Akti gradonačelnika (studeni 2010. – prosinac 2010.)

Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec, na temelju svojih ovlasti donio je, tijekom studenog i prosinca 2010. godine, sljedeće akte:

 • Odluka o izmjeni nekretnine iz z.k.ul.br.1458, k.o. Bjelovar-Hrgovljani-Nove Plavnice;
 • Odluka o prodaji nekretnina u k.o. Prgomelje;
 • Odluka o raskidu Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta;
 • Odluka o produženju roka Trgovačkom društvu „Čazmatrans Nova“ d.o.o. iz Čazme za izgradnju poslovnog objekta u Poslovnoj zoni Istok;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2010. godini;
 • Odluka o raskidu Ugovora o pružanju usluga skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o povjeravanju poslova skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o početku postupka javne nabave za dodatne radove na rekonstrukciji doma M.O.Gudovac;
 • Izmjena plana nabave Upravnog odjela za gospodarstvo;
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za ustupanje radova na uređenju stana u anex-u zgrade u Bjelovaru V.Sredice 100;
 • Odluka o davanju u najam stana , V.Sredice 100, ponovni najam;
 • Odluka o davanju u najam stana, V. Nazora 3, Bjelovar, ponovni najam;
 • Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje prostorija u vlasništvu Grada Bjelovara, političkim strankama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama;
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovne zgrade u Bjelovaru, u ulici Dimitrija Demetra 1;
 • Odluka o davanju na korištenje dviju poslovnih prostorija na drugom katu poslovnog objekta u Bjelovaru, ulici Ivana Gundulića 1 ukupne površine 50 m2 Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnih prostorija Ministarstvu obrane RH, Upravi za ljudske resurse, Službi za vojnu obvezu, Područnom odjelu za poslove obrane Zagreb za rad Odsjeka za poslove obrane Bjelovar;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u Bjelovaru, na Trgu S. Radića 11a, Narodnoj knjižnici „Petar Preradović“ Bjelovar;
 • Odluka o davanju na korištenje poslovne prostorije na drugom katu poslovnog objekta u Bjelovaru, ulici Ivana Gundulića 1 površine 25 m2 Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva;
 • Odluka o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline;
 • Odluka o postavljanju reklama;
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o prethodnoj raspravi 45 i utvrđivanje Prijedloga urbanističkog plana uređenja Povijesne jezgre Grada Bjelovara zona A – Izmjena i dopuna od 22.12.2010. godine;
 • Odluka o isplati sredstava spomeničke rente za sanaciju pročelja građevine u Bjelovaru na Trgu hrvatskog Sokola 1;
 • Odluka o preuzimanju povlaštenog studentskog kredita za Katarinu Špiranec;
 • Odluka o sufinanciranju prijevoza u željezničkom prometu učenicima i studentima;
 • Odluka o neškodljivom uklanjanju i zbrinjavanju životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla sa javnih površina na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2010 godini, KLASA:320-08/10-01/1, URBROJ:2103/01-05-10-46;
 • Odluka o dodjeli subvencije za goveda simentalske pasmine u 2010 godini, KLASA:320-08/10-01/1, URBROJ:2103/01-05-10-49;
 • Izmjena i dopuna Plana nabave Upravnog Odjela za gospodarstvo;
 • Odluka o prodaji zemljišta u Poslovnoj zoni Novi Borik-Lepirac;
 • Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Bjelovara (koncesionar Kruno Beljan);
 • Odluka o raskidu ugovora o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Bjelovara (koncesionar Vinko Pavić);
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content