Akti gradonačelnika (travanj 2013. – lipanj 2013.)

Gradonačelnik Antun Korušec je temeljem svojih ovlasti donio tijekom travnja, svibnja i lipnja 2013. godine sljedeće akte:

 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita za Daniela Klasnića;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita za Bojanu Banjeglav;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita za Ivu Batinić;
 • Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u glavnu radnu skupinu za izradu Plana razvoja socijalnih usluga Bjelovarsko-bilogorske županije;
 • Rješenje o imenovanju člana i zamjenika člana u Skupštinu Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara- predstavnika Grada Bjelovara;
 • Odluka o otpisu potraživanja Ženskom rukometnom klubu Bjelovar;
 • Odluka o odobrenju kupnje nekretnine u k.o. Grad Bjelovar, K. Frankopana 13;
 • Odluka o prijenosu vlasništva zemljišta u k.o. Ciglena;
 • Odluka o oslobađanju obveze plaćanja duga za renoviranje krovišta, Trumbićeva 8;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za podaju garažnih mjesta u Naselju kralja Zvonimira u Bjelovaru;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi “Mali uzgajatelj” Bjelovar, Massarykova 8;
 • Odluka o doznaci sredstava Udruzi seoskih žena BBŽ Bjelovar, A. Starčevića 8;
 • Odluka o doznaci sredstava Zrakoplovnom klubu Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta AERO-MOTO Centar Lepirac;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta “Školsko, sportsko –rekreacijski centar Bjelovar- ŠRC Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta “Vodovod i kanalizacija grada Bjelovara;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta “Rekonstrukcija i modernizacija cesta u gradu Bjelovar”;
 • Odluka o imenovanju voditelja projekta “Sportsko-rekreacijski centar “Mladost” u Bjelovaru – izgradnja zatvorenih bazena”;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u k.o. Grad Bjelovar i k.o. Prgomelje;
 • Odluka o određivanju Renove d.o.o. za obavljanje poslova uprave u stambenim objektima u vlasništvu Grada Bjelovara, u Ulici Bedem ljubavi 1991 i na Đurđevačkoj cesti 159;
 • Odluka o davanju na korištenje terasa na zemljištu u vlasništvu Grada Bjelovara opterećenom pravnom građenja;
 • Odluka o davanju Gradskoj pekari d.o.o. Bjelovar na korištenje dvorišnih terasa, sanitarnog čvora i garderobe na Trgu E.Kvaternika 7a;
 • Odluka o odabiru za zamjenu stolarije na I Osnovnoj školi Bjelovar;
 • Odluka o poništenju za rekonstrukciju ulice Vladimira Vidrića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za najam kombi vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izgradnju infrastrukture na lokaciji Novi Borik-Lepirac u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za izgradnju javne rasvjete u ulici Vladimira Vidrića u Bjelovaru;
 • Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine od III osnovne škole;
 • Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Ulici I. Mažuranića 4, površine 168,10 m2;
 • Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora na Trgu S. Radića 9, površine 175,83 m2;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u podrumu poslovne zgrade u Bjelovaru, Trg E.Kvaternika 7a;
 • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u prizemlju poslovne zgrade u Bjelovaru, Radničko naselje, Prilaz II broj 3;
 • Odluka o stručnom nadzoru nad isporukom, montažom i puštanjem u rad aktivne audiovizualne opreme kino dvorane u Bjelovaru;
 • Odluka o hitnoj sanaciji (opločenjem) dna bazena za neplivače u Sportsko-rekreacijskom centru Bjelovar;
 • Ugovor o darovanju nekretnine od III osnovne škole;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Grada Bjelovara;
 • Dodatak osnovnom Ugovoru o zajedničkom financiranju provedbe energetskog pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskog certifikata o energetskim svojstvima zgrade Gradske uprave Grada Bjelovara u vlasništvu Grada Bjelovara davanjem financijske pomoći zaključen s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
 • Ugovor o izradi idejnog projekta modernizacije javne rasvjeta Bjelovar – istok zaključen s trgovačkim društvom Ening d.o.o. Bjelovar;
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa obnovljivih izbora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara;
 • Odluka o raspisivanju 1. kruga javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Grada Bjelovara u sufinanciranju Projekta “Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara;
 • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o povjeravanju provedbe projekta “Sustavno gospodarenje energijom u gradovima” Poslovnom parku Bjelovar d.o.o.;
 • Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provedbu projekta Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara;
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava programa održive gradnje za provođenje Projekta “Poticanja uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara;
 • Odluka o dodjeli poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda-simentalca na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2013. godini;
 • Odluka o prodaji k.č. br. 591/25, zk.ul.br. 5876 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o prodaji k.č.br. 576/24, zk.ul.br. 5720 k.o. Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup k.č.br. 1809/6, zk.ul.br., k.o. 2897 Grad Bjelovar;
 • Odluka o davanju u zakup nekretnina u k.o. Grad Bjelovar, zk.ul.br. 5587;
 • Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu reklamnog prostora na e-portalu CEF (Central e-fairs);
 • Odluka o odabiru za uslugu obvezne preventivne deratizacije u 2013. godini;
 • Odluka o odabiru za obavljanje usluge skloništa za životinje na području Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za najam kombi vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti;
 • Odluka o odabiru za sklapanje ugovora za nabavu uredskog materijala z 2013. godini, temeljem okvirnog sporazuma;
 • Odluka o odabiru za sklapanje ugovora za nabavu električne energije u 2013. godini, temeljem okvirnog sporazuma;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za zamjenu stolarije na IV osnovnoj školi Bjelovar;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za rekonstrukciju ulice Vladimira Vidrića u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za restauratorske radove na Kapeli sv.Križa u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za zamjenu drvene stolarije na zgradi Trg. E.Kvaternika 6 u Bjelovaru;
 • Odluka o preuzimanju otplate povlaštenog studentskog kredita;
 • Zaključak o provedbi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih postrojbi Grada Bjelovara;
 • Zaključak o provedbi imenovanja zapovjednika dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara;
 • Odluka o odabiru za izgradnju infrastrukture na lokaciji Novi Borik – Lepirac u Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za zamjenu stolarije na IV osnovnoj školi Bjelovar;
 • Odluka o odabiru za rekonstrukciju ulice Vladimira Vidrića U Bjelovaru;
 • Odluka o odabiru za zamjenu drvene stolarije na zgradi Trg E.Kvaternika 6 u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za projektiranje rekonstrukcije bazenskog kompleksa sa izgradnjom dvoranskog plivališta i pripadajućeg okoliša na SRC “Mladost” u Bjelovaru;
 • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave za izradu istražnog projekta za istraživačku studiju primjene geotermalne energije na SRC “Mladost” u Bjelovaru;
 • Rješenje o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta (33 rješenja);
 • Odluka o davanju stana u najam;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u I. Mažuranića 4;
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju stambeno poslovne zgrade u J. J. Strossmayera 3;
 • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade mjesnog doma u Gudovcu, prostor “A”;
 • Odluka o stručnom nadzoru nad izvođenjem radova na rekonstrukciji sanitarnog čvora i postavljanjem rampi za osobe s invaliditetom sukladno ponudi od 22. svibnja 2013. godine;
 • Odluka o odabiru izvoditelja za radove na rekonstrukciji sanitarnog čvora u prostorijama Bjelovarskog kazališta, Trg E. Kvaternika 7a;
 • Odluka o odobrenju davanja u podzakup dijela poslovnog prostora u Bjelovaru u Ul. Frana Supila 8a;
 • Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Bjelovaru, J.J. Strossmajera 3;
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content