Akti gradonačelnika (srpanj 2012. – rujan 2012.)

Gradonačelnik Antun Korušec, temeljem svojih ovlasti, donio je tijekom srpnja, kolovoza i rujna 2012. godine sljedeće akte:

 • Odluka o produženju roka Hrvoju Čačiću iz Bjelovara, Prilaz B. Berse 4, za završetak projekta postavljanja fasade na svim vanjskim zidovima na stambenom objektu i predaja zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Daliboru Diviću iz Bjelovara, Franjevačka 11/2, Katarini Novačić iz Bjelovara, A. Mihanovića 8a i Željki Koščević iz Bjelovara, A. Mihanovića 8a za završetak projekta postavljanja fasade na svim vanjskim zidovima i zamjena kompletne građevne stolarije na stambenom objektu u Ulici sv. Jeronima u Bjelovaru i predaja zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Božidaru Frančiću iz Bjelovara, B. Markovića 24, za završetak projekta postavljanja fasade na svim vanjskim zidovima i zamjena kompletne građevne stolarije na stambenom objektu u Ulici B. Markovića 24 u Bjelovaru i predaja zahtjeva za povrat na stambenom objektu u Ulici B. Markovića 24 i predaja zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Mirjani Posavac iz Bjelovara, Stipe Javora 8 za završetak projekta postavljanja fasade na svim vanjskim zidovima na stambenom objektu u Ulici S. Javora 8 u Bjelovaru i predaja zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Branku Ćuriću iz Bjelovara, Kralja Tomislava 3, za završetak projekta postavljanja fasade na svim vanjskim zidovima na stambenom objektu u Ulici Kralja Tomislava 3 u Bjelovaru i predaju zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Aniti Rendulić i Saši Rendulić iz Bjelovara, Vukovarska ulica 14, za završetak projekta zamjene kompletne građevne stolarije na stambenom objektu u Vukovarskoj ulici 14 u Bjelovaru i predaju zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Zvjezdani Kuzminović iz Bjelovara Trakošćanska 6 za završetak projekta postavljanja fasade na stambenom objektu u Trakošćanskoj 6 u Bjelovaru i predaju zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o produženju roka Marku Mitroviću iz Bjelovara, I. Volodera 8 za završetak projekta zamjene građevne stolarije i postavljanje fasade na stambenom objektu u Ulici I. Volodera 8 u Bjelovaru i predaju zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o  isplati sredstava spomeničke rente i ostalih prihoda Proračuna Grada Bjelovara za sanaciju pokrova građevine u Bjelovaru na Šetalištu dr. I. Lebovića 28 podnositelju Marijanu Jankoviću iz Vodica, M. Krleže 23;
 • Konačna lista prioriteta u 2. krugu natječaja za dodjelu subvencija po Projektu „Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara“;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju Projekta „Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2012. godini;
 • Rješenje za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta;
 • Odluka o subvencioniranju kupnje rasplodnih junica na tradicionalnoj aukciji koja će se održati na 20. Jesenskom međunarodnom bjelovarskom sajmu u Gudovcu 2012. godine;
 • Odluka o isplati naknade učesnicima takmičenja orača u 2012. godini;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2012. godini;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za građevinske radove na dječjem odjelu Narodne knjižnice Petar Preradović u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za radove na obnovi gradske fontane u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju krovišta na Sokolani I u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju ulice J. Palmotića u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru u postupku javne nabave za rekonstrukciju ulice Junija Palmotića u Bjelovaru;
 • Odluka o doznaci sredstava udruzi proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“ Bjelovar;
 • Odluka o doznaci sredstava Županijskoj udruzi za organizaciju natjecanja orača Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, A. Starčevića 8;
 • Odluka o uplati udjela vlastitih prihoda Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita za M. Zlatić;
 • Rješenje o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za obavljanje prijevoza pokojnika na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o započinjanju postupka davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika;
 • Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalne djelatnosti postavljanja i nabave svečane božićne rasvjete na području Grada Bjelovara;
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog cijena usluge javne vodoopskrbe sa uslugom organiziranog točenja vode na hidrantima;
 • Odluka o oslobođenju od plaćanja naknade za priključak na vodovod i kanalizaciju za nekretninu izgrađenu na k.č.br.1533/2 upisanu u z.k.ul. 4358 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup samostojeće zgrade u Bjelovaru, D.Demetra 1, površine 128,00 m2 izgrađene na k.č.br.2653/3 k.o. Grad Bjelovar, romskim udrugama;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (H) površine 25,90 m2   u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (A) površine 19,35 m2   u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora (C) površine 42,90 m2   u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora (C) površine 42,90 m2   u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora (A) površine 19,35 m2   u prizemlju poslovne zgrade na Trgu E.Kvaternika 2;
 • Odluka o pristupanju projektu “Certificirane seljačke tržnice“;
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka;
 • Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor proizvoda hrvatskog seljaka;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju garažnih mjesta u Cvjetnoj ulici u Bjelovaru;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog  zemljišta u k.o. Gudovački Rajić;
 • Konačna lista prioriteta za korištenje sredstava spomeničke rente za obnovu pročelja i pokrova građevina u 2011. godini;
 • Odluka o raskidu Ugovora o sufinanciranju sanacije i obnove dijela pročelja;
 • Izmjena Konačne liste prioriteta  za korištenje sredstava spomeničke rente za obnovu pročelja i pokrova građevina u 2011. godini;
 • Odluka o davanju Suglasnosti Molnar travel d.o.o. Bjelovar za zasnivanje založnog prava;
 • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provjeru stanja na terenu povodom zamolbi za stambeno zbrinjavanje;
 • Odluka o davanju suglasnosti za zamjenu građevne stolarije na stambenom objektu u Bjelovaru, Baranjska ulica 13;
 • Odluka o produženju roka Nuhiu Ismailiu iz Bjelovara, I.Mažuranića 6, za završetak projekta zamjene građevne stolarije i postavljanja fasade i na stambenom objektu u Ulici I.Mažuranića 6 u Bjelovaru i predaja zahtjeva za povrat sredstava;
 • Odluka o davanju stana u najam Živki Stojković;
 • Odluka o davanju stana u najam Jadranki Molnar;
 • Odluka  o  davanju  stana u  najam  Frani Kelava;
 • Odluka o davanju stana u najam Danijeli Pereković;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju i na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Ulica A.B.Šimića 1b;
 • Odluka o raskidu Ugovora o korištenju poslovnog prostora u prizemlju i na katu poslovne zgrade u Bjelovaru, Ulica A.B.Šimića 1b, s Pučkim otvorenim učilištem u Bjelovaru;
 • Odluka o provođenju stručnog nadzora nad građevinskim, obrtničkim i instalaterskim radovima na rekonstrukciji sportske dvorane s dogradnjom kino dvorane sa pratećim sadržajima u Bjelovaru, Ulica I.V.Trnskog i Petra Zrinskog;
 • Odluka o odabiru za izgradnju infrastrukture u Ulici dr.J.Jagodića i Prilazu ul.dr.J.Jagodića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za prijevoz učenika Osnovnih škola i prijevoz do odmarališta u N.Vinodolski;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izradu fasade na zgradi Mehatronike u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za nabavu univerzalnih poštanskih usluga u 2012. godini, a temeljem Okvirnog sporazuma;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog goriva otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga o odgodi isplate dijela kupoprodajne cijene i sklapanju Anexa ugovora o kupoprodaji nekretnine s trgovačkim društvom „Matić promet d.o.o. Bjelovar“
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izgradnji, financiranju i upravljanju nekretninama u Bjelovaru, Trg hrvatskog sokola;
 • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Bjelovara za 2012. godinu;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državne revizije Proračuna Grada Bjelovara za 2011.godinu;
 • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti na odluku o dopuni djelatnosti Visoke tehničke škole u Bjelovaru;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content