 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Tomaš (1 ugovor);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Prgomelje  (4 ugovora);
 • Ugovor o zakupu dvorane u M.O. Ciglena (8 ugovora);
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup poslovnoga prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m²;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja, usmenim nadmetanjem, za davanje u zakup poslovnoga prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju,  površine 32,00 m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Prgomelju,  površine 32,00 m²;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na Trgu Eugena Kvaternika 7a, površine 168,96 m²;
 • Stručni nadzor građenja društvenog doma u Gornjim Plavnicama – faza III uređenje okoliša i izgradnja prometne površine – Ugovor ( ev.br. 10-05-U/18);
 • Završno izvješće o provedbi projekta po Programu podrške regionalnom razvoju „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru;
 • Financijsko izvješće – Izvori financiranja za projekt „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI.- Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru“;
 • Odluku o godišnjem programu mjera suzbijanja mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Bjelovara za 2018. godinu
 • Odluka o imenovanju projektnog tima za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021);
 • Odluka  o promjeni kontakt osobe za provedbu projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC37021);
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu od 2018. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu od 2018. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine od 2018. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za obnovu postojećeg trajnog nasada od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za proizvodnju povrća, svijeća i sjemena u zatvorenim prostorima od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpore za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla od 2018. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ekološku proizvodnju od 2018. – 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za držanje konja pasmine gidran od 2018.- 2020. godine;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje pčelinjeg fond od 2018.- 2020. godine;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za ispitivanja uređaja za zaštitu bilja od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za studijska putovanja od 2018.-2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za cjeloživotno obrazovanje od 2018.-2020. godine;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi od 2018.- 2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje tradicijskih obrta i usluga od 2018.-2020. godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja potpora za godišnji zakup prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar od 2018.- 2020. godine;
 • Odluka o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske;
 •  Rješenje o dozvoli za produljeni rad ugostiteljskog objekta povodom uskrsnih blagdana;
 •  Ispravak Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8a, Bjelovar“;
 • Ispravak Završnog zahtjeva za projekt „Djetinjstvo bez gladi“, Ugovor 2.0, FEAD;
 • Izvješće o radu za Andreu Posarić kao voditelja projekta Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
 •  Zahtjev za nadoknadom sredstava broj 2. za projekt Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
 • Ažurirani plan nabave za element V. Promidžba i vidljivost za projekt Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg A.G.Matoša 8a, Bjelovar;
 • Ažurirani plan navave za Element 1. i 2. za projekt Energetska obnova zgrade II. osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar;
 • Zahtjev za sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, Ministarstvo hrvatskih branitelja za projekt „Osiguranje pristupačnosti prostorija sanitarija i svlačionica osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti“
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika u 2018. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u 2018.godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za (re)certificiranje proizvoda i procesa u 2018.godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta u 2018.godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije u 2018. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izlaganje na sajmovima u 2018. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za razvoj komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga u 2018. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za poticanje radnog mjesta u 2018. godini;
 • Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika u 2018. godini;
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Bjelovarski vrt d.o.o.);
 • Ugovor o provedbi postupka dodjele potpore male vrijednosti u 2018. godini (Bjelovarski vrt d.o.o.);
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Poduzetnički centar Sigma j.d.o.o.)-PP; 
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.);
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (UO Odie);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Obrt za ugostiteljstvo i trgovinu  Stop2);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Bjelovarski vrt d.o.o.)-RAD;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.)-RAD;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (KB Color d.o.o.)-RAD;
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (H.G.L.Tomo d.o.o.)-RAD     ;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Dux Electric j.d.o.o.)-RAD;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Javoršped d.o.o.)-RAD;
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (GP Kvido j.d.o.o.)-RAD;      
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Tiskara Horvat d.o.o.)-SO;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Obrt Skočko)-SO;      
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Studio DA d.o.o.)-SO;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Geo Agi d.o.o.)-SO;
 •  Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Franz d.o.o.)-SO;     
 • Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjere 1., 2. i 3.);
 • Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjeru 8.);
 • Odluka o zatvaranju Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara u 2018. (za mjere 4., 5., 6., 7. i 9.);
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Demaring d.o.o.)-PP;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (CUP UP d.o.o.)-RECER.;   
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Esco-Fofonjka d.o.o.)-RECER.;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Lecotech d.o.o.)-RECER.;
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Sirovina d.o.o.)-RECER.;    
 • Odluka o odobrenoj potpori male vrijednosti (Radiona Unger)-RECER.;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, Hrvatskom pedagoškom-književnom zboru;
 • Odluka o dodjeli gradskog prostora na korištenje u Bjelovaru, Tomaša Masaryka 8, Udruzi proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“;
 • Ugovor broj 11-04/17-U o pružanju usluga savjetovanja u području brandinga i komunikacije;
 •  Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu edukacije i obrazovanja kroz projekt „Kotač promjene”;
 • Ugovor br. 9-04-U/18 za   uslugu edukacije i obrazovanja kroz projekt „Kotač promjene”;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova na projektu „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar, na adresi Trg A. G. Matoša 8a u Bjelovaru“;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2018. godini;
 • Ugovor br. 8-07-U/18 za   najam razglasa, rasvjete i pozornice u 2018. godini
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje II. OŠ – PŠ Ždralovi;
 • Ugovor br. 7-07-U/18 za izradu Idejnog projekta rekonstrukcije i dogradnje II. OŠ Bjelovar – PŠ Ždralovi;
 • Odluka o odabiru u  postupku jednostavne  nabave za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru“;
 • Ugovor broj 3-07-U/18  za uslugu  stručnog nadzora i koordinatora II na radovima iz projekta „Energetska obnova II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19 u Bjelovaru“;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave radova za Rekonstrukciju nerazvrstane ceste – Staroplavnička ulica u Starim Plavnicama;
 • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva naručitelja u postupku javne nabave za obavljanje usluge skloništa za životinje sa područja Grada Bjelovara u razdoblju od jedne godine           
 • Odluka o organizaciji Startup Bjelovar 2018. – „Najbolja poduzetnička ideja u Bjelovaru“;
 • Odluka o koorganiziranju Startup Europe Week Bjelovar;
 • Odluka o organiziranju manifestacije „Pisanicom do Uskrsa“;
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravno vijeća Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa ili projekata udruga iz područja gospodarstva Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Odluka o imenovanju radne skupine za osnivanje Poslovne zone Korenovo na području Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika od 2018.-2020.godine;           
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme od 2018.-2020.godine;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za (re)certificiranje proizvoda i procesa od 2018.-2020.godine;
 • Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima od 2018.-2020.godine;
 •   Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije od 2018.-2020.godine;
 •  Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora izradu projektnih prijedloga za izlaganje na sajmovima od 2018.-2020.godine;
 •   Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za razvoj komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga od 2018.-2020.godine;
 •   Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za poticanje radnog mjesta od 2018.-2020.godine;
 •   Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika od 2018.-2020.godine;
 •   Odluka o raspisivanju Javnih poziva o bespovratnim potporama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Ugovor za uslugu savjetovanja u pripremi i izradi 2 (dva) projektna prijedloga i projektne dokumentacije (Pješačke staze u naseljima Prgomelje i Rajić) u sklopu javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2018. godini  zaključen s Tehnološkim parkom Bjelovar d.o.o.;
 • Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta zaključen između Ministarstva unutarnjih poslova  i Grada Bjelovara;
 • Ugovor o korištenju mreže (kategorija poduzetništvo – niski napon) broj 4006-18-000719 zaključen s HEP  Elektra Bjelovar;
 • Ugovor o poslovnom savjetovanju za izradu natječajne dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom” Referentna oznaka: KK.06.3.1.07. temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. zaključen s trgovačkim društvom LOGIČKA MATRICA d.o.o.;
 • Ugovor o poslovnom savjetovanju za izradu projektnog prijedloga za prijavu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga – otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva “Građenje reciklažnih dvorišta” Referentna oznaka: KK.06.3.1.03. temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK)  2014.-2020. zaključen s trgovačkim društvom LOGIČKA MATRICA d.o.o.;
 • Anex br. 3 Ugovora o kratkoročnoj pozajmici između Grada Bjelovara i Tehnološkog parka Bjelovar d.o.o.;
 •  Dodatak br.4 Ugovora o preuzimanju duga od 20. siječnja 2014. između Grada Bjelovara i Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi III. (ciljanih) izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisanog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proširenju Poslovne zone JUG;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o proširenju Poslovne zone ISTOK;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju teksta Sporazuma o međusobnoj suradnji i prijenosu investitorskih prava;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o izvršenju plana Gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na I dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na III dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o odabiru ponuditelja i dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na IV dimnjačarskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju Informacije vezane uz nedonošenje Izvješća o izvršenju plana Gospodarenja otpadom Grada Bjelovara za 2017. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o osnivanju Poslovne zone Korenovo;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o sufinanciranju troškova uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog na objekte s područja grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga plana mreže dječjih vrtića na području grada;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Bjelovaru za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku otpisa nenaplativih potraživanja;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga odluke o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik – Lepirac k.č.br. 3735, k.o. Grad Bjelovar;
 • Zaključak o prihvaćanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2018. godinu;
 • Odluka o osnivanju Procjeniteljskog povjerenstva;
 • Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Kompleksa starog paromlina“;
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupcima otpisa nenaplativih potraživanja;
 • Odluka o određivanju koordinatora za potrebe novog programa uredskog poslovanja;
 • Pravilnik o stimulacijama, dodacima na plaću i prekovremenom radu;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content