Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

COVID 19 BJELOVAR – Potpore za građane, gospodarstvo i poljoprivredu

PAKET MJERA GRADA BJELOVARA ZA GRAĐANE ZBOG IZVANREDNE SITUACIJE VEZANE UZ EPIDEMIJU BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

 1. 1. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA VRTIĆA I OBRTA DADILJA

Sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja obustavljen je odgojni rad i smještaj djece u dječjim vrtićima, osim za djecu čiji ih roditelji nisu u mogućnosti ostaviti pod nadzorom kod kuće. Kako bi pomogli roditeljima u sufinanciranju smještaja djece Grad Bjelovar je uputio apel Dječjem vrtiću Bjelovar, ali i preporuku dječjim vrtićima u privatnom vlasništvu i obrtima dadilja, da u svojim pravilnicima za sudjelovanje roditelja u cijeni programa utvrde odredbu o obustavi plaćanja roditeljima čija djeca nisu u vrtiću za vrijeme trajanja mjera suzbijanja širenja bolesti COVID-19.

Grad Bjelovar će Dječjem vrtiću Bjelovar, kao i privatnim vrtićima te obrtima dadilja, isplaćivati mjesečne dotacije i plaćati račune po ugovorima do iznosa koji osiguravaju nesmetanu isplatu plaća i osnovnih materijalnih troškova, kako ne bi postojala mogućnost otpuštanja zaposlenika u predškolskim ustanovama.

Roditelji koji su platili punu cijenu smještaja djece u dječje vrtiće za ožujak, u narednom razdoblju vrtići će obračunati više uplaćenog iznosa kroz umanjenje računa ili povrat sredstava.

U Gradu Bjelovaru kontrolu provodi:
 Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport: Zdravko Pavec, tel: 043 622 033, e-mail: zpavec@bjelovar.hr  

 

 1. OSNOVNE ŠKOLE I PRODUŽENI BORAVAK

Osnovne škole Grada Bjelovara za vrijeme trajanja mjera suzbijanja širenja bolesti COVID-19 neće svojim učenicima naplaćivati školsku kuhinju i produženi boravak jer se isti niti ne koriste.

U Gradu Bjelovaru kontrolu provodi:
Upravni odjel za odgoj, obrazovanje i sport: Zdravko Pavec, tel: 043 622 033, e-mail: zpavec@bjelovar.hr  

 

 1. UKIDANJE PRIREZA NAKON 19 GODINA

Ukidanjem prireza porezu na dohodak Grada Bjelovara, plaćanja prireza se oslobađaju svi građani, pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara. Planirani početak primjene je 1.05.2020. godine.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:
Odjel za financije i javne prihode Grada Bjelovara: Mirela Bašić, tel. 043/622-009,
e-mail. mbasic@bjelovar.hr;

 

 1. KOMUNALNA NAKNADA

Za građane je i nadalje u primjeni oslobađanje od komunalne naknade prema kriterijima utvrđenim u Odlukama o komunalnoj naknadi ( Službeni glasnik br.9/18/ i 1/19) i to: 

“Pravo na privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor imaju obveznici plaćanja komunalne naknade:

 • koji osobno ili članovi njihovog zajedničkog kućanstva prema propisima o socijalnoj skrbi primaju pomoć
 • čiji ukupni mjesečni dohodak svih članova kućanstva koji stanuju u stambenom objektu za koji se vrši oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u protekloj godini nije veći od 2.000,00 kuna.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:
Odsjek za naplatu i pravne poslove: Željka Vizi, tel: 043 622 075; zvizi@bjelovar.hr; Elvira Pauška epauska@bjelovar.hr;:  043/622-087

 

PAKET MJERA GRADA BJELOVARA ZA POMOĆ PODUZETNICIMA I OBRTNICIMA ZBOG IZVANREDNE SITUACIJE VEZANE UZ EPIDEMIJU BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

 1. UKIDANJE PRIREZA NAKON 19 GODINA

Ukidanjem prireza porezu na dohodak Grada Bjelovara, plaćanja prireza se oslobađaju svi građani, pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak, koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara. Planirani početak primjene je 1.05.2020. godine.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:

Odjel za financije i javne prihode Grada Bjelovara: Mirela Bašić, tel. 043/622-009, e-mail. mbasic@bjelovar.hr;

 

2. OSLOBAĐANJE OD KOMUNALNE NAKNADE ZA PODUZETNIKE I OBRTNIKE

Sukladno odredbama Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi za razdoblje od  01.04.2020. – 30.06.2020. godine (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/20)  koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara dana 31.03.2020. godine  plaćanja komunalne naknade  oslobođeni su  obveznici plaćanja komunalne naknade pravne osobe, obrtnici, ustanove, neprofitne udruge građana  za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju  poslovne djelatnosti, te se za navedeno razdoblje istima neće dostavljati računi za plaćanje komunalne naknade. 

Zajedno sa računom za komunalnu naknadu nalazili su se i računi za naknadu za uređenje voda (NUV) i u ingerenciji su Hrvatskih voda te će se kreirati na zasebnoj uplatnici s naznakom odgode plaćanja za navedena tri mjeseca.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:
Odsjek za naplatu i pravne poslove: Željka Vizi, tel: 043 622 075; zvizi@bjelovar.hr; Elvira Pauška epauska@bjelovar.hr; 043/622-087

 

 3. ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE U VLASNIŠTVU GRADA BJELOVARA

Odlukom o oslobađanju plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Bjelovara, zakupnici poslovnih prostora ( tvrtke i obrtnici) u vlasništvu Grada Bjelovara oslobađaju se obveze plaćanja ugovorene zakupnine za 3 mjeseca počevši od 01. ožujka 2020. godine do 01. lipnja 2020. Zakupci ne trebaju podnositi Zahtjev za oslobađanje plaćanja zakupnine. Svaki zakupnik  biti će financijski zadužen za ugovorenu zakupninu, koja će, temeljem ove Odluke, biti odmah stornirana. Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine biti će dostavljena svim zakupcima.

U Gradu Bjelovaru Odluku provode:
Upravni odjel za gospodarstvo: Tigran Drljača, tel: 043 622 065, tdrljaca@bjelovar.hr
Upravni odjel za financije: Senka Berić , tel: 043 622 074,  senka.beric@bjelovar.hr

 

4. POREZ NA JAVNE POVRŠINE

Odgoda plaćanja sve dok traju posebne okolnosti.

Način postupanja: obveznicima koji su dobili rješenja o zauzimanju javnih površina, uključujući i terase ugostiteljskih objekata, neće se vršiti razrez poreza niti slati uplatnice za plaćanje.

Nakon prestanka posebnih okolnosti razmatrati će se mogućnost otpisa.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:
Odsjek za naplatu i pravne poslove: Željka Vizi, tel: 043 622 075, zvizi@bjelovar.hr;

 

5. ODLUKA O FINANCIJSKOJ POMOĆI PRIVREMENO ZATVORENIM OBRTIMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Odluka je u pripremi za 23. Sjednicu Vijeća a zatim slijedi raspisivanje Javnog poziva obrtnicima za podnošenje Zahtjeva za financijsku pomoć. Potpora od 1.000,00 kn / mj. predviđena je za sve vlasnike privremeno zatvorenih obrta za tri mjeseca od datuma službenog zatvaranja obrta koji se jave na Javni poziv i to:

 • kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite (nacionalne, regionalne ili lokalne razine) privremeno obustavljen rad u njihovoj djelatnosti,
 • koji su privremeno zatvorili zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanim situacijom izazvanom koronavirusom (nedostatak uvozne sirovine, zatvaranje granica…).

Mjera će početi od dana privremenog zatvaranja obrta i trajat će tri mjeseca i biti će isplaćena u tri mjesečne rate po 1.000,00 kuna.

O terminu raspisivanja Javnog poziva korisnici će biti na vrijeme obavješteni putem portala Grada Bjelovara i preko Udruženja obrtnika Bjelovar. Podnošenje prijava i dokumentacija provest će se on-line.

U Gradu Bjelovaru Odluku će provoditi.:
Upravni odjel za gospodarstvo: Jasminka Kišantal Zubić, tel: 043 622 064 jkzubic@bjelovar.hr; Tigran Drljača, tel: 043 622 065, tdrljaca@bjelovar.hr
Upravni odjel za financije: Antonio Dinjar, tel: 043 622 077, adinjar@bjelovar.hr

 

 6. OBROČNA OTPLATA:

Način postupanja: Sve pravne osobe i obrtnici koji nisu prema gradu Bjelovaru od. 1.1.2020. do 16.03. 2020. podmirili neku od svojih obaveza po bilo kojoj osnovi, mogu sukladno Općem poreznom zakonu zatražiti obročnu otplatu svojih obveza na 24 mjesečna obroka bez kamata.  

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:

Odsjek za naplatu i pravne poslove: Željka Vizi, tel: 043 622 075, zvizi@bjelovar.hr;

 

7. OBUSTAVA OVRHA I PRISILNE NAPLATE

Način postupanja: dok traju posebne okolnosti uzrokovane pandemijom Corona virusa neće se pokretati ovrhe za pravne i fizičke osobe niti provoditi prisilna naplata ( ovo vrijedi za sve gradske prihode).

Očekivano trajanje odgoda ovrhe i prisilne naplate je tri mjeseca. 

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:
Odsjek za naplatu i pravne poslove: Željka Vizi, tel: 043 622 075, zvizi@bjelovar.hr;
Sanjana Šutina Drljača, tel: ssutina@bjelovar.hr;  043/622-080.

 

8. JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE  KREDITNIH SREDSTAVA IZ KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2019. ”

U tijeku je navedeni Javni poziv poduzetnicima koji će trajati do iskorištenja sredstava. Javni poziv dostupan je na portalu Grada Bjelovara (linku: https://www.bjelovar.hr/dokumenti/javni-poziv-poduzetnicima-za-koristenje-kreditnih-sredstava-iz-kreditne-linije-bjelovarski-poduzetnik-2019/ )

U Gradu Bjelovaru Javni poziv provodi:
Upravni odjel za gospodarstvo: Jasminka Kišantal Zubić, tel: 043 622 064 jkzubic@bjelovar.hr

 

9. SMANJENJE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK ZA IZNAJMLJIVAČE

Odluka je u pripremi za 23. sjednicu Gradskog vijeća o smanjivanju paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače. Do sada je isti iznosio 255 kn po ležaju, a smanjiti će se na najnižu moguću stopu od 150 kuna po krevetu.

U Gradu Bjelovaru Odluku provodi:

Upravni odjel za gospodarstvo: Maja Vrabec Madunić, tel: 043 622 097, mvrabec@bjelovar.hr

 

PAKET MJERA GRADA BJELOVARA ZA POLJOPRIVREDU ZBOG IZVANREDNE SITUACIJE VEZANE UZ EPIDEMIJU BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE KORONAVIRUSOM

 

 1. PAKET POTPORA POLJOPRIVREDI GRADA BJELOVARA U 2020. godini

U Programu mjera za poljoprivredu u 2020. nije došlo do promjena u vidu smanjenja broja mjera već do njegovog  povećanja. Povećavano je  za još dvije potpore, tako da je sad ukupno 19 potpora u poljoprivredi. U Proračunu Grada Bjelovara za 2020. predviđeno je 859.000,00 kn za tu namjenu.

Objavu Javnog poziva za potpore u poljoprivredi poljoprivrednici mogu očekivati koncem travnja 2020..

Maksimalni iznos po potporama koji poljoprivrednik može ostvariti godišnje iz ovog Programa iznosi 25.000,00 kuna.

Mjera 1. Uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja

Potpora se dodjeljuje kao povrat djela troškova izvršene usluge umjetnog osjemenjivanja goveda te po  grlu iznosi 140,00kn. Maksimalni iznos potpora  3.500 kuna/ gospodarstvo/godina“ 

Mjera 2. Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki

Iznos novčane potpore po jednom grlu je 3.000,00 kn/godinu . Potpora se odnosi na isto grlo kroz dvije godine. Maksimalni iznos potpora 15.000,00 kuna/gospodarstvo/godina.

Mjera 3. Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine (simentalac ili križanac simentalca i/ili holsteina s mesnom pasminom)

Iznos novčane potpore po jednom grlu iznosi 800,00 kuna pod uvjetom da tele ostane u tovu jednu godinu. Maksimalni iznos potpore 4.000,00 kuna/gospodarstvo/godina

Mjera 4. Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg

Prihvatljivi prijavitelj je korisnik koji u tekućoj godini podiže minimalno 0,5 ha novih nasada jedne voćne vrste. Poticanje sadnje voćnjaka, vrši se poticanjem nabave voćnih vrsta za sadnju novih voćnjaka ili proširenjem postojećih. Intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn. godišnje.

Mjera 5. Obnova postojećeg trajnog nasada

Prihvatljivi je prijavitelj koji ima 0,5 ha površine nasada jedne voćne vrste. Voćne sadnice subvencionirat će se kod kupnje jedne vrste voćne sadnice. Intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova deklariranog sadnog materijala, a maksimalno iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn godišnje.“

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

Potpora se dodjeljuje za nabavu protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme pri podizanju novih višegodišnjih nasada minimalne površine 0,5 ha i to u iznosu do 40 % nastalih troškova, a maksimalno 20.000,00 kn godišnje, po podnosiocu zahtjeva.

Mjera 7. Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika

Potpora se dodjeljuje za plasteničko – stakleničku proizvodnju, za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne površine 150 m2. Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 40% prihvatljivih troškova a najviše 20 000,00 kn godišnje.

Mjera 8. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici, staklenici)

Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 150 m2 financirat će se iznosom od 5,00 kn po 1 m2 proizvodnog prostora. Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 kn godišnje.

Mjera 9. Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla

Sufinancirati će se trošak analize tla s maksimalno 250,00 kn po uzorku, te kupnja materijala za otkiseljavanje tla u cjelokupnom iznosu računa. Maksimalni iznos sredstava potpore 5.000,00 kn /korisnik/ godišnje.

Mjera 10. Ekološka proizvodnja

Maksimalan iznos potpore za ekološku proizvodnju iznosi 50% troškova stručnog nadzora i troškova izdavanja godišnje potvrdnice, a maksimalno 2.000,00 kuna za povrćarsku i voćarsku proizvodnju.“

Mjera 11. Održanje uzgoja konja pasmine gidran

Iznos potpore : za odraslo grlo (pastusi i kobile starije od 3 (tri) godine), 2.500,00 kuna,  za ome (grla starosti od 1 (jedne)do 3 (tri) godine), 2.000,00 kuna, za ždrijebe (grla starosti do 1 (jedne) godine), 1.500,00 kuna,

Mjera 12. Očuvanje pčelinjeg fonda

Potpora iznosi 30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 4.000,00kn. “

Mjera 13. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)

Potpora će se odobriti korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača). Iznos sredstava po jednoj potpori je 100,00 kn. 

Mjera 14. Studijska putovanja

Cijena prijevoza po računu prijevoznika do 5.000,00 kuna subvencionira se u cijelosti, a ukoliko je cijena veća, iznos iznad 5.000,00 kuna subvencionirati će se sa 20 %.

Mjera 15. Cjeloživotno obrazovanje

Potpora se dodjeljuje u visini do 50% ukupnih troškova edukacije, a najviše do 3.000,00 kn po svakoj edukaciji. Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi najviše 6.000,00 kn /godinu. 

Mjera 16. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih troškova, najviše do 10.000,00 kuna“

Mjera 17. Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na tržnici Bjelovar

Grad Bjelovar će sufinancirati 50 % ukupnoga iznosa zakupa do četiri kocke na tržnici.

Mjera 18. Potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu

Potpora namijenjena unapređenju biosigurnosnih mjera  na rekategoriziranim svinjogojskim farmama. Potpora iznosi 70% nastalih troškova a maksimalno 5.000,00kuna po korisniku godišnje.

Mjera 19. Potpora za postupak certifikacije oznake zemljopisnog podrijetla sira

Bjelovarski kvargl, potpora iznosi 80% nastalih troškova certifikacije a maksimalno 5.000,00 kuna godišnje.

U Gradu Bjelovaru Program provodi:
Upravni odjel za gospodarstvo, Miroslav Šmit, tel: 043 622 072, msmit@bjelovar.hr ;

 

 1. BJELOVAR FRESH

Aplikacija putem koje su objedinjeni više od 140 poljoprivrednih proizvođača sa područja Grada Bjelovara i okolice sa svojim proizvodima te su na taj način dostupni svim građanima. Dostava zdravih, domaćih, lokalnih proizvoda moguća je na kućni prag.

 

 1. 3. OSTALE GRADSKE MJERE U POLJOPRIVREDI
 • Unaprijeđenje uzgojnog programa u svinjogojstvu                                              
 • Program zaštite divljači na području grada Bjelovara                                             
 • Certificiranje poljoprivrednih proizvođača na tržnici                                                                                 
 • Projekt izgradnje i održavanja stočnog sajma sa stočnom vagom u Patkovcu                                      
 • Subvencioniranje kamate na kredite                                                               
 • Praćenje i sufinanciranje udruga u poljoprivredi

 

 1. ODLUKA VLADE RH O ODGODI PLAĆANJA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE, NAKNADE ZA KONCESIJU I NAKNADE ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Odluku Vlade provodi Grad Bjelovar. Sukladno Odluci plaćanja svih računa dospjelih u 2020. biti će odgođeno za tri mjeseca. Na kućnu adresu poljoprivrednika stići će računi s terminom plaćanja . Poljoprivrednici za odgodu plaćanja ne trebaju podnositi Zahtjev.

U Gradu Bjelovaru Odluku Vlade RH provode:
Upravni odjel za gospodarstvo, Miroslav Šmit, tel: 043 622 072, msmit@bjelovar.hr
Upravni odjel za financije: Senka Berić, tel: 043 622 074,  senka.beric@bjelovar.hr

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content