Grad Bjelovar razvio je, u suradnji s tvrtkom Image Enter d.o.o. projekt Bežične mreže Grada Bjelovara za sve korisnike koji koriste prijenosna računala, tablete i pametne telefone.

Mreža ima 9 lokacija u užem centru grada na kojima je postavljeno 20 pristupnih točaka za korisnike i 16 spojnih točaka za komunikaciju između lokacija.

WiFi Bjelovar - Bežična mreža Grada Bjelovara - lokacije pristupnih točaka
WiFi Bjelovar – Bežična mreža Grada Bjelovara – lokacije pristupnih točaka

Područje koje je pokriveno signalom prostire se na području središnjeg gradskog parka (Trg Eugena Kvaternika), zatim duž gradskog korza (ulica Petra Preradovića i ulica Frana Supila), dijela parka na Šetalištu dr. Ivše Lebovića kod dječjeg odjela Narodne knjižnice “Petra Preradovića”, te na području Kulturnog i multimedijskog centra Bjelovar.

Na mrežu se u istom trenutku može spojiti 400 korisnika, ali ako su idealno raspoređeni po lokacijama.

Pristup Internetu omogućen je putem IT infrastrukture Grada Bjelovara preko stalnog voda brzine do 52 Mbita sinkrono.

Ograničenja koja će se primjenjivati od početka rada su standardna ograničenja sumnjivog i nepoćudnog sadržaja, zabranjenog prijenosa podataka, gledanja video sadržaja, slušanje audio sadržaja itd. Sva ta ograničenja služe održavanju Mreže stabilnom i dostupnom za sve korisnike.

Na adresu elektroničke pošte – wifi@bjelovar.hr korisnici mogu kontaktirati administratore mreže, te davati svoje prijedloge.

Popis lokacija s osnovnim podacima o mreži:

# Lokacija Broj pristupnih točaka Broj korisnika
1 Grad Bjelovar 2 40
2 Poslovna zgrada Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 6 1 20
3 Gradski muzej Bjelovar 4 80
4 Prostor Omladinskog doma 4 80
5 Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar 2 40
6 Hrvatska gospodarska komora 2 40
7 Kulturni i multimedijski centar Bjelovar 2 40
8 Zgrada preko puta Gradske tržnice Bjelovar 1 20
9 Dječji odjel – Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar 2 40
UKUPNO: 20 400
Back to top
Skip to content