Akti gradonačelnika (srpanj 2011. – rujan 2011.)

Gradonačelnik Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti, donio je tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2011.godine sljedeće akte:

 • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnina između Grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke biskupije;
 • Odluka o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje prostorija u vlasništvu i na upravljanju kod Grada Bjelovara udrugama, političkim strankama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama;
 • Odluka o djelomičnom poništenju Javnog natječaja za davanje na korištenje prostorija u vlasništvu i na upravljanju kod Grada Bjelovara udrugama, političkim strankama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama;
 • Odluka o davanju na korištenje prostorije ukupne površine 74,40 m2 u Bjelovaru na Trgu S. Radića 12b;
 • Konačna lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za uređenje fasada u 2011. godini;
 • Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji na 19. jesenkom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2011. godine;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave Mjesni odbor Obrovnica;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju Ulice S.S.Kranjčevića i P.Miškine;
 • Odluka o početku postupka javne nabave za sklapanje godišnjeg ugovora za prijevoz učenika;
 • Odluka o odabiru za prijevoz učenika osnovnih škola grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru izvođača radova za sanaciju vlage u Gradskoj knjižnici;
 • Odluka o odabiru I. O.Š. – 2 faza;
 • Odluka o odabiru izvođača javnih radova  u Ulici S.S. Kranjčević i P.Miškine;
 • Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamate u Societe Generale – Splitskoj banci d.d. za akademsku godinu 2010/11.;
 • Odluka o broju studentskih kredita i visini subvencije kamata u Erste&Steiermarkische bank d.d. za akademsku godinu 2010/2011.;
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o cijeni vodnih usluga na vodoopskrbnom i aglomeracijskom području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa Ministarstva pravosuđa;
 • Odluka o postupku davanja zakup poljoprivrednog i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara;
 • Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe;
 • Odluka o prodaji neetažiranog stana u Franjevačkoj 15 u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u k.o. Prespa;
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine u ulice Vendelina Vošnjaka u Bjelovaru;
 • Odluka o doznaci sredstava Konjogojskoj udruzi „Bilogora“ Galovac bb;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave – univerzalne poštanske usluge;
 • Odluka o odabiru – univerzalne poštanske usluge;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave- motorni derivati i dizel gorivo;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave za dodatne radove na rekonstrukciji ulica S.S.Kranjčević i P.Miškine;
 • Odluka o odabiru u postupku Javne nabave na dodatne radove na rekonstrukciji ulica S.S.Kranjčević i P.Miškine;
 • Odluka o početku postupka Javne nabave za izgradnju komunalne infrastrukture u naselju Sjever 1-1 dio omeđen Osječkom, Cvjetnom i ulicom Z.Lovrenčevića;
 • Odluka o odabiru u postupku Javne nabave za radove na domu Mjesnog odbora Obrovnica II faza;
 • Izmjene i dopune Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara u 2011. godini;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za ovjeravanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na područje Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Jugozapad;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2011. godini;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o utvrđivanju Prijedloga za imenovanje mrtvozornika na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2010. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o sklapanju Sporazuma između Grada Bjelovara i Bjelovarsko-križevačke biskupije;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Bjelovara za 2011. godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke po pristupanju Grada Bjelovara trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom Doline d.o.o. za usluge i proizvodnju;
 • Izmjene Plana nabave radova, roba i usluga iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Bjelovara u 2011. godini;

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content