Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Čelnici Grada Bjelovara posjetili Gudovac

Gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec, zamjenici gradonačelnika Ante Topalović i Đurđica Ištef Benšić sa suradnicima te predsjednik Uprave Komunalca d.o.o. Bjelovar Ivan Ivančić su u ponedjeljak, 22. studenoga 2010. godine posjetiti Gudovac te vidjeli kako napreduju radovi na mjesnom domu Gudovac te gradnja kanalizacije u Gudovačkoj ulici.

Gudovački dom iz sredine ’70-ih godina prošloga stoljeća trebalo je privesti društvenoj i sportsko-rekreacijskoj namjeni. Dvorana u mjesnom domu nikada nije do kraja završena te je služila samo kao jeftino skladište. Grad Bjelovar kontinuirano provodi rekonstrukciju doma od 2008. godine. Radovi su pri završetku, a Grad Bjelovar je za tu namjenu izdvojio 1,7 milijuna kuna.

Krovište je temeljito konstruirano jer je provjera statike pokazala da se umjesto drvenih krovnih nosača na dvorani trebaju ugraditi metalni. Uređena je vanjska izolacija temelja zgrade koji su bili jako ovlaženi. Da bi zgrada mogla funkcionirati trebalo je sanirati kompletnu kanalizacijsku mrežu, pa je u sklopu toga umjesto premale i neodgovarajuće septičke jame ugrađena takozvana „bio jama“. Prilikom početka unutarnjih radova ustanovljeno je da su dva segmenta zida (lijevi i desni) dvorane nestabilni te su očvrsnuti dodatnim armiranjem. Na pod je stavljena hidroizolacija i visokokvalitetan troslojni vodootporni parket, a grijanje je izvedeno sa četiri toplozračna plinska grijača. Ventilacija je izvedena sa četiri ventilatora.

Garderobe i sanitarni čvorovi su izvedeni unutar prostora koji je do sada bio neiskorišten. Dobivene su dvije garderobe sa tuševima i dva sanitarna bloka (muški i ženski). U sklopu pripreme tople sanitarne vode riješeno je i centralno grijanje dvorane na katu.

U tijeku je gradnja kanalizacije u Gudovačkoj ulici duljine 978 m. Do sada je izvedeno oko 478 metara. Vrijednost ove investicije je oko 1,5 milijuna kuna.

Grad Bjelovar osnivač je osnovnih škola te je kao osnivač skrbi o investicijskom i tekućem održavanju objekata koje koriste škole. Tako je od 2005. do 2008. godine uredio i prostor III. osnovne škole, područne škole Gudovac, u što je uloženo oko pola milijuna kuna.

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content