Akti gradonačelnika (srpanj 2010. – kolovoz 2010.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, tijekom srpnja i kolovoza 2010. godine, sljedeće akte:

 • Polugodišnji izvještaj o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010. godine;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika upravnih tijela Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o visini spomeničke rente Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o zaduženju za financijski kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar i zgrade II. osnovne škole Bjelovar u 2010. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o utvrđivanju prijedloga Ugovora o načinu provedbe kreditne linije „Podravska banka 2010“ za 2010. godinu;
 • Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, Antuna  Mihanovića 8a  Vojislavu  Kranželiću;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, Matice Hrvatske 1  Kristijanu Marušiću;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, A. Starčevića 24   Spomenki Bakaj;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, A. Starčevića 13  Mirjani Preksavec;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, Ulici Matije Gupca 39/III,  Kseniji Pavić;
 • Odluka o  prodaji stana u  Bjelovaru, A. Trumbića 1 Aliu Allouchu;
 • Odluka o  prodaji sobe u  Bjelovaru, A. Trumbića 1  Ivici Albertu;
 • Konačna Listu prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prohoda Proračuna Grada Bjelovara za uređenje fasada u 2010. godini;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o  prodaji 1/2  suvlasničkog udjela u nekretnini na Trgu Stanka Vraza k.br. 1 u Bjelovaru;
 • Odluka o  prodaji nekretnine na Trgu Stanka Vraza, k.br. 1 u Bjelovaru;
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za prodaju stanova u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 2174/2,  z.k.ul.br. 4219 u k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o djelu za obavljanje poslova povjerenika Povjerenstva Područnog ureda za katastar Bjelovar i Povjerenstva Općinskog suda u Bjelovaru;
 • Odluke o dodjeli subvencija za uzgoj goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o povjeravanju poslova skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru Gudovac, KLASA:360-01/10-01/11, URBROJ:2103/01-01-10-5
 • Odluka o odabiru (Bedem ljubavi), KLASA:360-01/10-01/6,URBROJ:2103/01-01-10-5;
 • Odluka o odabiru-Masarykova 8, KLASA:360-01/10-01/13, URBROJ:2103/01-01-10-5;
 • Odluka o početku Javne nabave UPU-Povijesna jezgra;
 • Odluka o odabiru-UPU, KLASA:350-02/10-01/6, URBROJ:2103/01-01-10-20;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave-Javna rasvjeta-Istarska;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave-krovište O.Š. Ždralovi;
 • Odluka o odabiru-krovište O.Š. Ždralovi;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave 2-07/10- sanacija i lakiranje parketa-I O.Š.  Bjelovar;
 • Odluka o poništenju Javne nabave 2-07/10- sanacija i lakiranje parketa;
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup Sportsko-rekreacijskog centra (Gradski bazeni i  ugostiteljski objekti) u Bjelovaru, Trg Stjepana Radića 2;
 • Odluka o imenovanju člana radne skupine za rad u županijskom partnerskom vijeću na definiranju ciljeva, prioriteta i mjera u okviru županijske razvojne strategije BBŽ;
 • Odluka o odobrenju prodaje zemljišta u Bjelovaru u Slobodnoj zoni Bjelovar,
 • Odluka o odobrenju prodaje gospodarske zgrade u Bjelovaru u Ulici Miroslava Krleže 185;
 • Odluka o odobrenju prodaje poslovnog prostora u Bjelovaru, na Trgu Stjepana Radića 11a;
 • Odluka o raspisivanju dopunskog natječaja za prikupljanje zahtjeva za Kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content